Fastighetsägarna

Så konsumerade Hässleholmsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

2019 blev ett tufft år Hässleholms stadskärna. Bäst gick det för hotellbranschen, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast var det för dagligvaruhandeln, där Systembolagets flytt från stadskärnan återspeglas av ett stort tapp i försäljningsomsättningen. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020 drabbades modehandeln hårt, tillsammans med kommersiell service och hotell- och restaurangnäringen. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Totalt minskade omsättningen i Hässleholms stadskärna under 2019 med cirka 15 procent. Hässleholm hade en sämre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Hotellen i Hässleholms stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 9,7 procent. Modehandeln, hem- och fritidsvaror, kommersiell service, restaurangnäringen och dagligvaruhandeln minskade samtliga sin omsättning 2019 i förhållande till tidigvarande år.

– Hässleholms siffror visar att stadskärnan genomgår en förändring. En förutsättning för långsiktig tillväxt är att många människor besöker och spenderar tid i stadskärnan. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. För att nå hit krävs en gemensam vision och strategi. Detta kommer man nu i ännu högre grad fokusera på i Hässleholm, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd. 

Johan Jönsson, centrumledare, Hesslecity säger att det var väntat att Systembolagets flytt i december 2018 skulle påverka 2019 års siffror och att avsaknaden av dagligvaruhandel i stadskärnan har påverkat det stora tappet inom dagligvaruhandeln.

– Handelns strukturomvandling har gått fort och det är bara att erkänna att vi inte klarat av att möta den likt så många andra när det går så fort. Nu gäller det att samla alla stadens aktörer och jobba mer tillsammans i samverkan. Den utveckling som vi nu upplever i Hässleholm med olika etableringar och bostadsbyggande måste vi se positivt på och våga agera utifrån, säger Johan Jönsson, centrumledare, Hesslecity. 

Hässleholms kommuns destinationsutvecklare, Anna Nordstrand, berättar att Tillväxtavdelningen har skickat in en ansökan till Leader LAG PH för uppstart av projekt HUS (Hässleholm Utveckling via Samverkansmodell). Syftet med HUS är att utveckla Hässleholms centrum tillsammans med branchorganisationen Svenska stadskärnor.

– Hässleholms centrum är stadens skyltfönster och vi är många som är beroende av att staden är levande; kommunen, våra fastighetsägare, företag och invånare. För att kunna utveckla och skapa en attraktiv stadskärna behöver vi samarbeta med varandra, säger Anna Nordstrand, destinationsutvecklare, Hässleholms kommun.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna fick det extra tufft under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Hässlehoms stadskärna första halvåret 2020. Hotellnäringen bedöms ha tappat cirka 40 procent av sin omsättning. Liknande tapp ses inom kommersiell service. Restaurangnäringen minskade sin omsättning med 24 procent. Även modehandeln tappade drygt 30 procent av sin försäljning.

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. Nya idéer och satsningar måste få utrymme att testas som ett sätt att hitta vägar fram efter ett tufft detaljhandelsår, säger Anna Wiking.

– Handel, möten och trygghet är kärnan i Hässleholms centrum. Covid-19 har varit tufft för många av stadens aktörer, men samtidigt har vi sett ett stort lokalt engagemang kring stadskärnan. Där man på olika sätt har hittat kreativa lösningar på att stötta företagen samtidigt som man hållit sig till gällande restriktioner för att minska smittspridning, säger Anna Nordstrand.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att se att återhämtningen i stadskärnorna både går snabbare och är kraftigare än vad vi hade räknat med och att människorna har kommit tillbaka till staden, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till, säger Anna Wiking.

– Covid-19 har satt sina spår under första halvåret av 2020 och visat på att vi ännu mer måste jobba tillsammans för att vända den negativa trenden. För det har också kommit positiva saker under rådande läge, säger Johan Jönsson.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Så konsumerade Stenungsundsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen1.12.2020 16:04:19 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Stenungsunds stadskärna som ökade sin totala omsättning med 1,6 procent, jämfört med andra småstäder som i genomsnitt minskade sin totala omsättning med 0,4 procent. Bäst gick det för branschen hem och fritid, följt av dagligvaror. Dock minskade omsättningen för beklädnadsbranschen, vilket också följer trenden och den strukturomvandling som sker i andra stadskärnor och riket. Att restaurang- och kaféverksamheter inom Stenungsunds stadskärna minskar sin omsättning under 2019, stämmer inte överens med trenden i andra småstäder där det var delbranschen som då ökade sin omsättning mest jämfört med föregående år. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Omställningsstödet bör förlängas ytterligare20.11.2020 09:31:32 CETPressmeddelande

Regeringens besked om att omställningsstödet till företag förlängs med ytterligare två månader fram till årsskiftet är välkommet men stödet bör redan nu förlängas ytterligare. – De skärpta restriktionerna bedöms ligga kvar betydligt längre än till årsskiftet. Regeringen bör därför redan nu förlänga stödet ytterligare och sänka gränsen för när företag kan få stöd, det säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Så konsumerade Uddevallaborna i stadskärnan – före och under coronakrisen11.11.2020 15:48:09 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Uddevalla stadskärna som ökade sin totala omsättning med 0,5 procent, jämfört med andra medelstora städer som i genomsnitt minskade sin totala omsättning med 0,7 procent. Bäst gick det för stadskärnans delbransch inom dagligvaror men de övriga delbranscherna fick dock en minskad omsättning. Det handlar om verksamheter inom beklädnad, hotell, restauranger, hem- och fritid samt övrig kommersiell service. Trenden i stadskärnorna generellt har under senare år varit att svenskar lägger mer pengar på upplevelser inom hotell- och restaurangbranschen samt kommersiell service. I Uddevallas stadskärnan överensstämmer dock inte den generella trenden i omsättningsutveckling med dessa delbranscher under 2019. Däremot ökar omsättningen 2019 i dagligvaror mer i Uddevallas stadskärna än jämförbara medelstora städer och generellt för alla stadskärnor. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Bra att regeringen vill underlätta flexibel användning av byggnader5.11.2020 16:08:05 CETPressmeddelande

Regeringen har idag gett Boverket i uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras för att byggnader ska kunna användas mer flexibelt och till exempel omvandla kontor till bostäder. – Vi är positiva till att befintliga byggnader kan användas på olika sätt under en livscykel, men det kommer inte lösa bostadsbristen som bostadsministern hoppas, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Så konsumerade Eksjö i stadskärnan – före och under coronakrisen2.11.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Under 2019 minskade omsättning i Eksjö stadskärna med totalt 2 procent. Det är en något större minskning än i andra stadskärnor av liknande storlek. Branscherna hotell och restaurang samt dagligvaruhandeln ökade sin omsättning under året, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast var det för modehandeln och kommersiell service. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020, drabbades modehandeln tillsammans med hotell- och restaurangnäringen hårt. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Ystadborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Ystads stadskärna som ökade sin totala omsättning med 1,3 procent. Bäst gick det för stadskärnans hotell, restauranger, caféer och övrig kommersiell service. Det följer trenden i landet och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast i Ystads stadskärna när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum