Ideon Science Park

Så blir Norden ledare i Energiomställningen - 26 företag i Sydsverige tycker till

Dela

Under en åtta månaders process har Ideon Science Park samlat många aktörer inom energiförbrukning, energiinnovationer och energiproduktion samt representanter för forskning inom energisystem och energiinnovationer i Skåne, för att arbeta fram rekommendationer till de Nordiska Energi- och Miljöministrarna. Målet är att Norden ska kunna bli globala ledare inom energiomställning (klimatneutrala utsläpp, grön energi och hög fart i omställningen). Rekommendationen kommer att levereras till det Nordiska ministermötet i Lund den 22 maj, som underlag till diskussionen under det globala ministermötet 23-24 maj i Malmö och Köpenhamn.

Så blir Norden ledare i Energiomställningen
Så blir Norden ledare i Energiomställningen

Våra rekommendationer för att Norden ska kunna bli en global ledare inom energiomställning:

 1. Långsiktigt banbrytande mål och en nordisk marknad
  Politiken måste hålla längre än 3-4 år i taget. Vi rekommenderar blocköverskridande uppgörelser för politiken, så att företag och universitet kan bygga verksamheter, relationer och processer efter regler som inte ändras efter varje val. Förslag till målsättningar:
  1. Nordiskt gemensamt mål att bli den första koldioxidneutrala regionen i världen 2050.
  2. Att de nordiska länderna stöttar ett EU-mål om minst 35% förnybar energi till 2030.
 2. Fokus på cirkulära lösningar
  Det krävs ett tydligare helhetsgrepp kring ansvaret för utsläpp, dvs. även under produktion av material i andra länder (fas 3) och under nedmontering/återvinning av material i produkters och byggnaders slutfas, inte bara under drift/förbrukning. Vi rekommenderar att myndigheter belönar cirkulära affärsmodeller med positiva klimatresultat utefter tydligt uppsatta mål.

  Förslag: Utlys innovationstävlingar där 5-10 cirkulära samhällsutmaningar som behöver finna en lösning beskrivs, och bästa lösning får direkt appliceras på förutbestämd plats/utmaning.
 1. Innovationsvänlig tillståndsprocess och regelsättning
  Idag kan ett myndighetstillstånd för en innovativ energiomställande lösning ta upp till fem år, vilket ger en tröghet i omställningen. Vi rekommenderar att det etableras ett innovationsråd, med representanter från akademin samt privata och offentliga sektorn, som kan bedöma om tillståndssökande innovation/lösning kan leda till ökad energiomställning och nå uppsatta mål. Om svaret är ja skall dessa tillståndsbedömningar gå före i kön. Ett gott exempel är San Fransisco, där man har en innovationsstab på 30 personer som arbetar heltid med att gå genom innovativa förslag som staden skulle kunna implementera, och som kan ta beslut på vilka som testas och skalas upp för att staden skall fungera bättre.

  Lagar och regler är idag inte heller anpassade till innovationer som är tvärfunktionella eller banbrytande (dvs. som inte ser ut som tidigare lösningar). Ett nationellt innovationsråd med kompetenser inom Internet of Things, öppen och säker data samt grön energi bör se över reglerna så att de anpassas för dagens och helst också morgondagens situation.
 2. Belöningsdriven kreativ kraft underifrån
  Vi tror på att belöna rätt beteende. Både vad gäller cirkulära affärsidéer, klimatpositiva produktioner och innovativa entreprenörer. Vi rekommenderar att man skapar enkla ersättningsmodeller eller skattelättnader för de företag vars verksamhet leder till ökad energiomställning. Även medborgarna behöver på individnivå ändra beteende mot ett fossilfritt samhälle. Det gäller mat, transporter, resor, boende mm. Klimatfrågan kan dock upplevas av medborgare ur ett makroperspektiv, där det individuella beteendet inte har tillräcklig möjlighet att påverka. Vi rekommenderar en tydlig CO2-märkning av livsmedel, produkter, resor och tjänster för hemmet för att göra det enkelt att välja rätt. Vidare rekommenderar vi skattelättnad för rätt, mätbart, beteende.

Steg i processen har varit:

 • Uppstartsdiskussioner kring utmaningar för ökad omställning under hösten 2017
 • Diskussioner kring utmaningar och ett eventuellt bildande av Energy Innovation Node South, 23 januari 2018
 • Inläsning och diskussion av Region Skånes undersökning om medborgarnas inställning till energiomställning (februari 2018)
 • Beslut om att Ideon Science Park ansöker om samverkansstöd för att få fram fler energiinnovationer i syd, från Energimyndigheten (beviljat mars 2018)
 • Presentationer av möjligheter och utmaningar inför ett Fossilfritt Skåne 2020 under LTH Energiportalens konferens 14 mars 2018
 • Workshop utifrån olika perspektiv under Ideon Science Parks, Region Skånes och Sydsvenska Handelskammarens Klimatkonferens 20 mars 2018
 • Gemensamt författande av detta rekommendationsbrev 2 maj 2018

Organisationer bakom rekommendationen (som deltagit i diskussionerna)

AlfaLaval, ABB, Schneider Electric, Vestas Wind Systems A/S, TetraPak, Kraftringen, Orbital Systems, Bergman-Eriksson & Eriksson, Otto Bygg, Enkla Elbolaget, Como, Energy Opticon, AF Bostäder, Ömangruppen, Recyctec, Position Green, Energikontoret Skåne, InnoVentum, iKNOW-WHO, Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Lunds Tekniska Högskola, IUC Syd, Connect Sverige Region Syd, Ideon Open, Ideon Science Park.

Bifogat underlag:

-          Resultat av Workshops på Klimatkonferensen 20 mars

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Så blir Norden ledare i Energiomställningen
Så blir Norden ledare i Energiomställningen
Ladda ned bild
Mia Rolf, VD Ideon Science Park
Mia Rolf, VD Ideon Science Park
Ladda ned bild

Dokument

Om

Ideon Science Park
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
22363 Lund

+46 46 286 85 00https://ideon.se/

Ideon Science park har kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlik härstammar från Ideon som grundades 1983 i samarbete med Lunds universitet. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar på området. På Ideon finns en unik mix av kompetenscentra, vilket är vår stora styrka i en värld där branscherna glider samman. Här finns också tillgång till laboratorier av högsta standard, vilket gör Ideon Science Park till en dynamisk tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass. Ideon Science Park arbetar med fyra fokusområden; Future Transportation, Smart Cities, Connected Health och Smart Materials.

Följ Ideon Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ideon Science Park

Trots Corona-krisen: Snacks-företaget RENJER presenterar fyra nya produkter12.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Förra året lyckades det svenska företaget Renjer Snacks AB att öka sina intäkter till nästan 12 miljoner kronor. Företaget har utvecklat varumärket RENJER som ett hållbart och näringsrikt viltkötts-alternativ till Beef Jerky. Enligt medgrundaren och VD Alex Kirchmaier så har företaget, som grundades år 2017, lyckats sälja mer än en halv miljon av deras produkter år 2019. Coronakrisen har dock haft en stark inverkan på flera av RENJERs försäljningskanaler och har stoppat deras tillväxt för stunden.

Juniorprogrammerare får fortsätta efter praktik i Coronatider- MatchIT programmet övergår i metodbeskrivning2.6.2020 14:58:31 CESTPressmeddelande

Nu har andra gruppen av juniora programmerare, utbildade i MatchIT projektet, avslutat praktikfasen - mitt under Coronatider. Ett av företagen som tagit emot juniora talanger som praktikanter via snabbutbildningen MatchIT är särskilt nöjda med samarbetet; SIB Solutions på Ideon Science Park. Resultatet av den första omgången är över 50% i relevanta jobb 6 månader efter praktik. Nu övergår projektet i metodbeskrivning och metodspridning.

Sex ledande ICT-miljöer vill skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH)29.11.2019 09:18:20 CETPressmeddelande

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan sex av Sveriges ledande science parks inom ICT. De vill nu tillsammans skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Det kan i så fall bli det svenska bidraget till ett nätverk av europeiska hubbar som ska inbjuda till gränsöverskridande samarbeten samt främja spridning och användning av de digitala kapaciteter som byggs upp i näringsliv och offentlig sektor.

57% i jobb eller utbildning efter MatchIT projektets första omgång!25.11.2019 13:45:23 CETPressmeddelande

I Projektet MatchIT får nyanlända akademiker intensivutbildning och praktikjobb inom programmering. Första omgången kandidater gick ut under våren 2019. I Skåne har redan 8 av 18 MatchIT kandidater som slutförde utbildningen och praktiken fått jobb och de flesta av de resterande är inne i rekryteringsprocesser eller fortsatt utbildning. 5 deltagare fick jobb redan under utbildningens gång. ”Vi har lyckats forma ett bra samarbete både inom projektet och med företagen.” säger Olga Szczepankiewicz, projektledare på Region Skåne. Snart är det dags för omgång 2 ut i praktik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum