Svenska kyrkan

​Rösträkningen för kyrkomötet är klar

Dela

Nu är den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2017 klar. Den visar på ett valdeltagande på 19,08%, vilket är det högsta valdeltagandet i kyrkovalet sedan 1934. Det är även det högsta antalet röstande i ett kyrkoval någonsin med 984 680 avgivna röster.

Kö till en vallokal i Örebro på valdagen den 17 september. Bild: Magnus Aronson /Ikon
 

Nytt för årets kyrkoval var möjligheten att förtidsrösta på platser i hela landet, fram till och med valdagen, vilket många utnyttjade. Tack vare detta kunde 50 000 fler personer få möjligheten att rösta på andra platser än i sin vallokal jämfört med föregående val.

– Möjligheten att förtidsrösta i den här utsträckningen är en av faktorerna bakom det ökade valdeltagandet, säger Anki Bondesson, kyrkovalledare. På flera håll har det gjorts satsningar på att vara där folk är, i gallerior som till exempel i Nordstan i Göteborg eller på Arlanda flygplats.

Andra orsaker är en lyckad samordnad informationsinsats på alla nivåer inom kyrkan, att nomineringsgrupperna blivit bättre på att berätta om sina program och medias stora intresse för årets kyrkoval.

– Men framförallt tycker jag det visar på engagemang och framtidstro. Att människor tycker att Svenska kyrkan är viktig, säger Anki Bondesson.

Stiftskanslierna har arbetat för fullt med den slutgiltiga rösträkningen. I samband med denna har även personröster räknats. Ett fåtal stiftsfullmäktige och ett hundratal kyrkofullmäktige återstår att räkna. Prognosen är att alla val ska vara färdigräknade under oktober månad.

Läs mer

Valresultatet

Information om kyrkovalet

Så styrs Svenska kyrkan

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum