Röda korset

Röda Korset och länsstyrelserna sluter överenskommelse för vaccinationsvolontärer

Dela

Ett nytecknat samverkansavtal mellan länsstyrelserna och Röda Korset ska underlätta för volontärinsatser vid vaccinationerna av covid-19. För närvarande deltar drygt 500 personer som Röda Kors-volontärer vid vaccinationer på ett trettiotal platser i landet och antalet kommer öka i takt med att fler delar av befolkningen erbjuds vaccin.

Elly Branhammar är volontär i Dalby rödakorskrets och hjälper till vid vaccineringarna på Likenäs vårdcentral i Torsby, Värmland.
Elly Branhammar är volontär i Dalby rödakorskrets och hjälper till vid vaccineringarna på Likenäs vårdcentral i Torsby, Värmland.

Uppdraget för volontärerna är att vara ett medmänskligt stöd och skapa trygghet för de som ska vaccinera sig och underlätta för vårdpersonalens arbete genom att hjälpa till med praktiska moment som att visa till rätta och se till att människor håller avstånd.

- Röda Korset har lång erfarenhet av att hjälpa till vid vaccinationer både i Sverige och i världen, säger Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv, och det är självklart för oss som krisberedskapsorganisation att stötta samhället på olika sätt under den här pandemin.
Länsstyrelserna har ett utökat uppdrag under pandemin och stöttar regionerna i deras vaccinationsarbete. Via sitt samordningskansli tar länsstyrelserna fram lägesbilder, gemensamma budskap och samordnar regeringsuppdrag och kommunikationsfrågor och är en gemensam kontaktyta till andra myndigheter och Regeringskansliet.

- Vi har mycket goda erfarenheter av vårt samarbete med Röda Korset vid olika typer av samhällsstörningar. Det var därför naturligt att vända sig till dem för att få till en nationell överenskommelse som ger stöd till vaccinationsprocessen över hela landet. Den goda samverkan som vi redan har kommer breddas ytterligare, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Volontärer informerar på stan om hur och var man kan vaccinera sig
Under pandemin har Röda Korset både ställt om ordinarie verksamhet som till exempel besök till ofrivilligt ensamma så de har blivit digitala och startat upp nya verksamheter som till exempel sjukhusvärdar i informationstält utanför ett antal sjukhus som gett stöd och praktisk information till besökare. För närvarande sprider Röda Korset sprider information om testning och vaccin från svenska myndigheter till människor organisationen möter i sin verksamhet och i särskilda informationsinsatser ute på stan. I det arbetet görs också kartläggningar av hinder och utmaningar att förhindra smittspridning eller tillgängliggöra vaccinering hos människor i utsatta situationer. En förhoppning med det nya samverkansavtalet är därför också att det ska underlätta informationsutbyte mellan landets 21 regioner och Röda Korset och därmed öka möjligheterna att ge stöd där det behövs.

- I en samhällskris behöver alla aktörer, från myndigheter till civilsamhälle och näringsliv, hjälpas åt, säger Martin Ärnlöv. Därför ser vi fram emot att jobba ännu närmare med länsstyrelserna och regionerna.

I 152 av världens länder deltar de nationella Röda kors- och halvemåneföreningar i covidvaccinationer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Elly Branhammar är volontär i Dalby rödakorskrets och hjälper till vid vaccineringarna på Likenäs vårdcentral i Torsby, Värmland.
Elly Branhammar är volontär i Dalby rödakorskrets och hjälper till vid vaccineringarna på Likenäs vårdcentral i Torsby, Värmland.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Röda Korset kraftsamlar för medmänsklighet och ökad krisberedskap31.5.2021 12:33:13 CEST | Pressmeddelande

I går söndag avslutades Svenska Röda Korsets Riksstämma. Stämman valde Anna Hägg-Sjöquist till ny ordförande. Svenska Röda Korset ser med växande oro på att miljö- och klimatförändringar leder till att samhällen och människor drabbas av kriser och katastrofer. Svenska Röda Korset Riksstämma antog därför ett uttalande för att belysa människors ökande utsatthet, särskild de som befinner sig på flykt.

Våra allra mest utsatta har rätt till bättre skydd i kriser27.5.2021 10:01:31 CEST | Pressmeddelande

Coronapandemin har blixtbelyst att redan utsatta grupper drabbas hårdare. Pandemin har visat på brister i samhällets förmåga att ta hand om människor som drabbas vid allvarliga kriser. Konferensen Röda Korset forum 2021: Lära i krisen vill belysa dessa skillnader. Detta för att skapa lärdomar och dialog mellan krisberedskapsorganisationer och samhällets sociala aktörer. Heldagskonferensen äger rum den 9 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum