Kommerskollegium

Så har handelshinder efter finanskrisen påverkat Sveriges och EU:s export

Dela

Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges export? Enligt en ny rapport, beställd av Kommerskollegium av professor Simon Evenett och Dr. Johannes Fritz vid University of St. Gallen är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Handeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.

Enligt studien hade Sveriges exporttillväxt jämfört med Kinas varit 6 procentenheter högre utan de handelssnedvridande åtgärder som infördes mellan 2009 och 2014. När författarna istället jämför med Japans och USAs exportutveckling är uppskattningen att Sveriges exportutveckling hade varit ungefär densamma med och utan handelssnedvridande åtgärder. Spannet på återhållen export är således 0-7 procentenheter för Sveriges räkning.

För EUs del hade exporttillväxten jämfört med Kina varit 7 procentenheter högre utan handelssnedvridande åtgärder, medan den hade varit 3 procentenheter lägre när man jämför med Japans exporttillväxt. Jämfört med USAs exporttillväxt 2009-2014 hade EUs exporttillväxt utan handelshinder varit ungefär densamma utan handelssnedvridande åtgärder. Spannet av återhållen export som en följd av införda handelshindrande och handelssnedvridande åtgärder är med andra ord +3 till -7 procentenheter för EUs räkning.

Enligt studien är vidare kinesiska exportsubventioner den dominerande förklaringen till de handelssnedvridande effekter som författarna uppskattar.

Studien visar att Sveriges export till länder inom EU har varit opåverkad eller t.o.m. utvecklats svagt positivt om man jämför med exportutvecklingen i de tre referensländerna (Kina, USA och Japan), som en följd av införandet av olika handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder. Samma resultat gäller för EU som helhet. En tolkning är att handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder inom EU har varit få under perioden, särskilt jämfört med utvecklingen globalt. Följaktligen påverkas inte exporten till länder inom EU negativt trots att åtgärder som hindrar eller snedvrider handeln ändå har ökat globalt. Studien ger således inte stöd för att t.ex. kinesiska exportsubventioner har påverkat svensk export till länder inom EU negativt. Samma slutsats gäller för andra EU-länder. I den mån det går att tala om en ”ojämn spelplan” på grund av kinesiska subventioner eller statsägda företag gäller det inte på EUs hemmamarknad.

För mer information kontakta Per Altenberg, ämnesråd och ansvarig för rapporten per.altenberg@kommers.se 08-690 49 26

Rapporten Europe Fettered - The impact of crisis-era trade distrotions on exports from the European Union

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

Kommerskollegium publicerar frågeunderlag för företag inför brexit29.10.2018 14:32Pressmeddelande

Vad bör företagen tänka på inför brexit? Kommerskollegiums utredare har identifierat ett antal förändringar som kommer att inträffa efter brexit. Förändringar som det är viktigt att företagen tänker på. Nu har vi sammanställt relevanta frågor för företag att fundera på inför brexit. I underlaget finns också information om vart företagen ska vända sig för ytterligare information.

24 deltagare från 8 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning12.10.2018 08:00Pressmeddelande

På måndag den 15 oktober kommer 24 tjänstemän – 13 kvinnor och 11 män – från totalt 8 länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, som på egen hand utbildar myndigheter och ministerier från hela världen för en mer effektiv, transparent och hållbar global handelspolitik som en del av svenskt utvecklingssamarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum