Skogsstyrelsen

Så kan Sverige få bättre ungskogar

Dela

Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna.

– Vi vill öka intresset hos landets skogsägare för en aktivare skötsel av ungskogen. I vissa delar av landet behöver föryngringarna, det vill säga när ny skog ska sättas, bli bättre och över i stort sett hela landet så ser vi att fler ungskogar behöver röjas. Röjningen ökar värdet på skogen och minskar risken för skador, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen.

Älg och andra hjortdjur påverkar också utvecklingen av ungskogen. Även i år visar älgbetesinventeringen (Äbin) på omfattande skador i landets ungskogar. Värst är skadorna i Götaland, men även flera områden i mellersta Sverige har mycket skador. I norr ökar skadorna, efter ett par år med lägre skador. 

Skogsstyrelsen har ett flertal tjänster som skogsägarna kan använda. I Mina sidor kan exempelvis avverkning, röjning och föryngring planeras. Med hjälp av Skogliga grunddata kan skogsägarna ta fram digitala kartor som beskriver skog och mark, alltifrån virkesförråd, trädens diameter och höjd, till hur fuktig marken är.

Den 5 september startar älgjakten i norra Sverige. Även jägare kan ha nytta av informationen i Skogsstyrelsens karttjänster. Flera kartor finns tillgängliga i den öppna kartjänsten för skogliga grunddata. Kartorna tas enkelt med ut i skogen genom en utskrift eller appen PDF-Maps.

– Information om var det finns ungskog kan ge en hint om var älg och andra hjortdjur ofta vistas, vilket är viktigt att beakta när avskjutningen planeras. Markfuktighetskartorna ihop med lutning visar var det är blött respektive torrt i terrängen, vilket kan påverka hur och var djuren rör sig. Fuktiga partier, men även torra höjder i fuktiga områden används exempelvis rätt ofta av vildsvin för daglega, säger Matts Rolander, viltsamordnare, Skogsstyrelsens region Mitt.

Skogsstyrelsen kommer under hösten, i kampanjen Logga in i din skog, att visa hur skogsägare och andra kan använda olika e-tjänster och kartor när de sköter sin ungskog. Som en start bjuder Skogsstyrelsen, med glimten i ögat, på en rad filmer under den kommande veckan. Följ oss på Facebook och se hur bland annat markfuktighetskartor är till nytta i älgjaktstider.

Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/ungskog. Där finns alla e-tjänster och öppna karttjänster.

 Karta som visar trädhöjd.

Karta som visar trädhöjd.

Karta som visar markfuktighet

Karta som visar markfuktighet.

Mer information:
Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen, 0611–837 43
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Bilder

Karta som visar trädhöjd
Karta som visar trädhöjd
Ladda ned bild
Karta som visar markfuktighet
Karta som visar markfuktighet
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum