Fastighetsägarna

Så konsumerade Hässleholmsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

2019 blev ett tufft år Hässleholms stadskärna. Bäst gick det för hotellbranschen, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast var det för dagligvaruhandeln, där Systembolagets flytt från stadskärnan återspeglas av ett stort tapp i försäljningsomsättningen. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020 drabbades modehandeln hårt, tillsammans med kommersiell service och hotell- och restaurangnäringen. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Totalt minskade omsättningen i Hässleholms stadskärna under 2019 med cirka 15 procent. Hässleholm hade en sämre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Hotellen i Hässleholms stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 9,7 procent. Modehandeln, hem- och fritidsvaror, kommersiell service, restaurangnäringen och dagligvaruhandeln minskade samtliga sin omsättning 2019 i förhållande till tidigvarande år.

– Hässleholms siffror visar att stadskärnan genomgår en förändring. En förutsättning för långsiktig tillväxt är att många människor besöker och spenderar tid i stadskärnan. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. För att nå hit krävs en gemensam vision och strategi. Detta kommer man nu i ännu högre grad fokusera på i Hässleholm, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd. 

Johan Jönsson, centrumledare, Hesslecity säger att det var väntat att Systembolagets flytt i december 2018 skulle påverka 2019 års siffror och att avsaknaden av dagligvaruhandel i stadskärnan har påverkat det stora tappet inom dagligvaruhandeln.

– Handelns strukturomvandling har gått fort och det är bara att erkänna att vi inte klarat av att möta den likt så många andra när det går så fort. Nu gäller det att samla alla stadens aktörer och jobba mer tillsammans i samverkan. Den utveckling som vi nu upplever i Hässleholm med olika etableringar och bostadsbyggande måste vi se positivt på och våga agera utifrån, säger Johan Jönsson, centrumledare, Hesslecity. 

Hässleholms kommuns destinationsutvecklare, Anna Nordstrand, berättar att Tillväxtavdelningen har skickat in en ansökan till Leader LAG PH för uppstart av projekt HUS (Hässleholm Utveckling via Samverkansmodell). Syftet med HUS är att utveckla Hässleholms centrum tillsammans med branchorganisationen Svenska stadskärnor.

– Hässleholms centrum är stadens skyltfönster och vi är många som är beroende av att staden är levande; kommunen, våra fastighetsägare, företag och invånare. För att kunna utveckla och skapa en attraktiv stadskärna behöver vi samarbeta med varandra, säger Anna Nordstrand, destinationsutvecklare, Hässleholms kommun.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna fick det extra tufft under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Hässlehoms stadskärna första halvåret 2020. Hotellnäringen bedöms ha tappat cirka 40 procent av sin omsättning. Liknande tapp ses inom kommersiell service. Restaurangnäringen minskade sin omsättning med 24 procent. Även modehandeln tappade drygt 30 procent av sin försäljning.

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. Nya idéer och satsningar måste få utrymme att testas som ett sätt att hitta vägar fram efter ett tufft detaljhandelsår, säger Anna Wiking.

– Handel, möten och trygghet är kärnan i Hässleholms centrum. Covid-19 har varit tufft för många av stadens aktörer, men samtidigt har vi sett ett stort lokalt engagemang kring stadskärnan. Där man på olika sätt har hittat kreativa lösningar på att stötta företagen samtidigt som man hållit sig till gällande restriktioner för att minska smittspridning, säger Anna Nordstrand.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att se att återhämtningen i stadskärnorna både går snabbare och är kraftigare än vad vi hade räknat med och att människorna har kommit tillbaka till staden, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till, säger Anna Wiking.

– Covid-19 har satt sina spår under första halvåret av 2020 och visat på att vi ännu mer måste jobba tillsammans för att vända den negativa trenden. För det har också kommit positiva saker under rådande läge, säger Johan Jönsson.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum