Trafikverket

Så kan E6 genom Skåne fungera bättre

Dela

Trafikverkets omfattande åtgärdsvalsstudie av E6 genom Skåne är nu klar. I den redovisas bland annat åtgärder, både på kort och lång sikt, för att den högt belastade vägsträckan ska fungera bättre.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder nationellt och internationellt. Den är viktig för pendlarna, men också för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn.

Trafikverkets studie visar att trafiksäkerheten på E6 är god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet.

Dock närmar sig E6 kritiska kapacitetsgränser under enskilda timmar på vissa punkter och delsträckor. Känsligheten för störningar på E6, speciellt sträckan Vellinge–Helsingborg, är också stor. I studien har Trafikverket därför föreslagit åtgärder för att minska störningar och stopp och göra öka restiderna mer förutsägbara.

Några av dessa åtgärder är:

  • Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.
  • Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.
  • Överväg variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.
  • Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.
  • Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.
  •  
  • Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problematiken kring E6 genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Trafikverket har genomfört åtgärdsvalsstudie i nära samverkan med berörda kommuner i Skåne, Region Skåne, räddningstjänsten, länsstyrelsen och Polisen.

Länkar: https://trafikverket.se/avs-e6-genom-skane

Nyckelord

Kontakter

Frågor om hur vi går vidare efter studien: Jack Bårström, ansvarig regional samhällsplanerare Trafikverket, 010­-123 22 29

Frågor om studien: Stefan Berg, projektledare åtgärdsvalsstudien E6 genom Skåne Trafikverket, 010-123 60 46

Pressjouren:0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum