PTS - Post- och telestyrelsen

Så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre

Dela

Rekommendationer och samlade erfarenheter lämnas idag in till regeringen i slutrapporten för uppdraget Bryt isoleringen. PTS har under elva månader genomfört en stor mängd insatser för att bidra till en lättare vardag för de äldre med anledning av coronapandemin.

Med anledning av den rådande pandemin och den isolering våra äldre hamnade i när de identifierades som en riskgrupp gav regeringen ett uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) i april 2020. Uppdraget fick arbetsnamnet Bryt isoleringen och har handlat om att genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster.

- Det här har varit ett viktigt uppdrag som engagerat många. Flera organisationer och aktörer har hört av sig på eget initiativ och erbjudit sig att bistå. Vi har tolkat och tagit oss an uppdraget med ambitionen att genomföra insatser som gör skillnad, både under den pågående pandemin och efter, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Slutsatser och rekommendationer till regeringen

De slutsatser som PTS kan dra från detta uppdrag är att det finns ett fortsatt behov av att utveckla stödtjänster som Digitalhjälpen och att utveckla kontaktvägar till de äldre som är i ett digitalt utanförskap. Både de äldre själva och de verksamheter som stöttar dem som har behov av rätt utrustning, kompetens och informationsmaterial. Under arbetet har behovet av ökad samordning av området digital delaktighet blivit tydligt, eftersom ingen myndighet idag har ett samordnande ansvar för de många aktörer som är engagerade i frågorna.

I slutrapporten lämnar PTS fem huvudrekommendationer till regeringen om vad som ytterligare behöver göras:

-       Långsiktigt och samordnat arbete för allas digitala delaktighet

-       Ett bättre utformat ekonomiskt stöd

-       En digital identifiering för alla

-       En jämlik digital baskompetens inom äldreomsorgen över hela landet

-       Fortsätt stärka bibliotekens arbete inom digital delaktighet

Fokus på konkreta insatser, samverkan och informationsspridning under uppdraget

PTS har genomfört uppdraget bland annat genom att ta fram webbplatsen Digitalhjälpen och vägledningar om videokommunikationstjänster, fjärrstyrningstjänster och om hur man handlar mat och medicin på internet. Särskilt stödmaterial till vård- och omsorgspersonal har också tagits fram för att underlätta för dem att guida andra i hur digitala tjänster används.

För att motivera äldre att komma igång med digitala tjänster och verktyg och sprida grundläggande information om hur man gör har PTS genomfört flera informationskampanjer. Kampanjerna har riktats dels till äldre som är nära eller i ett digitalt utanförskap men även anhöriga som har möjlighet att stötta dem.

PTS har under uppdraget satsat mycket på att samverka med andra aktörer som arbetar med insatser kopplade till äldre och digital delaktighet, som till exempel pensionärsorganisationer, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra myndigheter. Mycket värdefull kunskap och konkreta förslag har kommit från bland annat uppdragets referensgrupp och det frivilliga och växande nätverk som PTS startat samt genom enskilda dialoger och träffar med en stor mängd kunniga och engagerade organisationer och personer.

Kontakter

Dokument

Om

PTS - Post- och telestyrelsen
PTS - Post- och telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

08-678 55 00https://www.pts.se/

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum