Stockholms stad

Rosenlundsgatan, mellan Magnus Ladulåsgatan och Ringvägen, stängs av för trafik från och med fredag den 4 november kl. 10.00

Dela

Vägarbete kommer att utföras på Ringvägen vid Rosenlundsgatan under perioden fredag den 4 november - fredag den 11 november. Arbetena kommer att pågå dagligen mellan kl. 10.00 – 20.00.

Arbetet innebär att Rosenlundsgatan, mellan Magnus Ladulåsgatan och Ringvägen, stängs av för trafik mellan kl. 10.00-20.00. Observera att buss och cykel tillåts köra längs sträckan och kommer att slussas fram med hjälp av flaggvakter. Detta gäller även gående. Signalerna vid korsningen Ringvägen/Rosenlundsgatan kommer att vara släckta dagtid (kl. 10.00-20.00) under arbetet. Flaggvakter reglerar trafiken. Vägarbetet kommer även att innebära begränsad framkomlighet i närheten av korsningen Ringvägen/Rosenlundsgatan.

Det kommer att förekomma buller under byggtiden.

För mer information:

Presskontakt, telefon: 08-508 26 282

Nyckelord

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum