TalitaTalitaTalita

Så här kan skolan lyfta pornografins skadeverkningar

Dela

Lärare, ungdomsmottagningar och unga själva har länge larmat om porrens skadeverkningar och ökat sexualiserat våld. Regeringen har nu beslutat att alla lärare ska utbildas i sex- och samlevnad. Men hur bedriver man undervisning om porr, och hur möter man ungdomar där de är? Idag lanseras ”Reality Check” - ett digitalt, interaktivt och anonymt utbildningsmaterial för skolan.

Yrkesverksamma från skolan, fritidsverksamheter, ungdomsmottagningar och vården har under lång tid larmat om porrens skadeverkningar på unga. Stockholmsenkätens senaste rapport visade att dubbelt så många unga tvingas till sex idag än för bara fyra år sedan. Även unga själva har aktivt tagit upp kampen för en modern sex– och samlevnadsundervisning som inte stannar vid biologi utan tar upp den verklighet unga befinner sig - där våldsam och förnedrande pornografi idag är en del av ungas vardag.

Nu har även regeringen beslutat att göra utbildningen i sexualkunskap och samlevnad till ett obligatoriskt examensmål för alla lärare. Ämnet ska även döpas om till sex och relationer. Idag, när alla barn har tillgång till porren från tidig ålder går det inte att bortse från porrens påverkan på barn och unga när man undervisar om sex och relationer.

Men, hur gör man egentligen för att bedriva undervisning om pornografi? Hur kan lärare möta ungdomar där de är – och hur får man elever att våga prata, svara på frågor och ställa frågor? Genom sitt våldsförebyggande projekt Reality Check har organisationen Talita, med stöd från Allmänna Arvsfonden, nu tagit fram ett komplett utbildningsmaterial för lärare och skolan - tillgängligt helt kostnadsfritt med lansering den 22 september.

-       Det kanske allra mest unika med Reality Checks utbildningsmaterial är att utöver det analoga materialet finns interaktiva digitala lektioner, där elever kan svara och ställa frågor – helt anonymt – direkt ifrån sina mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Tanken är, precis som med Mentimeter, att läraren ska kunna ställa anonyma frågor till sina elever och få en live respons som hen kan föreläsa utifrån, förklarar Meghan Donevan, initiativtagare av Reality Check.

-       Lektionsuppläggen, som är uppdelade på tre kunskapsområden: porrkonsumtion, porrproduktion och porrkultur finns att ladda ned via lärarportalen direkt på hemsidan, berättar Meghan Donevan.

Undervisningsmaterialet innehåller 6 kompletta lektionsupplägg med handledningar, samt 7 övningar till klassrummet. Allt material finns även att beställa i form av ett tryckt häfte.

-       Här finns allt utbildningsmaterial du behöver för att bedriva en undervisning som är baserad på vetenskapliga studier, som tar ställning för skolans värdegrund och som möter de unga där de är, avslutar Meghan Donevan.

På Reality Checks hemsida finns förutom materialet och lärarportalen riktat till skolan, även material för både unga och för föräldrar.

Nyckelord

Kontakter

Meghan Donevan,
Projektledare och initiativtagare, Reality Check
www.reality-check.nu
info@reality-check.nu
+46 (0)72 538 84 50

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Talita
Stora Gungans väg 2
122 62 Stockholm

http://www.talita.se

Reality Check är ett initiativ av organisationen Talita, som arbetar med kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel. Reality Check startades för att främja ungas sexuella hälsa och förebygga sexuell exploatering och sexualiserat våld. Det är ett initiativ med syfte att sprida kunskap om pornografi och dess skadeverkningar. Reality Check erbjuder utbildningsmaterial och konkreta verktyg för skolor och andra verksamheter där vuxna möter barn och unga. Allt material utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål och nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor.
reality-check.nu

Följ Talita

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.