Fastighetsägarna

Så konsumerade Ängelholmsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

2019 blev ett bra år för Ängelholms stadskärna som ökade sin totala omsättning med 2,9 procent. Bäst gick det för stadskärnans hotell och kommersiell service. Branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast i Ängelholms stadskärna när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Hotellen i Ängelholms stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 30 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 7,9 procent. Dagligvaruhandeln ökade sin omsättning med 4,1 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln, och i Ängelholm minskade modehandeln sin omsättning med 2 procent. Även stadskärnornas caféer och restauranger minskade omsättningen med 1,6 procent. Det går emot trenden i landets stadskärnor där café- och restaurangnäringen i snitt ökade med 4,1 procent.

– Stadskärnorna har under 2000-talet kedjefierats, men nu ser vi igen en efterfrågan på det unika och lokala. Mysiga restauranger, små speceributiker, barberare och skomakare tar plats igen i stadsrummet. Stadskärnor som lyckas möta konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har goda möjligheter att lyckas, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Totalt ökade Ängelholms stadskärna sin omsättning med 2,9 procent. Ängelholm hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Däremot hade Ängelholm ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappar besökare och kunder till andra områden.

– En levande stadskärna är viktig för kommunens tillväxt. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det är glädjande att se Ängelholms positiva utveckling under 2019 och när man tittar tillbaka historiskt kan man konstatera att omsättningsutvecklingen i stadskärnan har ökat stabilt mellan 1-3 procent varje år sedan 2016, säger Joakim Lindström.

– Ängelholms stadskärna klarade sig bättre än jämförbara stadskärnor 2019 tack vare trogna kunder, skickliga företagare och ett gynnsamt etableringsläge. Vi har också genom utveckling av samarbetet ”På Stan” fortsatt att bygga förutsättningar för att möta den omvandling som sker av våra generella konsumtionsmönster, säger Andreas Jarud, vd på Ängelholms Näringsliv.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Ängelholms stadskärna första halvåret 2020. Hotellnäringen och kommersiell service bedöms ha tappat nästan 40 procent av sin omsättning. Modehandeln bedöms ha tappat nästan 30 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på 20 procent. Däremot har dagligvaruhandeln ökat sin omsättning med 3 procent.

– Redan innan corona såg vi en strukturomvandling av våra stadskärnor som nu har accelererats. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. Kommunen och näringslivet har satsat tillsammans för att bibehålla stadskärnans attraktivitet även under tuffa tider, säger Joakim Lindström.

– Vårt goda samarbete med stadens fastighetsföretag gjorde att vi snabbt kunde ställa om två lediga lokaler till pop-upverksamhet under sommaren. Satsningen på ART- och GIG INN tillsammans med Melin Fastigheter och Backahill skapade bra kundströmmar i sommar och gav flera uppslag för fortsatt verksamhet i lokalerna, säger Andreas Jarud.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Människorna har kommit tillbaka till staden och återhämtningen går snabbare än vi räknat med, men nu krävs uthållighet och fortsatt samverkan i Ängelholm eftersom vi kommer att få leva med coronapandemins effekter ett tag till, säger Joakim Lindström.

– Med fortsatt inflyttning till staden och nya etableringar inom besöksnäringen ser vi goda förutsättningar för att Ängelholm ska fortsätta att utvecklas bättre än jämförbara städer även under kommande år, säger Andreas Jarud.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fler fastighetsföretag kritiska till kommunens centrumarbete12.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det har blivit tuffare att bedriva ett fastighetsföretag i Karlstad. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet från Fastighetsägarna. I Karlstad har index sjunkit och är nu nere på sin lägsta nivå hittills. Kommunen ligger dock fortfarande något över snittet för de undersökta kommunerna. Sedan föregående undersökning har stödet för kommunens centrumarbete minskat kraftigt.

Bottenvåningarnas betydelse i framtidens stad27.4.2021 07:46:12 CEST | Pressmeddelande

”Levande bottenvåningar – dröm och realitet” är en ny rapport från Fastighetsägarna Stockholm som beskriver vad verksamheter i bottenvåningar betyder för en attraktiv stad. Den visar också vilka förändringar som sker i innehållet i bottenvåningarna och diskuterar förutsättningarna för en levande stad framöver. För att lyckas med omställningen som bottenvåningarna nu står inför bör kommunerna ta fram en stadslivspolicy istället för en handelspolicy menar Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum