Svensk Kollektivtrafik

Så här ändrade svenskarna sina resvanor med kollektivtrafiken 2020

Dela

Kraftigt minskat resande, nya färdsätt och ökad oro. Coronapandemin har fått svenska folket att radikalt ändra sina resvanor med kollektivtrafiken under 2020. Men många vill återvända när pandemin är över. Det visar resultaten från Svensk Kollektivtrafiks temarapport kring inställning och resebeteende till kollektivtrafiken med frågor kopplade till pandemin.

Rapporten baseras på resultatet av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.
I slutet av mars 2020 kompletterades undersökningen med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.

I rapporten finns bland annat svar på dessa frågor om resvanorna:

Vilka har förändrat sitt resande med kollektivtrafiken mest under pandemin?

 • De som har tillgång till bil och tidigare varit växlare (dvs rest omväxlande med bil och kollektivtrafik) samt äldre personer har förändrat resandet mest. I gruppen med bilister som säger sig undvika att resa kollektivt under pandemin är det många som inte heller reste med kollektivtrafiken förut utan föredrar att åka bil. De som enbart väljer bil är många men har inte bidragit till resenärsminskningarna i så stor utsträckning.
 • De som inte har tillgång till bil har minskat sitt resande, men behöver fortfarande göra de nödvändiga resorna med kollektivtrafik. Det är tydligt och positivt att växlarna hörsammat branschens uppmaningar och lämnar plats till de som verkligen behöver resa kollektivt under pandemin.
 • Arbetspendling (5-7 dagar i veckan) har minskat bland bilresenärer men främst hos kollektivtrafikresenärer, som nu bara reser när det är nödvändigt.
 • Andelen av befolkningen som gör en resa oavsett färdmedel under en dag har minskat som helhet.

Vilka är mest oroliga att smittas i kollektivtrafiken?

 • Oron att smittas i kollektivtrafiken ökar med stigande ålder och är störst hos de som sällan brukar resa kollektivt och bland de som valt att avstå att resa kollektivt. Den största oron hos befolkningen finns för att göra flygresor och den minsta är för aktiviteter utomhus, även för att vänta på stationer och hållplatser.
 • Marknadsandelen för kollektivtrafiken är nästan hälften hos de som är mest oroliga (17%) jämfört med de som är minst oroliga (30%).
 • Hos de som reser och är oroliga färgar oron av sig på de betyg de ger för trygghet, nöjdhet med senaste resa och nöjdhet med kollektivtrafiken. Många av de som är mycket oroliga att smittas i kollektivtrafiken svarar också att de är oroliga att smittas i de flesta andra miljöer vi ställt frågor kring oro att smittas i.
 • När det gäller kvinnor och yngre som uttrycker oro och är tveksamma att resa som tidigare i kollektivtrafiken så finns det trygghetsskapande åtgärder branschen kan göra för att minska oron. Detta är dock inget som verkar påverka män och äldre i samma utsträckning.

Sjunker resandet om resenärerna är missnöjda med kollektivtrafiken?

 • Under pandemin är de starkaste drivkrafterna för nöjdhet respektive ökat resande desamma som före pandemin. Sambandet mellan nöjdhet och resefrekvens är mycket lågt och det visade sig vara så även i en period av stora förändringar. Nöjdheten har till och med ökat något under pandemiperioden trots att resandet minskat så kraftigt.

Är resenärerna mindre nöjda med något?

 • Det är främst tryggheten som minskat och den är kopplad just till den höga oron för trängsel och att smittas av covid-19. Nöjdheten med bemötandet från bussförare och ombordpersonal har minskat under hela pandemin, det är därför viktigt att branschen och entreprenörerna skapar förutsättningar att vända den trenden. Förarna är ju branschens ambassadörer ut mot resenärerna.

Kommer resenärerna att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin?

 • 73% av befolkningen tror att de kommer att resa i kollektivtrafiken precis som före pandemin. Bilister och sällanresenärer är de mest negativa. Bland växlare och kollektivtrafikresenärer är det bara 7% som inte tror de kommer resa med kollektivtrafiken på samma sätt som tidigare. Det finns en tydlig koppling till resefrekvens.
 • De som valt att byta ut kollektivtrafik mot exempelvis digitala möten under pandemin hör till de som i mycket hög grad planerar att återgå att resa som de gjorde tidigare. Bilinnehavet har inte heller ökat under pandemin.

- Det är intressanta resultat och vi kan konstatera att det är stor sannolikhet att storstadsbor, yngre och medelålders kommer återvända. Resandet i rusningstid kommer kanske återställas, medan äldre och bilister som ofta reser i lågtrafik är mer tveksamma. Under våren kommer vi att publicera en ny rapport där vi tittar närmare på frågorna om distansarbete och vilka konsekvenser det kan få på resandet i framtiden, kommenterar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

 

Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande i hela landet utom i Region Södermanland. Undersökningen används av länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. För 2020 besvarades frågorna av drygt 79 000 slumpmässigt utvalda respondenter. Kollektivtrafikbarometern genomförs av insikts- och undersökningsföretaget Origo Group.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet – men många fortsatte resa under pandemin28.9.2021 13:16:27 CEST | Pressmeddelande

45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47 procent av de arbetande har fortsatt att resa med kollektivtrafiken under pandemin. Den nya rapporten från Svensk Kollektivtrafiks attityd- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern visar på stora skillnader i distansarbetet mellan stad och land, olika näringsgrenar, kön och åldrar.

Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat9.2.2021 10:00:55 CET | Pressmeddelande

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Årsrapport: Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin3.2.2021 10:00:11 CET | Pressmeddelande

Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar årsrapporten för Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum