Socialdemokraternas PS Kansli

S presenterar reformer för bättre arbetsvillkor och starkare välfärd

Dela

På en pressträff idag på Ängsgården äldreboende i Norrtälje presenterade statsminister Stefan Löfven och äldreminister Lena Hallengren reformer för att göra det mer attraktivt att jobba med omvårdnaden av barn och äldre. Reformerna är en del av Socialdemokraternas arbete för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna går till val på att förbättra arbetsvillkoren för alla dem som jobbar i kommuner och landsting. Det är välfärdens hjältar – undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och fritidspedagoger – som bär upp välfärden i Sveriges kommuner. Men framöver ser vi en betydande brist på personal med rätt utbildning, samtidigt som många fortfarande har otrygga arbetsvillkor. För att fler ska vilja utbilda sig inom välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält. Idag föreslår vi ytterligare reformer för att göra det mer attraktivt att jobba med omvårdnaden av våra barn och äldre:

  1. Minst 90 procent av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda. Det innebär t.ex. inrättande av kommunala vikariepooler.

  2. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgs-programmet som undersköterskor/barn- och fritidsprogrammet som barnskötare.

  3. Fler utbildningsplatser för undersköterskor och platser för vidareutbildning på yrkeshögskolan.

  4. Låt proffsen vara proffs – avskaffa minutscheman i hemtjänsten.

  5. Nästa mandatperiod ska investeringarna i välfärden öka med minst 65 miljarder jämfört med 2014. Välfärden ska alltid gå före skattesänkningar.

Dessa förslag ska öka kvaliteten i omvårdnadsjobben och har utarbetats tillsammans med fackförbundet Kommunal. Nedan beskrivs de mer utförligt:

Minst 90 % av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda

Inom äldreomsorgen är idag bara 77 procent tillsvidareanställda. I den privat utförda äldreomsorgen är andelen ännu lägre, 67 procent.

Socialdemokraterna anser att andelen tillsvidareanställda ska öka – vår målsättning är att 90 procent av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda. Ett sätt att genomföra detta är att inrätta kommunala vikariepooler för att lösa korttidsfrånvaro. Vi ska genom krav i upphandlingar och valfrihetssystem även säkerställa att. andelen tillsvidareanställda ökar i de företag som utför skattefinansierade välfärdstjänster.

Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgs-programmet som undersköterskor/barn- och fritidsprogrammet som barnskötare

De kommande åren står Sveriges kommuner och landsting inför stora rekryteringsbehov. Det är därför viktigt att fler ungdomar söker sig till de utbildningar som leder till jobb i dessa sektorer.

Socialdemokraterna lovar att alla ungdomar som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare ska garanteras en tillsvidareanställning på heltid. Det är viktigt för att det ska bli mer attraktivt att utbilda sig inom välfärdsyrken.

Fler utbildningsplatser för undersköterskor

Fler utbildningsplatser inom kommunala Yrkesvux
Regeringens stora kunskapslyft innehåller nära 100 000 utbildningsplatser. Bara inom Yrkesvux satsar vi på 41 000 platser år 2019. Vi vet sedan tidigare att ca hälften av platserna går till att utbilda undersköterskor. Det motsvarar ca 20 000 statliga Yrkesvux-platser för undersköterskeutbildning.

Fler specialistutbildningar för undersköterskor på yrkeshögskolenivå
Det råder även stor brist på personal inom många av de yrken som undersköterskor kan utbilda sig till genom att specialisera sig, exempelvis till ambulanssjukvårdare, barnsköterskor, skötare inom psykiatrin eller specialistundersköterskor.

Socialdemokraterna anser att fler utbildningsplatser behöver riktas mot dessa yrken. Dessutom behöver utbildningsinnehållet standardiseras nationellt så att en specialistutbildning är giltig i hela landet och garanterar samma kvalitet.

Låt proffsen vara proffs – avskaffa minutscheman i hemtjänsten

Förutsättningarna för de anställda i hemtjänsten skiljer sig åt i olika kommuner. Det är dock vanligt att man arbetar efter s.k. minutscheman. Det innebär att personalen ges i uppdrag att utföra insatser, t.ex. en dusch, en städning eller en promenad och att denna insats anges i antal minuter som sedan loggas i digitala verktyg. Detta arbetssätt uppfattas som stressigt av både äldre och personal. Det är heller inte anpassat efter verkligheten. Plötsligt går något sönder, någon vill inte duscha, öppnar inte, ramlar osv. Då behöver personalen kunna anpassa dagen efter förutsättningarna och inte vara låsta till ett visst antal minuter.

Socialdemokraterna lovar därför att avskaffa minutscheman i hemtjänsten. Exakt hur det ska fungera måste lösas lokalt mellan parterna. Men de anställda och de äldre måste tillsammans kunna påverka hur lång tid olika saker tar, inom ramen för de beviljade insatserna. Så skapas verklig valfrihet och kvalitet för de äldre.

Investeringarna i välfärden ska öka med minst 65 miljarder jämfört med 2014. Välfärden ska alltid gå före skattesänkningar

Regeringen har ökat välfärdsinvesteringarna med 35 miljarder sedan förra valet. Nästa mandatperiod vill vi socialdemokrater öka välfärdsinvesteringarna till minst 65 miljarder. Det är ungefär lika mycket som Moderaterna lovar att sänka skatterna med om de vinner valet. Det är inte seriöst i ett läge när investeringar i välfärden behöver öka. De enorma skattesänkningar Moderaterna genomförde 2006–2014 resulterade i att andelen anställda i välfärden sjönk till samma låga nivåer som under budgetsaneringen på 90-talet.

Socialdemokraterna lovar att alltid prioritera välfärden framför skattesänkningar.

Presskontakter

Ingela Nilsson, 072-551 41 16, pressekreterare hos Stefan Löfven

Jens Petersen, 070-293 69 35, pressekreterare hos Lena Hallengren

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna släpper ny rapport - Hotet mot den svenska modellen9.4.2019 14:42:46 CESTPressmeddelande

Idag presenterar Socialdemokraterna en ny rapport om hur Moderaterna konsekvent agerat i EU-parlamentet för att avveckla den svenska modellen och för att underminera villkor för arbetare i Europa. Detta samtidigt som Moderaterna i dagarna har lanserat begreppet ”den nya svenska modellen”. Nu utmanar Johan Danielsson moderaternas Tomas Tobé på debatt kring vad de menar med den ”nya svenska modellen” och hur de kommer agera i Europaparlamentet framgent?

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum