Enköpings kommun

Så arbetar kommunen vidare med föreningskritiken

Dela

Nu presenteras resultatet av de djupintervjuer och enkät som kommunen har genomfört riktat till föreningslivet under hösten och vintern. Arbetet startade efter att en grupp av föreningar framförde kritik riktad mot upplevelseförvaltningen.

Resultatet visar att det finns ett missnöje gällande upplevelseförvaltningens arbete. Det handlar främst om tillgänglighet, bemötande och att göra föreningar delaktiga när idrottshallar och arenor byggs eller utvecklas.

– Det finns en tydlig återkoppling från föreningslivet som vi tar till oss. Vi har redan vidtagit ett antal åtgärder och ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske i dialog med föreningslivet under våren, säger Jonas Nyström, chef på upplevelseförvaltningen.

Det fortsatta arbetet består av två delar. Dels ett internt utvecklingsarbete, dels ett arbete som sker genom fokusgrupper för att möjliggöra en nära dialog med föreningslivet.

Det interna arbetet på upplevelseförvaltningen som har påbörjats handlar om värdegrundsarbete, tillgänglighet och om rättssäkerhet.

Vårens fokusgrupper där upplevelseförvaltningen arbetar tillsammans med föreningslivet kommer att ha tre teman:

  • Tillgänglighet och Information
  • Delaktighet och kompetens
  • Bemötande och attityd

Fokusgrupperna genomförs 3 kvällar under april och maj och en inbjudan kommer att skickas ut till berörda föreningar.

– Jag känner mig trygg med att det finns en tydlig plan för det fortsatta arbetet, jag har fullt förtroende för att förvaltningen har förmågan att göra en nödvändig förflyttning i nära dialog med föreningslivet, säger upplevelseförvaltningens ordförande Kristina Eriksson.

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum