Socialdemokraternas PS Kansli

S går till val på stöd till privata skogsägare som ska skapa fler jobb och bidra till grön omställning

Dela

Socialdemokraterna vill underlätta för privata skogsägare att röja skog och därigenom bidra till att skapa nya arbetstillfällen, samt till en snabbare övergång till ett fossilfritt Sverige. Mer röjning kan skapa arbetstillfällen som kräver kort utbildning, bidra till integration och skapa jobb i glesbygd samtidigt som det gynnar skogsnäringen i stort. Ett Röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande kunna omfatta över 1000 årsarbeten. Socialdemokraterna vill satsa 200 miljoner årligen under nästa mandatperiod.

- Grunden i det starka samhället är jobben. Under den här mandatperioden har över 300 000 fler ett jobb att gå till och arbetslösheten har pressats tillbaka. Men mer behöver göras, inte minst för att skapa enklare vägar till jobb för de som står långt från arbetsmarknaden. Därför presenterar vi idag ett Röj-stöd för att skapa större efterfrågan på arbetskraft i de gröna näringarna, säger Margot Wallström.

- Privata skogsägare behöver bättre villkor, samtidigt som stora delar av den svenska skogen har ett akut röjningsbehov. Ökad röjning skulle innebära högre värde på de privat ägda skogarna, samtidigt som viktig råvara skulle friställas för snabbare omställning till ett fossilfritt samhälle. Vi ser också att en ökad efterfrågan på röjning skulle leda till fler och växande företag, inte minst i glesbyg, säger Mikael Damberg.

För att bygga ett starkare samhälle behöver ännu fler ha ett jobb. Socialdemokraterna vill skapa fler enklare vägar till jobb för de som har låg utbildning eller står långt från arbetsmarknaden. Röjningen i de svenska skogarna är kraftigt eftersatt och privata skogsägare behöver bättre villkor, samtidigt som det finns en stor jobbpotential i de gröna näringarna. Socialdemokraterna vill därför införa ett Röj-stöd för att underlätta för skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Hälften av all skogsmark i Sverige ägs av 330 000 privata skogsägare. Uppskattningsvis har 1,4 miljoner hektar av Sveriges skogsmark ett omedelbart röjningsbehov. Dåligt röjd skog sänker tillväxten och produktionen av biomassa vilket är ett samhällsproblem eftersom så mycket skogsråvara som möjligt behövs i övergången till ett fossilfritt samhälle. Dagens möjlighet till avdrag för kostnaden för röjning ger svaga, om några, incitament att prioritera kostnaden.

Ett Röj-stöd syftar till att göra det billigare för privata skogsägare att köpa tjänster för att röja skogsmark, vilket skulle skapa arbetstillfällen och fler och växande skogsvårdsföretag, inte minst i glesbygden. En effektiv röjning av våra skogar skulle också bidra till att friställa mer biomassa för omställningen till ett fossilfritt Sverige. Ökad röjning skulle också gynna skogsnäringen i stort, samt även turism och rennäringen. Socialdemokraterna vill satsa 200 miljoner årligen på ett Röj-stöd under nästa mandatperiod. Vi låser oss inte idag i fråga om stödets utformning.  

Läs mer om förslaget här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/roj-stod-till-privata-skogsagare/

Presskontakt

Daniel Ferreira, pressekreterare hos Mikael Damberg: 076-135 56 92

Erik Wirkensjö, pressekreterare hos Margot Wallström: 070-317 64 71

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum