Statens Medieråd

Så kan skolor och bibliotek bidra till kampanj mot näthat

Dela

Den 4 november är det No hate-dagen, en digital manifestation mot hat och hot på nätet. Så här kan skolor och bibliotek bidra och delta – inför, under och efter.

No hate-dagen är en del av No Hate Speech Movement – en kampanj som syftar till att göra internet bättre. Den vänder sig i första hand till barn och unga. Kampanjen, som genomförs på uppdrag av regeringen, ska bidra till ökad kunskap om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans, större förmåga att utnyttja mänskliga rättigheter, högre demokratisk delaktighet, en källkritisk hållning och stärkt eget kritiskt tänkande i relation till medier.

Så här kan skolpersonal och bibliotekarier bidra till kampanjen:

Informera elever och kolleger om No hate-dagen den 4 november . Alla kan delta genom att ”kärleksbomba” i sociala medier – sprida goda budskap märkta med hashtag #NoHateSe.

Använda och sprida No hate-material . För lärare, annan skolpersonal, bibliotekarier, föräldrar och andra nära-barn-vuxna samt barn och unga finns mängder av bra material för att motverka näthat. Materialet är enkelt att ta del av, sprida och använda i undervisning. Du hittar materialet på http://nohate.se

Här är några tips:

Mer information om No hate: http://nohate.se/vad-ar-nohate/vad-ar-no-hate-speech-movement/

Bakgrund

No Hate Speech Movement startade i juni 2013, då Statens medieråd fick regeringens uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Statens medieråd har nu fått regeringens uppdrag att fortsätta kampanjen till och med 2016. I det nya uppdraget ingår, förutom ovanstående, att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet”. Myndigheten ska också särskilt se till att kampanjen även når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Statens Medieråd
Statens Medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens Medieråd

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Statens Medieråd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum