Transportstyrelsen

Så kan villkoren bli bättre ombord

Dela

En ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord. Det är några av förslagen som Transportstyrelsen lämnar till regeringen för att bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart.

En sjöman ombord på ett fartyg. Foto: Adobe Stock
En sjöman ombord på ett fartyg. Foto: Adobe Stock

De senaste årens olyckor på svenskt vatten var upptakten till det regeringsuppdrag som Transportstyrelsen nu har avrapporterat. I rapporten, som innehåller elva förslag på åtgärder, slås det fast att sjösäkerhet påverkas av fler faktorer än enbart de fysiska säkerhetsanordningarna på fartyg. Som till exempel trötthet bland besättningen, brister i säkerhetsorganisation och det systematiska arbetsmiljöarbetet, hög arbetsbelastning, maktförhållanden och det sociala samspelet ombord.

– Det är i första hand inte gällande regler som behöver förändras, utan snarare hur de i själva verket efterlevs. Det är alltid rederiets och fartygets ansvar att följa de regler som gäller, vilket merparten av svenska rederier faktiskt gör, säger projektledaren Jenny Blomberg.

Skapa en helhetsbild
Ett av förslagen är att Transportstyrelsen ska ta fram en ny strategi för svensk sjöfartstillsyn baserad på verksamhetskontroll genom systemtillsyn. I samband med det behöver det också utredas om det är möjligt för flaggstaten att återta hela eller delar av tillsynen kopplat till den så kallade ISM-koden.

– Det skulle ge en bättre helhetsbild över rederiernas verksamhet och då skulle det även bli lättare att upptäcka brister inom de delar som fortfarande är delegerade, exempelvis arbets- och levnadsvillkor för sjömän, säger Jenny Blomberg.

Rapporteringen måste bli bättre
Ytterligare en åtgärd som Transportstyrelsen föreslår handlar om att göra det tydligare för sjömän hur och när de ska rapportera om tillbud och olyckor. Transportstyrelsen vill även se över om sekretesskyddet kan stärkas för den som rapporterar tillbud, olyckor och problem kopplade till arbetsmiljön på fartyg.

– Det är nämligen en förutsättning för att tillsynen ska fungera. Trots att befälhavaren ombord enligt lag är skyldig att rapportera olyckor och tillbud till oss så är rapporteringsgraden relativt låg i dag, säger Jenny Blomberg.

En annan åtgärd som föreslås är att arbeta för att höja medvetandet kring frågor som rör arbets- och levnadsvillkor ombord på fartyg internationellt, där sociala missförhållanden generellt sett förekommer i högre utsträckning än på svenska fartyg.

Fakta om uppdraget

• Hösten 2020 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda hur sjöfarten kan bli mer säker, hållbar och effektiv med ett särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor för sjömän.
• Bakgrunden var främst att det på senare år skett flera olyckor på svenskt vatten, men också en utredning av Transportstyrelsen från 2019. I den identifierades brister i skydd mot olyckor, undermåliga arbets- och levnadsvillkor för personal ombord på fartyg och förekomst av hierarkier, trakasserier och maktförhållanden.
• Den 30 april överlämnade Transportstyrelsen sin slutrapport med elva åtgärdsförslag till regeringen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En sjöman ombord på ett fartyg. Foto: Adobe Stock
En sjöman ombord på ett fartyg. Foto: Adobe Stock
Ladda ned bild

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

Svaga klimatregler för sjöfarten trots protester18.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna slutade med ett nederlag för Sverige. Trots högljudda protester antogs lägre utsläppsminskningar än vad man tidigare kommit överens om. “Vi är mycket bekymrade och besvikna”, uppger de svenska representanterna från Transportstyrelsen i en kommentar till beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum