Installatörsföretagen

Så gick det för installationsbranschen under coronaåret 2020

Dela

Installationsbranschen har påverkats av pandemin. Kraftiga svängningar har gjort det svårare att planera affärsverksamheter samtidigt som ökad efterfrågan kan leda till goda affärsmöjligheter. De kraftiga svängningarna kan också signalera hur delar av samhället reagerat på pandemin.

– Det finns slutsatser att dra av de kraftiga svängningarna i efterfrågan. I en del fall när efterfrågan ökat rör det sig om en rekyl efter att marknaden tidigare krympt eller avvaktat. I andra fall handlar det istället om hur näringslivet i stort har svarat på pandemin, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

Under helåret 2020 påbörjades bygget av drygt 9800 lägenheter i småhus, en minskning med 8 procent, och 41 500 lägenheter i flerbostadshus, en ökning med 10 procent, från året innan. Industrins påbörjade husbyggnadsinvesteringar uppgick till 20,9 miljarder 2020 vilket är en ökning med 3 procent och högre än branschens prognoser.

– Det är i näringslivet vi ser de kraftigaste svängningarna. Ombyggnadsinvesteringarna ökade med otroliga 150 procent medan ny- och tillbyggnadsinvesteringar istället minskade med 5 procent, säger Hans Nyblom.

Under 2021 väntas industrins husbyggnadsinvesteringar ligga kvar på samma nivåer för att sedan få ny fart under 2022.

– Troligtvis beror de här ökningarna på hur vi under pandemin omdefinierar kontoret och arbetsplatsen som koncept. Företag upplever minskat behov av att bygga nya kontorsmiljöer utan väljer istället att restaurera och bygga om de befintliga, säger Hans Nyblom.

Den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler uppgick 2020 till 92 miljarder kronor och efter en högre ökningstakt under tredje kvartalet slutade ökningen på 20 procent. En ökning kan noteras i samtliga delsektorer. Husbyggnadsinvesteringarna inom skolor och barnstugor uppgick till 22 procent, samlingslokaler 12 procent och sjukhus med 5 procent.

Andra utdrag från rapporten Marknadsläget 2021:

  • Under 2020 beräknas den samlade volymen av elinstallationer uppgå till 92,5 miljarder kronor vilket är en minskning med 1 procent.
  • För elinstallationer uppmättes den starkaste utveckling inom offentlig sektor, där volymen elinstallationer växte med 20 procent under 2020. Behovet av skolor, förskolor, vårdlokaler och samlingslokaler är fortsatt stort och mycket pekar på att sektorn kommer att växa ytterligare ett år innan det vänder nedåt 2022.
  • Det samlade värdet av VS-installationer beräknas ha uppgått till 48,3 miljarder kronor under 2020 och är en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Det var framför allt en starkare ombyggnad än prognosticerat som påverkade.
  • VS-installationerna växte inom industri och offentlig sektor under fjolåret, med 3 respektive 20 procent, där ombyggnadsinvesteringarna var särskilt drivande. Däremot observerades minskade VS-installationerna kopplade till byggandet av kontor- och handelslokaler med 22 procent.
  • Den samlade volymen ventilationsinstallationer beräknas ha uppgått till 19,5 miljarder kronor under 2020. Utfallet innebar en ökning med 3 procent jämfört med volymen 2019
  • Den mest dramatiska utvecklingen inom sektorn ventilationsinstallationer skedde för privata lokaler, där ny- och ombyggnadsvolymen inom kontor, handel och hotell totalt sjönk med drygt 20 procent.

Om rapporten: Innehållet i Marknadsläget våren 2021 baseras på en rapport från analysföretaget Navet. Rapporten finns att läsa i sin helhet för dig som är medlem i Installatörsföretagen och är inloggad. Här kan du läsa mer om rekryteringsläget, entreprenadformer och specialrapporten om utbildning. En sammanfattning av rapporten finns att läsa här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Ringvägen 100
11860 Stockholm

+46 8 762 76 00https://www.in.se/

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Följ Installatörsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Installatörsföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum