Fastighetsägarna

Så konsumerade Karlskronaborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Den totala omsättningen i Karlskronas stadskärna låg på samma nivå 2019 som året innan. Branscherna som ökade sin omsättning mest var kommersiell service och dagligvaror. Hotell- och restaurangnäringen minskade något, medan modehandeln hade det tuffast. Trots det var utvecklingen i Karlskronas stadskärna inte sämre än snittet för andra medelstora städer. Under coronakrisen under våren ser dock stadskärnan ut att ha tappat något mer än genomsnittet bland jämförbara städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 11 procent under 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 2 procent. Omsättningen inom hem- och fritid var i princip oförändrad, medan hotell- och restaurangnäringen minskade med 1,8 procent. Modehandeln som generellt har haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln hade det tuffast och minskade med 3,6 procent.

- Det vi ser nu är att våra stadskärnor börjar att gå från det storskaliga mot det småskaliga. Fokus har bytts från större kedjor som dominerat gatubilden, mot ett fokus på det lokala och genuina. Trenden är att små caféer och restauranger, speceributiker och serviceinrättningar som skräddare och skomakare tar plats i stadskärnan igen. De stadskärnor som lyckas skapa en utbudsmix som svarar upp till konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har bra förutsättningar att lyckas, säger Tommy Svensson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Karlskronas stadskärna hade trots sin oförändrade omsättningsutveckling en något bättre utveckling under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Karlskrona kommun hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

– Boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare söker sig till attraktiva och levande stadskärnor. Det gör att en fungerande och levande stadskärna skapar tillväxt för hela kommunen. Därför är det viktigt att stadskärnans alla aktörer samarbetar mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och miljöer där människor både vill arbeta, bo, umgås och konsumera, säger Tommy Svensson.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar även försäljningsprognoserna för Karlskronas stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service beräknas ha tappat 45 procent och hotellnäringen beräknas ha tappat 47 procent av sin omsättning. Restaurangnäringen bedöms ha minskat sin omsättning med 28 procent. Modehandeln tappade 34 procent av sin försäljning. Försäljningen av dagligvaror bedöms att ha minskat med 6 procent.  Sammantaget visar prognosen ett beräknat tapp på 23 procent som är något större än genomsnittet för jämförbara städer där genomsnittstappet ligger på 15 procent.

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har även visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras för att underlätta för verksamheter att verka under de förutsättningar som gäller med bland annat restriktioner i spåren av pandemin. Det är även väsentligt att kommunen samverkar med privata fastighetsägare vid behov av lokaler för offentlig verksamhet, säger Tommy Svensson.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Även om stadskärnan har påbörjat sin återhämtning, krävs uthållighet och samverkan mellan stadskärnans aktörer för att upprätthålla och förstärka den återhämtningen, säger Tommy Svensson.

Vill du veta mer om Cityindex Karlskrona?

Imorgon den 20 oktober kl. 15-16 håller Tommy Svensson en genomgång av den lokala rapporten för Karlskronas stadskärna via Teams. Vill du delta? Hör av dig till Tommy Svensson via hans kontaktuppgifter nedan.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Så konsumerade Stenungsundsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen1.12.2020 16:04:19 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Stenungsunds stadskärna som ökade sin totala omsättning med 1,6 procent, jämfört med andra småstäder som i genomsnitt minskade sin totala omsättning med 0,4 procent. Bäst gick det för branschen hem och fritid, följt av dagligvaror. Dock minskade omsättningen för beklädnadsbranschen, vilket också följer trenden och den strukturomvandling som sker i andra stadskärnor och riket. Att restaurang- och kaféverksamheter inom Stenungsunds stadskärna minskar sin omsättning under 2019, stämmer inte överens med trenden i andra småstäder där det var delbranschen som då ökade sin omsättning mest jämfört med föregående år. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Omställningsstödet bör förlängas ytterligare20.11.2020 09:31:32 CETPressmeddelande

Regeringens besked om att omställningsstödet till företag förlängs med ytterligare två månader fram till årsskiftet är välkommet men stödet bör redan nu förlängas ytterligare. – De skärpta restriktionerna bedöms ligga kvar betydligt längre än till årsskiftet. Regeringen bör därför redan nu förlänga stödet ytterligare och sänka gränsen för när företag kan få stöd, det säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Så konsumerade Uddevallaborna i stadskärnan – före och under coronakrisen11.11.2020 15:48:09 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Uddevalla stadskärna som ökade sin totala omsättning med 0,5 procent, jämfört med andra medelstora städer som i genomsnitt minskade sin totala omsättning med 0,7 procent. Bäst gick det för stadskärnans delbransch inom dagligvaror men de övriga delbranscherna fick dock en minskad omsättning. Det handlar om verksamheter inom beklädnad, hotell, restauranger, hem- och fritid samt övrig kommersiell service. Trenden i stadskärnorna generellt har under senare år varit att svenskar lägger mer pengar på upplevelser inom hotell- och restaurangbranschen samt kommersiell service. I Uddevallas stadskärnan överensstämmer dock inte den generella trenden i omsättningsutveckling med dessa delbranscher under 2019. Däremot ökar omsättningen 2019 i dagligvaror mer i Uddevallas stadskärna än jämförbara medelstora städer och generellt för alla stadskärnor. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Bra att regeringen vill underlätta flexibel användning av byggnader5.11.2020 16:08:05 CETPressmeddelande

Regeringen har idag gett Boverket i uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras för att byggnader ska kunna användas mer flexibelt och till exempel omvandla kontor till bostäder. – Vi är positiva till att befintliga byggnader kan användas på olika sätt under en livscykel, men det kommer inte lösa bostadsbristen som bostadsministern hoppas, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Så konsumerade Eksjö i stadskärnan – före och under coronakrisen2.11.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Under 2019 minskade omsättning i Eksjö stadskärna med totalt 2 procent. Det är en något större minskning än i andra stadskärnor av liknande storlek. Branscherna hotell och restaurang samt dagligvaruhandeln ökade sin omsättning under året, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast var det för modehandeln och kommersiell service. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020, drabbades modehandeln tillsammans med hotell- och restaurangnäringen hårt. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Höörborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Under 2019 gick det bäst för kommersiell service och försäljningen av hem- och fritidsvaror i Höörs stadskärna. Andra branscher gick det sämre för. Tuffast var det för dagligvaruhandeln och restaurangerna. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020 visar prognosen att stadskärnan i Höör klarade sig relativt bra och förväntas ha behållit en större del av sin omsättning även om enskilda branscher drabbades. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum