Skogsstyrelsen

Så kan Sverige få bättre ungskogar

Dela

Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna.

– Vi vill öka intresset hos landets skogsägare för en aktivare skötsel av ungskogen. I vissa delar av landet behöver föryngringarna, det vill säga när ny skog ska sättas, bli bättre och över i stort sett hela landet så ser vi att fler ungskogar behöver röjas. Röjningen ökar värdet på skogen och minskar risken för skador, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen.

Älg och andra hjortdjur påverkar också utvecklingen av ungskogen. Även i år visar älgbetesinventeringen (Äbin) på omfattande skador i landets ungskogar. Värst är skadorna i Götaland, men även flera områden i mellersta Sverige har mycket skador. I norr ökar skadorna, efter ett par år med lägre skador. 

Skogsstyrelsen har ett flertal tjänster som skogsägarna kan använda. I Mina sidor kan exempelvis avverkning, röjning och föryngring planeras. Med hjälp av Skogliga grunddata kan skogsägarna ta fram digitala kartor som beskriver skog och mark, alltifrån virkesförråd, trädens diameter och höjd, till hur fuktig marken är.

Den 5 september startar älgjakten i norra Sverige. Även jägare kan ha nytta av informationen i Skogsstyrelsens karttjänster. Flera kartor finns tillgängliga i den öppna kartjänsten för skogliga grunddata. Kartorna tas enkelt med ut i skogen genom en utskrift eller appen PDF-Maps.

– Information om var det finns ungskog kan ge en hint om var älg och andra hjortdjur ofta vistas, vilket är viktigt att beakta när avskjutningen planeras. Markfuktighetskartorna ihop med lutning visar var det är blött respektive torrt i terrängen, vilket kan påverka hur och var djuren rör sig. Fuktiga partier, men även torra höjder i fuktiga områden används exempelvis rätt ofta av vildsvin för daglega, säger Matts Rolander, viltsamordnare, Skogsstyrelsens region Mitt.

Skogsstyrelsen kommer under hösten, i kampanjen Logga in i din skog, att visa hur skogsägare och andra kan använda olika e-tjänster och kartor när de sköter sin ungskog. Som en start bjuder Skogsstyrelsen, med glimten i ögat, på en rad filmer under den kommande veckan. Följ oss på Facebook och se hur bland annat markfuktighetskartor är till nytta i älgjaktstider.

Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/ungskog. Där finns alla e-tjänster och öppna karttjänster.

 Karta som visar trädhöjd.

Karta som visar trädhöjd.

Karta som visar markfuktighet

Karta som visar markfuktighet.

Mer information:
Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen, 0611–837 43
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Bilder

Karta som visar trädhöjd
Karta som visar trädhöjd
Ladda ned bild
Karta som visar markfuktighet
Karta som visar markfuktighet
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum