Fastighetsägarna

Så konsumerade Höganäsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Under 2019 ökade omsättningen i Höganäs stadskärna. Bäst gick det bäst för kommersiell service och försäljningen av hem- och fritidsvaror. För sällanköpshandeln och restaurangnäringen var utvecklingen ungefär densamma som i jämförbara städer i samma storlek. För beklädnad och hotell var utvecklingen däremot svagare än i jämförbara städer. Dessa branscher drabbades också hårt när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare och skönhetssalonger ökade med 18,6 procent i Höganäs stadskärna under 2019. Försäljningen av hem- och fritidsvaror ökade med 4,1 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Modehandeln i Höganäs följer den trenden och minskade sin omsättning med 23,6 procent. Minskningen förklaras delvis med att ett par verksamheter i branschen stängt under året. Dagligvaruhandeln ökade sin omsättning med 2,9 procent och hotell- och restaurangnäringen ökade med 0,6 procent.

– Generellt har våra stadskärnor länge dominerats av de stora kedjorna, men i takt med att konsumenterna börjar efterfråga det unika och lokala så tar andra verksamheter plats. Nu ser vi små speceributiker och ostbutiker, mysiga restauranger, barberare och skräddare i våra stadskärnor igen. Stadskärnor som Höganäs, som inte har de stora kedjorna utan präglas av det unika och lokala, där man lyckas möta upp mot ny efterfrågan har stora möjligheter att lyckas, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Totalt ökade Höganäs stadskärna sin omsättning med 1,3 procent. Det innebär att Höganäs hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Däremot hade Höganäs ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappar besökare och kunder till andra områden.

–  Det känns väldigt positivt att stadskärnans omsättning ökade 2019, trots att vi tappat i försäljningsindex. Vårt mål är att de satsningar som vi gör i stadskärnan både vad gäller utvecklingen av miljön, men också i vår samverkansorganisation ska göra oss starkare och attraktivare, säger Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef i Höganäs kommun.

– En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt, men det är viktigt att involvera alla näringslivets aktörer och det behövs så väl tydliga strategier som uthållighet för att nå dit, säger Magnus Hulthe Andersson.


Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar även försäljningsprognoserna för Höganäs stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat nästan 40 procent av sin omsättning. Modehandeln bedöms ha tappat cirka 30 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på drygt 20 procent och hotellbranschen beräknas ha tappat cirka 40 procent. Däremot ser dagligvaruhandeln ut att ha ökat med 4 procent. Detta är dock siffror som speglar kvartal ett och två- där inte alla sommarmånaderna är inkluderade i prognosen. Trots stora tapp beräknas stadskärnan ha behållit en större andel av sin omsättning jämfört med andra medelstora städer. Höganäs stadskärna beräknas ha tappat 5 procent av totalomsättningen under våren, medan snittet för andra jämförbara medelstora städer ligger på 15 procent.

– Coronakrisen har skyndat på stadskärnans strukturomvandling och skapar utrymme för nya verksamheter och möjligheter. Under krisen har det blivit tydligt hur viktigt det är med ett enkelt regelverk och en snabb hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras, säger Magnus Hulthe Andersson.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Vi ser att återhämtningen går snabbare än vi räknat med. Vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till och det kommer att kräva uthållighet och fortsatt samverkan i Höganäs. Att besöksmål som Kullaberg är välbesökta under pandemin är såklart viktigt, lika viktigt är det att fortsätta arbeta för att stadskärnan blir ett attraktivt besöksmål som fortsätter locka besökare, säger Magnus Hulthe Andersson.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum