Ideon Science Park

Så blir Norden ledare i Energiomställningen - 26 företag i Sydsverige tycker till

Dela

Under en åtta månaders process har Ideon Science Park samlat många aktörer inom energiförbrukning, energiinnovationer och energiproduktion samt representanter för forskning inom energisystem och energiinnovationer i Skåne, för att arbeta fram rekommendationer till de Nordiska Energi- och Miljöministrarna. Målet är att Norden ska kunna bli globala ledare inom energiomställning (klimatneutrala utsläpp, grön energi och hög fart i omställningen). Rekommendationen kommer att levereras till det Nordiska ministermötet i Lund den 22 maj, som underlag till diskussionen under det globala ministermötet 23-24 maj i Malmö och Köpenhamn.

Så blir Norden ledare i Energiomställningen
Så blir Norden ledare i Energiomställningen

Våra rekommendationer för att Norden ska kunna bli en global ledare inom energiomställning:

 1. Långsiktigt banbrytande mål och en nordisk marknad
  Politiken måste hålla längre än 3-4 år i taget. Vi rekommenderar blocköverskridande uppgörelser för politiken, så att företag och universitet kan bygga verksamheter, relationer och processer efter regler som inte ändras efter varje val. Förslag till målsättningar:
  1. Nordiskt gemensamt mål att bli den första koldioxidneutrala regionen i världen 2050.
  2. Att de nordiska länderna stöttar ett EU-mål om minst 35% förnybar energi till 2030.
 2. Fokus på cirkulära lösningar
  Det krävs ett tydligare helhetsgrepp kring ansvaret för utsläpp, dvs. även under produktion av material i andra länder (fas 3) och under nedmontering/återvinning av material i produkters och byggnaders slutfas, inte bara under drift/förbrukning. Vi rekommenderar att myndigheter belönar cirkulära affärsmodeller med positiva klimatresultat utefter tydligt uppsatta mål.

  Förslag: Utlys innovationstävlingar där 5-10 cirkulära samhällsutmaningar som behöver finna en lösning beskrivs, och bästa lösning får direkt appliceras på förutbestämd plats/utmaning.
 1. Innovationsvänlig tillståndsprocess och regelsättning
  Idag kan ett myndighetstillstånd för en innovativ energiomställande lösning ta upp till fem år, vilket ger en tröghet i omställningen. Vi rekommenderar att det etableras ett innovationsråd, med representanter från akademin samt privata och offentliga sektorn, som kan bedöma om tillståndssökande innovation/lösning kan leda till ökad energiomställning och nå uppsatta mål. Om svaret är ja skall dessa tillståndsbedömningar gå före i kön. Ett gott exempel är San Fransisco, där man har en innovationsstab på 30 personer som arbetar heltid med att gå genom innovativa förslag som staden skulle kunna implementera, och som kan ta beslut på vilka som testas och skalas upp för att staden skall fungera bättre.

  Lagar och regler är idag inte heller anpassade till innovationer som är tvärfunktionella eller banbrytande (dvs. som inte ser ut som tidigare lösningar). Ett nationellt innovationsråd med kompetenser inom Internet of Things, öppen och säker data samt grön energi bör se över reglerna så att de anpassas för dagens och helst också morgondagens situation.
 2. Belöningsdriven kreativ kraft underifrån
  Vi tror på att belöna rätt beteende. Både vad gäller cirkulära affärsidéer, klimatpositiva produktioner och innovativa entreprenörer. Vi rekommenderar att man skapar enkla ersättningsmodeller eller skattelättnader för de företag vars verksamhet leder till ökad energiomställning. Även medborgarna behöver på individnivå ändra beteende mot ett fossilfritt samhälle. Det gäller mat, transporter, resor, boende mm. Klimatfrågan kan dock upplevas av medborgare ur ett makroperspektiv, där det individuella beteendet inte har tillräcklig möjlighet att påverka. Vi rekommenderar en tydlig CO2-märkning av livsmedel, produkter, resor och tjänster för hemmet för att göra det enkelt att välja rätt. Vidare rekommenderar vi skattelättnad för rätt, mätbart, beteende.

Steg i processen har varit:

 • Uppstartsdiskussioner kring utmaningar för ökad omställning under hösten 2017
 • Diskussioner kring utmaningar och ett eventuellt bildande av Energy Innovation Node South, 23 januari 2018
 • Inläsning och diskussion av Region Skånes undersökning om medborgarnas inställning till energiomställning (februari 2018)
 • Beslut om att Ideon Science Park ansöker om samverkansstöd för att få fram fler energiinnovationer i syd, från Energimyndigheten (beviljat mars 2018)
 • Presentationer av möjligheter och utmaningar inför ett Fossilfritt Skåne 2020 under LTH Energiportalens konferens 14 mars 2018
 • Workshop utifrån olika perspektiv under Ideon Science Parks, Region Skånes och Sydsvenska Handelskammarens Klimatkonferens 20 mars 2018
 • Gemensamt författande av detta rekommendationsbrev 2 maj 2018

Organisationer bakom rekommendationen (som deltagit i diskussionerna)

AlfaLaval, ABB, Schneider Electric, Vestas Wind Systems A/S, TetraPak, Kraftringen, Orbital Systems, Bergman-Eriksson & Eriksson, Otto Bygg, Enkla Elbolaget, Como, Energy Opticon, AF Bostäder, Ömangruppen, Recyctec, Position Green, Energikontoret Skåne, InnoVentum, iKNOW-WHO, Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Lunds Tekniska Högskola, IUC Syd, Connect Sverige Region Syd, Ideon Open, Ideon Science Park.

Bifogat underlag:

-          Resultat av Workshops på Klimatkonferensen 20 mars

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Så blir Norden ledare i Energiomställningen
Så blir Norden ledare i Energiomställningen
Ladda ned bild
Mia Rolf, VD Ideon Science Park
Mia Rolf, VD Ideon Science Park
Ladda ned bild

Dokument

Om

Ideon Science Park
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
22363 Lund

+46 46 286 85 00https://ideon.se/

Ideon Science park har kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlik härstammar från Ideon som grundades 1983 i samarbete med Lunds universitet. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar på området. På Ideon finns en unik mix av kompetenscentra, vilket är vår stora styrka i en värld där branscherna glider samman. Här finns också tillgång till laboratorier av högsta standard, vilket gör Ideon Science Park till en dynamisk tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass. Ideon Science Park arbetar med fyra fokusområden; Future Transportation, Smart Cities, Connected Health och Smart Materials.

Följ Ideon Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ideon Science Park

Ideon Coder Kids är tillbaka – med målet att inspirera fler barn att upptäcka programmering30.10.2018 06:00Pressinbjudan

Ideon, ARM, Axis Communications, Qlik, Sony Mobile Communications och Volvo Cars bjuder för andra året in barn att prova på programmering under höstlovet. Den 1 november öppnas dörrarna för 90 barn i åldrarna 8-12 år som får prova på programmering på tre olika nivåer; en för nybörjare, en för de som har testat lite grann och en nivå där barnen får programmera med micro:bits.

Ideon premierar innovativa tillväxtföretag med prispengar och mentorskap – här är vinnarna!3.10.2018 09:59Pressmeddelande

Under Ideons 35-årsfest den 28 september delades priser ut till lovande tillväxtföretag i två kategorier, Ideon-stipendiet och Ideons Mentorskapsprogram. Vinnare av stipendiet, Bjorkstrom Robotics, mottog 25 000 kronor med motiveringen ”För att ha utvecklat en spännande lösning med hjälp av VR och AR som kan revolutionera en hel industri. Trots att företaget är i en tidig fas har de redan strategiska kunder och partners och en stor potential. Ideon-stipendiet ges för att stötta en ökad marknadsexponering.”

Fem innovativa bolag är nominerade till Ideon-stipendiet 201812.9.2018 09:34Pressmeddelande

Ideon Science Park har tidigare delat ut stipendier till Ideonbolag via stiftelsen Ideon-societeten, som skapades av personer som hade en stor påverkan under Ideons tidiga uppbyggnadsfas. I år, när Ideon fyller 35, har Ideon-societeten beslutat att avsluta sin verksamhet och överföra medlen till Ideon Science Park, som fortsätter att dela ut stipendierna så länge medlen tillåter. Vinnaren av årets stipendium mottar 25 000 kronor och kommer att presenteras under Ideon Science Parks jubileumsfest, på kvällen den 28 september, på Elite Hotell Ideon i Lund.

Kinesiskt universitet flyttar in på Ideon Science Park4.9.2018 07:00Pressmeddelande

Ideon Science Park öppnar soft landing-möjlighet för internationella organisationer som vill etablera sig på den svenska marknaden och hitta samarbeten med svenska, innovativa företag. BNU-BUCM (Beijing Normal University-Beijing University of Chinese Medicine) National University Science Park -- Hengqin Innovation Institute of Science and Technology (kortfattat kallad BNU-BUCM) från Hengqin New District, Guangdong Province, Kina, är första hyresgäst in till soft landing-kontoret i fastigheten MHC som ägs av Vasakronan.

Bejing Normal University moves into Ideon Science Park4.9.2018 07:00Pressmeddelande

Ideon Science Park opens soft landing opportunity for international organizations that want to establish themselves on the Swedish market and find partnerships with Swedish, innovative companies. BNU-BUCM (Beijing Normal University-Beijing University of Chinese Medicine) National University Science Park--Hengqin Innovation Institute of Science and Technology (briefly called BNU-BUCM) from Hengqin New District, Guangdong Province, China, is the first tenant to enter the soft landing office at Ideon.

After skyrocketing demand, snack brand Renjer gets private investor on board27.7.2018 15:40Pressmeddelande

The food start-up Renjer Snacks just signed a contract with a private investor from Germany. The company received all the necessary funds to scale up the production of their wild jerky snacks from reindeer, elk and deer in return for 5% of their company shares. With these funds they can cope with the demand occurring from two new partnerships signed with distributors in Finland and Norway, the CFO Tim Schulz says.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum