Jönköpings kommun

Så kan äldreomsorgen utvecklas på Visingsö

Dela

Förslag om hur äldreomsorgen på Visingsö kan utvecklas har arbetats fram. Förslaget innebär att äldreboendet Annero fortsatt kommer finnas kvar, men också att det ges möjlighet till trygghetsboende och korttidsboende.

Annero äldreboende på Visingsö
Annero äldreboende på Visingsö

En arbetsgrupp med representanter från såväl socialförvaltningen, äldrenämnden, personalgruppen på Annero, fastighetsbolaget Junehem, SPF Seniorerna och Visingsörådet har i dialog arbetat fram ett förslag på hur äldreomsorgen på Visingsö kan utvecklas. Detta för att kommunen ska kunna upprätthålla servicen på ön. Förslaget följer de politiska ambitionerna i Program för Jönköpings kommuns landsbygder, som Kommunfullmäktige beslutat i syfte att Jönköpings kommun fortsatt ska ha en levande landsbygd.

Förslaget innebär att socialförvaltningens avtal med fastighetsbolaget Junehem förlängs, till att börja med i tre år, och att Annero äldreboende utvecklas, så att det fortsatt kommer att finnas särskilt boende för äldre på Visingsö, men också ges möjlighet till korttidsboende och trygghetsboende i kommunens regi.

- Vi är nöjda med det förslag som arbetats fram tillsammans med intressenter på Visingsö och som nu kommer att presenteras för äldrenämnden. Förslaget säkerställer att det finns lägenheter på äldreboende för dem som har behov av det, men också lägenheter i trygghetsboende för dem som har behov av det, säger Ann-Marie Hedlund, ordförande i äldrenämnden i Jönköpings kommun.

Fortsatt finns utmaningar kvar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen på Visingsö, särskilt sommartid. Socialförvaltningen arbetar vidare på flera olika sätt för att lösa detta.

- Just för tillfället har vi den personal vi behöver på Visingsö, men vi arbetar på många olika sätt för att säkerställa att vi inte hamnar i det läget vi hamnat i flera gånger tidigare, framförallt inför semestrarna, säger Camilla Johansson, äldreomsorgschef i Jönköpings kommun.

Förslaget som presenteras i verksamhetsplanen för 2021 kommer att beslutas i äldrenämnden den 16 december 2020.

Kontakt:

Socialförvaltningen i Jönköpings kommun

Camilla Johansson, äldreomsorgschef

036-10 65 85

Personalen på Annero äldreboende

Kajsa Forsman Dandenell, Elin Gustafsson, Linda Adolfsson, Pernilla Bergholm

036-10 33 06

Junehem

Eric Engelbrektsson

076-69 54 746

SPF Seniorerna

Birgitta Sjöstrand

073-05 19 285

Visingsörådet

Bengt Svensson

072-16 71 937

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Annero äldreboende på Visingsö
Annero äldreboende på Visingsö
Ladda ned bild

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum