Studentlitteratur AB

Så förebygger du mobbning på jobbet

Dela

Ohälsa till följd av mobbning på jobbet ökar för varje år. Nu släpps boken med handfasta tips om hur företag skapar en handlingsplan för att förebygga mobbning på arbetsplatsen och hur man som chef eller person i annan ansvarsposition ska agera när det faktiskt inträffar. – Det är viktigt att företag sätter upp riktlinjer för vilka grundläggande värderingar som ska råda för det sociala livet på arbetsplatsen och vågar agera fullt ut när man upptäcker fall av mobbning, säger Stefan Blomberg, legitimerad psykolog och författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder”.

Nio procent av den svenska arbetskraften uppger att de varit utsatta för någon form av ”personlig förföljelse” enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Samtidigt har antalet anmälningar till Försäkringskassan om arbetsrelaterad ohälsa till följd av kränkning och mobbning ökat från 600 fall år 2010 till dryga 1150 anmälningar 2014.
– Det finns flera skäl till att ta frågan om mobbning på jobbet på allvar. Förutom rena samhällsekonomiska vinster i form av färre långtidssjukskrivningar och fall av arbetslöshet, måste vi fråga oss vilket arbetsliv vi egentligen vill ha och vilka normer som ska få råda, säger Stefan Blomberg.

Bristande hantering kan öka problemen
Med utgångspunkt i verkliga fallbeskrivningar lär sig läsaren att skilja på mobbning från vanliga konflikter, hur arbetsgivaren bör jobba långsiktigt för att motverka mobbning, men också hur både den utsatta och personer i ledande positioner bör handla när ett mobbningsfall uppdagas.
– När en medarbetare berättar att han eller hon blivit utsatt, är det viktigt att du som chef är förberedd och vet hur du ska agera. Bristande hantering kan öka problemen och mobbningen kan i värsta fall eskalera. Som företag behöver man alltså skapa dessa riktlinjer i förebyggande syfte. Att upprätta en handlingsplan först när det förekommer mobbning på arbetsplatsen är som att bygga upp ett brandskydd under pågående brand, säger Stefan Blomberg.

Så känner du igen mobbning
Enligt Stefan Blomberg finns det ett antal frågor man bör ställa sig för att avgöra om det faktiskt rör sig om mobbning eller en vanlig konflikt på arbetsplatsen. Bland annat bör man utreda:

  • Om personen är utsatt för en eller flera aktörers kränkningar
  • Om det finns en inbyggd makt- och statusskillnad, där den utsatte befinner sig i ett tydligt underläge
  • Hur länge den upplevda exponeringen pågått och om kränkningarna är systematiska
  • Om problemen verkar eskalera

En arbetsmiljöfråga
– I grund och botten är mobbning en arbetsmiljöfråga som vi måste ta på allvar. Det är en fråga som ytterst den högsta chefen i organisationen ansvarar för. Dock saknar samhällssystemet viktiga pusselbitar i form av tydliga lagar och regelverk för att förebygga mobbning på jobbet, vilket jag tar upp i boken. I värsta fall kan flykt vara det enda alternativet för den som drabbas av svårartad mobbning, säger Stefan Blomberg.

Boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” är utgiven av Studentlitteratur och vänder sig till universitetsstuderande inom till exempel personalarbete och psykologi, liksom till chefer, fackliga representanter samt personer verksamma inom HR och företagshälsovård.

Författaren Stefan Blomberg är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av arbetslivets psykologi från både privat och offentlig sektor. Idag är han verksam på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping och samtidigt doktorand vid Linköpings universitet. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum