Vänsterpartiet Skåne

S och MP sviker kollektivtrafikresenärerna - gör höga prishöjningar i kollektivtrafiken permanenta

Dela

Idag, den 18 sept, antar kollektivtrafiknämnden i Skåne en indexering av taxorna. Dessa föreslås höjas enligt riksbankens inflationsmål på nuvarande 2%. För Vänsterpartiet är detta oerhört problematiskt av flera anledningar.

För det första har taxorna i kollektivtrafiken höjts till nivåer långt över inflationsutvecklingen redan och att vid denna tidpunkt fastställa en årlig höjning skapar taxor som för alltid kommer att ligga över övrig pris och löneutveckling. 

För det andra åsidosätter förslaget den demokratiska arbetsordning som är gängse i politiskt styrda organisationer. Det binder upp regionfullmäktige till en löpande prisökning som folkvalda representanter tappar kontroll över.

- Höjningarna av kollektivtrafikpriserna har under de senaste mandatperioderna varit fasansfull. Vi har redan nått nivåer där det i vissa delar av regionen har blivit billigare att köra bil än åka kollektivt. Genom det här beslutet fråntas vi möjligheten att framöver kunna reglera priserna till förmån för resenärerna, säger Ruzica Stanojevic, ersättare i kollektivtrafiknämnden.

- Det är en absurd situation att S och MP nu gör prishöjningar i kollektivtrafiken permanenta. Jag är orolig för kollektivtrafikens utveckling när den styrande minoriteten går fram med förslag som faktiskt innebär att kollektivtrafikens taxor ska höjas ännu mer, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Vänsterpartiet menar att det är orimligt att resenärerna ska stå för denna reform. I ärendet berörs inte heller miljökonsekvenserna när det redan idag är så att människor använder bilen istället för att åka kollektivt på grund av tillgänglighet och pris. I ärendet tar man också beslut om att låta resenärerna som använder serviceresor betala för de positiva förändringar som genomförs där, t ex återtagande av beställningscentral i egen regi.

Vänsterpartiet är starkt kritiska till denna process och kommer även fortsättningsvis protestera mot både indexeringen och prishöjningarna för de som använder serviceresor i regionen.

Nyckelord

Kontakter

Ružica Stanojević

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg25.9.2018 16:03Pressmeddelande

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum