VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Så kan olyckor minska vid byggutfarter i Göteborg

Dela

En kombination av olika åtgärder kan minska olyckor med cyklister och gående vid byggutfarter, enligt en forskningsrapport från VTI.

Foto: Hejdlösa bilder/VTI
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Resultaten visar att de utvärderade teknik- och produktlösningarna i infrastrukturen riktade mot cyklister har en begränsad möjlighet att förbättra säkerheten vid byggutfarter. Forskningsresultatet visar att de hade liten effekt på cyklisternas hastighetsanpassning, att lösningarna inte alltid uppmärksammades och att de var svåra att tolka för cyklisterna.

Det mest effektiva vore därför att synliggöra själva fordonet på ett bättre sätt – antingen genom varningslyktor eller med ett system som på annat sätt hjälper cyklisterna att titta åt rätt håll. En annan möjlighet är sådant som omedvetet påverkar cyklisten till ett mer trafiksäkert beteende, som vägmarkeringar. Det som har störst potential att rädda liv, enligt forskarna, är en kombination av åtgärder i och utformning av motorfordonen, förarutbildning samt säkerhetssystem.

Säkerheten för oskyddade trafikanter blir också bättre om de ansvariga tillämpar de regler och riktlinjer som finns i Göteborgs kommuns cykelprogram och som styr byggtrafikens rutter och tidpunkter för att undvika konflikter.

Byggtrafik i Göteborg. Planering och genomförande för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare (Diva).

Kontakter

Anna Niska
Forskningsledare
e-post: anna.niska@vti.se
telefon: 013 20 40 48

Bilder

Foto: Hejdlösa bilder/VTI
Foto: Hejdlösa bilder/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Unik och omfattande genomgång av möjligheter att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken1.10.2021 12:28:33 CEST | Pressmeddelande

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum