Uppsala kommun

Så hanterade äldreomsorgen i Uppsala kommun pandemin under 2020

Dela

Äldreomsorgen i Uppsala kommun var inte rustad för en så pass omfattande kris som cornoapandemin innebar – det slår konsultbolaget Sweco fast i en rapport som kommunstyrelsen beställt. Kritiken handlar bland annat om att organisationen var för slimmad och att det saknades styrning.

Konsultbolaget Sweco har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utvärdera hur krishanteringen inom äldrenämnden fungerade och samordnades under coronapandemin förra året. Slutsatsen är att läget till viss del var kaotiskt under våren då äldreförvaltningen saknade resurser för att klara av situationen.

– Äldreomsorgen har varit under en oerhört stor press det senaste året. Att utvärdera hur vi har hanterat det är viktigt. Både för att vara rustade för nästa kris och för att ge Uppsalas äldre en bättre äldreomsorg. Resultatet visar att vi har mycket kvar att göra för att ha en riktigt trygg äldreomsorg, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Svårt att utbilda personal

Sweco bedömer bland annat att det var svårt att utbilda personal korrekt i hygienrutiner. Verksamhetscheferna hade behövt tydligare rutiner och mer styrning till sin personal.

– Vår äldreomsorg var inte rustad för krisen. Det är tydligt. Vi arbetar just nu intensivt med att stärka våra verksamheter, och dessa slutsatser är en stor hjälp. Vi måste ha en trygg och stark äldreomsorg, både i och efter krisen, säger Eva Christiernin (S), äldrenämndens ordförande.

Eftersom pandemin fortfarande pågår har rapporten fokuserat på hur äldrenämnden hanterat krisen under 2020. Uppdraget har även avgränsats till den verksamhet som bedrivs inom särskilt boende och hemtjänst.

Rekommenderar åtgärder

Sweco rekommenderar nu en rad olika åtgärder. Bland annat bör Uppsala kommun se över möjligheten att anställa fler sjuksköterskor inom egen regi, för att säkerställa tillgången på personal.

En annan rekommendation är att se till att det finns personal som har tid för uppföljning.

Sedan februari 2021 har Uppsala kommun samlat all vård och omsorg i en gemensam förvaltning – ett sätt att göra verksamheten mindre sårbar och skapa bättre förutsättningar för att hantera både kriser och viktiga utvecklingsfrågor.

– Det här är en viktig rapport för oss i verksamheten. Den blir nu ett verktyg för att gå vidare och se hur vi kan förändra och förbättra organisationen, säger Lenita Granlund, förvaltningsdirektör för den nya vård- och omsorgsförvaltningen.

Satsar 150 miljoner

Även staten gör en satsning på äldreomsorgen och skjuter till statliga medel på 150 miljoner kronor.

– När nu staten gör den här satsningen på äldreomsorgen och skjuter till pengar för förstärkning och kvalitetshöjande åtgärder har ett stort utvecklingsarbete påbörjats. Det sker i samverkan med till exempel fackliga organisationer och civilsamhället och ska utmynna i en konkret utvecklingsplan, säger Lenita Granlund.

Äldrenämnden kommer att behandla den inkomna rapporten på sitt sammanträde 6 maj.

Bifogat finns rapporten från Sweco i sin helhet.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum