Lantbrukarnas Riksförbund

Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten

Dela

En nyckeln till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning, Turism på annans mark, ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.

Coronaviruset har lagt ett mörkt täcke över Sveriges naturturism eftersom människor reser och umgås mindre. Men samarbetsorganisationerna bakom ett nyproducerat material som riktar sig till markägare och turistföretagare hoppas att coronakrisen kan öppna för nya preferenser och mer turism i Sveriges natur:

- Med Turism på annans mark lägger vi grunden för en utveckling av hållbar turism i Sverige efter corona, som baseras på hållbarhet och respekt för varandras verksamheter.

När en bra relation mellan markägare och turistföretag byggts upp ökar möjligheten för samverkan kring till exempel transporter, lokaler, arbetskraft, byggnation av vindskydd och kojor samt draghjälp för ökat antal kunder till bondens gårdsbutik. Naturturismföretagen i sin tur gynnar ofta både bygden och kommunen genom bättre underlag för infrastruktur, bidrag till underlag för skola och sjukvård, sätter bygden på kartan och leder till mer ordning och reda i naturen.

- För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i den nya vägledningen, säger samarbetsorganisationerna bakom Turism på annans mark.

De senaste åren har det pågått planering och igångsättande av naturturism-projekt runt om i landet. Dessa ska ge intäkter till samhället, skapa livskvalitet för lokalbefolkning, bidra till bättre hälsa och göra så att besökare kan bli ambassadörer för svensk naturturism. I dessa sammanhang förekommer bland annat leddragningar, både att gamla leder rustas upp och att nya byggs. Detta påverkar en rad markägare och andra näringar. Det är i sådana sammanhang Turism på annans mark kan bidra med spelregler för att undvika konflikter och överexploatering.  

Samarbeten är också viktiga för att undvika nedsliten och skadad natur, så kallad hyperturism. Med rätt målsättning är det möjligt att verka med respekt för naturen. En tydlig rekommendation i Turism på annans mark är att alla naturturismföretag gör en hållbarhetsanalys av sin verksamhet.

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturistföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna.

- Vi är jätteglad att ha en färdig vägledning efter flera års samarbete för naturturismen på den svenska landsbygden. Den blir till stor hjälp för turistföretagare och markägare som vill skapa hållbar turism som bägge parter är nöjda med, säger samarbetsorganisationerna.

Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Annika Fredriksson, ordförande Naturturistföretagen

Gunnar Palme, ordförande Sveriges Jordägareförbund

Charlotte Blum, ordförande Visit Dalarna

Kontakt för mer frågor:

Lantbrukarnas Riksförbund, Björn Galant, 070 638 95 58

Naturturistföretagen, Annika Fredriksson, 070 512 23 46

Sveriges Jordägareförbund, Anders Grahn, 070 33 99 252

Visit Dalarna, Ulf Backéus, 010 600 29 33                                      

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Gigantiskt digitalt hållbarhetsmöte i Sverige26.6.2020 11:14:42 CESTPressmeddelande

I början av juli skapar LRF hållbarhetshistoria. Då håller det svenska lantbruket världens troligen största digitala hållbarhetsmöte. LRF hoppas på upp emot 25 000 deltagare. – Jord- och skogsbruket måste ta ledningen i hållbarhetsdebatten. Vi har det helhetsperspektiv och den kunskap som behövs för att lyfta debatten. Den gröna framtiden ligger bokstavligen i våra händer, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF rekryterar Energiföretagens VD9.6.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Pernilla Winnhed, idag VD för Energiföretagen, blir ny chef för LRFs avdelning för Näringspolitik & Företagande och kommer att ingå i LRFs ledningsgrupp. – Vi är väldigt nöjda med rekryteringen av Pernilla Winnhed. Pernilla har en mycket värdefull kombination av kunskap från myndighets- och regeringskansliarbete inifrån, men också av att framgångsrikt driva en branschorganisation och stärka den branschens påverkansröst gentemot politiken. Det blir till stor nytta i vårt viktiga påverkansarbete, säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Svensk odling behöver sin ordinarie arbetsstyrka1.6.2020 11:42:35 CESTPressmeddelande

Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. - Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund.

Stall Caroline Holm AB utsedd till "Årets Hästföretagare 2020"29.5.2020 13:33:34 CESTPressmeddelande

För tredje året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Årets pris går till Stall Caroline Holm AB. – Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med min personal o team, få möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Caroline Holm när hon får beskedet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum