Fastighetsägarna

Så konsumerade Karlshamnsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Under 2019 gick det bäst för dagligvaruhandeln i Karlshamns stadskärna, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast gick det för sällanköpsvaruhandeln, där modehandeln och hem- och fritidsvaror ingår. Modehandeln drabbades också hårt, tillsammans med hotell- och restaurangnäringen, när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Dagligvaruhandeln i Karlshamns stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 4 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror minskade med 5,6 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Modehandeln i Karlshamn följer den trenden och minskade sin omsättning med 5,4 procent. Det är en större minskning än jämförbara städer i samma storlek där modehandeln i snitt minskade med 2,7 procent.

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare minskade sin omsättning med 3,9 procent. Hotell- och restaurangnäringen minskade marginellt med 0,2 procent.

– Generellt har våra stadskärnor länge dominerats av de stora kedjorna, men i takt med att konsumenterna börjar efterfråga det unika och lokala så tar andra verksamheter plats. Nu ser vi små speceributiker och ostbutiker, mysiga restauranger, barberare och skräddare i våra stadskärnor igen. Stadskärnor som Karlshamn där man lyckas möta upp mot ny efterfrågan har stora möjligheter att lyckas, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Totalt minskade Karlshamns stadskärna sin omsättning med 1,2 procent. Karlshamn hade också ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappar besökare och kunder till andra områden.

– Stadens utveckling drivs av oss som vistas där. I en levande stadskärna bor och arbetar vi, vi umgås under dygnets alla timmar, tar del av kultur och nöjen och konsumerar varor och tjänster vi har behov av. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt. Det behövs tydliga strategier och uthållighet och jag tycker att det är positivt att Karlshamn har tagit ett grepp med såväl en etableringschef som näringslivschef i kommunen. Lika viktigt är det att involvera näringslivets aktörer, säger Magnus Hulthe Andersson.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna i stadskärnan fick det extra svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Karlshamns stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat drygt 40 procent av sin omsättning. Samma tapp ses inom hotellnäringen. Modehandeln bedöms ha tappat 30 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på 23 procent. Däremot ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 1 procent. Försäljningsprognoserna för Karlshamn ligger i linje med prognoserna för städer av ungefär samma storlek. Totalt bedöms Karlshamns stadskärna ha tappat 15 procent av sin omsättning under våren.

– Coronakrisen har skyndat på stadskärnans strukturomvandling och skapar utrymme för nya verksamheter och möjligheter. Under krisen har det blivit tydligt hur viktigt det är med ett enkelt regelverk och en snabb hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. Att förlänga tillstånd för uteserveringar är ett viktigt steg för att skapa flöden och därmed en levande stadskärna en längre tid under året, säger Magnus Hulthe Andersson.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Vi ser att besökarna har återvänt till stadskärnorna och att återhämtningen går snabbare än vi räknat med. Vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till och det kommer att kräva uthållighet och fortsatt samverkan i Karlshamn, säger Magnus Hulthe Andersson.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum