Röda korset

Röda Korset: Ökad psykisk ohälsa i flera länder

Dela

Drygt hälften - 51 procent - av de 3 500 personer från sju olika länder som svarat på Ipsos undersökning gjord på uppdrag Internationella Rödakorskommittén (ICRC), uppger att coronapandemin har påverkat deras mentala hälsa negativt.

Den 10 okboer infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Inför detta släpps rapporten “The greatest need was to be listened to: The importance of mental health and psychosocial support during COVID-19”. Här presenteras resultat som visar hur coronapandemin bidrar till en tydligt ökad stressnivå hos individen och ökat lidande för samhällen i stort runt om i världen. Utbrottet förvärrar människors psykiska hälsotillstånd och gör att tillgången till vård inom området minskar. Detta kräver brådskande åtgärder och ökade medel för insatser inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

– Den rådande hälsokrisen med coronapandemin har förvärrat det psykologiska läget hos miljontals människor, hårdast drabbas de som redan lever i konflikter och katastrofer. Nedstängning av samhällen, begränsad social kontakt och ekonomisk otrygghet påverkar människors psykisk hälsa. Psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa, särskilt i krissituationer, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. 

Rapporten belyser också de akuta psykiska behoven hos dem som har varit i frontlinjen för pandemin, sjukvårdspersonal, volontärer, samhällsarbetare, socialarbetare och många andra. Nästan tre av fyra tillfrågade i ICRC:s undersökningen - 73 procent - uppgav att frontlinjearbetare har ett större behov av stöd och vård inom psykisk hälsa än en genomsnittlig person. De utsätts ofta direkt för coronaviruset, arbetar långa timmar och är utsatta för stressiga situationer. De behöver tillgång till stöd och vård för att se till att de kan fortsätta att ta hand om andra på lämpligt sätt.

– Att investera i program som minskar den psykiska ohälsan är bland det mest kostnadserffektiva man kan göra i en humanitär insats. Det har en direkt livräddande inverkan. Nu mer än någonsin måste vi investera i psykisk hälsa och psykosocialt stöd för att hjälpa människor att hantera och klara sig genom denna kris, säger Sara Hedrenius, rådgivare inom krisstöd på Svenska Röda Korset.

Röda Korsets rekommendationer för stater, organisationer och beslutsfattare inkluderar:

  • Säkerställa tidig och stabil tillgång till vård inom psykisk ohälsa och psykosociala stödtjänster för personer som drabbas av pandemin
  • Integrera psykisk hälsa och psykosocialt stöd i alla åtgärder som görs för att tillgodoser de behov som uppstår på grund av pandemin
  • Prioritera den psykiska hälsan och välbefinnandet för personal och volontärer som arbetar med de humanitära behoven under pandemin

– Covid-19 skapar en historisk möjlighet till att förvandla tanke till handling. Ett misslyckande i att hantera dessa utmaningar kommer att förvärra och förlänga krisen - både ur ett ekonomiskt, socialt och hälsoperspektiv, säger Martin Ärnlöv. 

Om undersökningen: 
Totalt 3 500 personer från sju länder svarade på ICRC:s undersökning. Länderna som medverkat är: Colombia, Libanon, Filippinerna, Sydafrika, Schweiz, Ukraina och Storbritannien. Undersökningen, som genomfördes av Ipsos 18-22 september, frågade 500 personer per land från ett nationellt representativt urval. Enskilda landsresultat finns tillgängliga på begäran.

Hela rapporten finns bifogad. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset
Ladda ned bild

Dokument

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Rätten till skydd får stå tillbaka när EU fokuserar på återvändande28.9.2020 08:56:08 CESTPressmeddelande

I onsdags presenterade Ylva Johansson EU-kommissionens förslag till en migrations- och asylpakt. Ylva Johansson betonade under pressträffen att EU ska erbjuda skydd till människor som behöver det, vilket är välkommet. Tyvärr motsäger förslagen retoriken - rätten att söka skydd och möjligheten för migranter och flyktingar att tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter ges litet utrymme i pakten.

Röda Korset: Kommentar på migrationskommitténs betänkande 15.9.2020 15:32:11 CESTPressmeddelande

Idag tog justitieminister Morgan Johansson emot betänkandet från den parlamentariska migrationspolitiska kommittén. Betänkandet lämnar förslag på ett antal områden, bland annat föreslår man att nuvarande längd på tidsbegränsade tillstånd permanentas och att permanenta uppehållstillstånd endast ska kunna ges om den sökande uppfyller vissa krav, vilket är helt nytt i Sverige. Betänkandet föreslår också att en humanitär skyddsgrund införs och att försörjningskraven för familjeåterförening blir kvar.

En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig migrationspolitik  9.9.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

En majoritet av svenskarna är fortfarande för att barn och föräldrar som splittrats på flykt ska kunna återförenas i Sverige, att svårt sjuka barn och vuxna ska ha möjlighet att stanna och att barn som vistats länge i Sverige och lärt sig språket ska kunna stanna här. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum