Stockholms stad

Rosenlundsgatan, mellan Magnus Ladulåsgatan och Ringvägen, stängs av för trafik från och med fredag den 4 november kl. 10.00

Dela

Vägarbete kommer att utföras på Ringvägen vid Rosenlundsgatan under perioden fredag den 4 november - fredag den 11 november. Arbetena kommer att pågå dagligen mellan kl. 10.00 – 20.00.

Arbetet innebär att Rosenlundsgatan, mellan Magnus Ladulåsgatan och Ringvägen, stängs av för trafik mellan kl. 10.00-20.00. Observera att buss och cykel tillåts köra längs sträckan och kommer att slussas fram med hjälp av flaggvakter. Detta gäller även gående. Signalerna vid korsningen Ringvägen/Rosenlundsgatan kommer att vara släckta dagtid (kl. 10.00-20.00) under arbetet. Flaggvakter reglerar trafiken. Vägarbetet kommer även att innebära begränsad framkomlighet i närheten av korsningen Ringvägen/Rosenlundsgatan.

Det kommer att förekomma buller under byggtiden.

För mer information:

Presskontakt, telefon: 08-508 26 282

Nyckelord

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum