Region Örebro län

Så har Karla vårdcentral i Örebro fått bort väntetiden för patienter med psykisk ohälsa

Dela

Karla vårdcentral i Örebro har, utan att öka bemanningen, gått från sex månaders väntetid till ingen väntetid alls för personer som söker hjälp för psykisk ohälsa. ”Genom att träffa rätt patient i rätt tid kan vi snabbare bidra till en förändring”, säger Cecilia Witt, kurator på Karla vårdcentral.

Antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa ökar och förutspås inom några år vara en av de vanligaste sökorsakerna i primärvården. Det är en utmaning för vårdcentralerna som redan idag har problem med tillgängligheten. Med detta som utgångspunkt inledde Karla vårdcentral i Region Örebro län 2017 ett arbete med att förbättra vården av patienter med psykisk ohälsa.

Cecilia Witt, kurator, ingick i den arbetsgrupp som fick uppdraget att ta fram ett förslag.

- Vi beslutade oss för att börja arbeta med Integrerad beteendehälsa – en arbetsform som bygger på hög tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa. Det är inte en behandlingsmetod, utan ett sätt att organisera det psykosociala arbetet så att det är anpassat till primärvården.

Ingen väntelista efter två månader

Hösten 2018 var vårdcentralen redo att ta emot patienterna enligt det nya arbetssättet. På två månader lyckades man arbeta bort väntelistan för att träffa en psykosocial resurs. Detta med samma bemanning som tidigare, vilket i Karlas fall innebar två kuratorer, en psykolog och en rehabkoordinator.

- Vi som behandlare har fått lägga om hur vi jobbar. Det gäller till exempel längden på besök och hur vi ser på våra tidböcker. Våra tidböcker är idag helt öppna, och vem som helst på vårdcentralen kan boka in en tid för en patient.

Besöket hos en psykosocial resurs tar cirka 30 minuter.

- Under utbildningen och uppstarten har vi förstås funderat en del på hur det skulle bli med den kortare besökslängden. Men det finns ingen evidens för att ett behandlingsbesök måste vara en viss längd eller ett visst antal sessioner. Däremot finns det evidens för innehållet i den här typen av behandling, nämligen beteendeinterventioner. De vet vi att de är verksamma, säger Cecilia Witt.

Vad har förändringsarbetet lett till?

  • På två månader gick Karla vårdcentral från att ha sex månaders väntetid till psykosocial resurs, till ingen väntetid alls.
  • Idag kan ett första besök erbjudas inom 24 timmar.
  • Alla yrkeskategorier på vårdcentralen kan boka tid för en patient hos det psykosociala teamet.De som jobbar i teamet har varje dag både planerade besök och akuta tider och kan träffa upp till sju patienter på en dag.
  • Alla professioner arbetar konsultativt och i samverkan. Det är uttalat att det alltid är OK att knacka på en kollegas dörr och stämma av.
  • Genom att träffa rätt patient i rätt tid kan den psykosociala resursen snabbare bidra med psykoeduktion och riktade interventioner för att främja en förändring hos patienten, som då undviker att etablera långvariga besvär.

Kontakt:

Cecilia Witt, kurator på Karla vårdcentral, telefon: 019-602 95 79, e-post: cecilia.witt@regionorebrolan.se

Ann-Christin Granander, verksamhetschef på Karla vårdcentral, telefon: 019-602 95 25, e-post: ann-christin.granander@regionorebrolan.se

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Region Örebro län
Region Örebro län
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Solceller - en lysande investering för BRF Karlavagnen19.11.2019 10:13:00 CETPressmeddelande

Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

Här är länets mest cykelvänliga arbetsplatser18.11.2019 14:23:00 CETPressmeddelande

Cykelparkering med tak, tillgång till verkstad för cykelservice och cykelaktiviteter med personalen. Det är några exempel på åtgärder som årets deltagare i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats nu prisas för. - De här arbetsplatserna är goda förebilder eftersom de underlättar för sina anställda att ta cykeln till jobbet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen och arrangör av utmaningen.

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga17.11.2019 07:35:00 CETPressmeddelande

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum