Vänsterpartiet Skåne

S och MP sviker kollektivtrafikresenärerna - gör höga prishöjningar i kollektivtrafiken permanenta

Dela

Idag, den 18 sept, antar kollektivtrafiknämnden i Skåne en indexering av taxorna. Dessa föreslås höjas enligt riksbankens inflationsmål på nuvarande 2%. För Vänsterpartiet är detta oerhört problematiskt av flera anledningar.

För det första har taxorna i kollektivtrafiken höjts till nivåer långt över inflationsutvecklingen redan och att vid denna tidpunkt fastställa en årlig höjning skapar taxor som för alltid kommer att ligga över övrig pris och löneutveckling. 

För det andra åsidosätter förslaget den demokratiska arbetsordning som är gängse i politiskt styrda organisationer. Det binder upp regionfullmäktige till en löpande prisökning som folkvalda representanter tappar kontroll över.

- Höjningarna av kollektivtrafikpriserna har under de senaste mandatperioderna varit fasansfull. Vi har redan nått nivåer där det i vissa delar av regionen har blivit billigare att köra bil än åka kollektivt. Genom det här beslutet fråntas vi möjligheten att framöver kunna reglera priserna till förmån för resenärerna, säger Ruzica Stanojevic, ersättare i kollektivtrafiknämnden.

- Det är en absurd situation att S och MP nu gör prishöjningar i kollektivtrafiken permanenta. Jag är orolig för kollektivtrafikens utveckling när den styrande minoriteten går fram med förslag som faktiskt innebär att kollektivtrafikens taxor ska höjas ännu mer, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Vänsterpartiet menar att det är orimligt att resenärerna ska stå för denna reform. I ärendet berörs inte heller miljökonsekvenserna när det redan idag är så att människor använder bilen istället för att åka kollektivt på grund av tillgänglighet och pris. I ärendet tar man också beslut om att låta resenärerna som använder serviceresor betala för de positiva förändringar som genomförs där, t ex återtagande av beställningscentral i egen regi.

Vänsterpartiet är starkt kritiska till denna process och kommer även fortsättningsvis protestera mot både indexeringen och prishöjningarna för de som använder serviceresor i regionen.

Nyckelord

Kontakter

Ružica Stanojević

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne8.11.2018 11:29Pressmeddelande

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum