Fastighetsägarna

Så konsumerade Karlskronaborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Den totala omsättningen i Karlskronas stadskärna låg på samma nivå 2019 som året innan. Branscherna som ökade sin omsättning mest var kommersiell service och dagligvaror. Hotell- och restaurangnäringen minskade något, medan modehandeln hade det tuffast. Trots det var utvecklingen i Karlskronas stadskärna inte sämre än snittet för andra medelstora städer. Under coronakrisen under våren ser dock stadskärnan ut att ha tappat något mer än genomsnittet bland jämförbara städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 11 procent under 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 2 procent. Omsättningen inom hem- och fritid var i princip oförändrad, medan hotell- och restaurangnäringen minskade med 1,8 procent. Modehandeln som generellt har haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln hade det tuffast och minskade med 3,6 procent.

- Det vi ser nu är att våra stadskärnor börjar att gå från det storskaliga mot det småskaliga. Fokus har bytts från större kedjor som dominerat gatubilden, mot ett fokus på det lokala och genuina. Trenden är att små caféer och restauranger, speceributiker och serviceinrättningar som skräddare och skomakare tar plats i stadskärnan igen. De stadskärnor som lyckas skapa en utbudsmix som svarar upp till konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har bra förutsättningar att lyckas, säger Tommy Svensson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Karlskronas stadskärna hade trots sin oförändrade omsättningsutveckling en något bättre utveckling under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Karlskrona kommun hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

– Boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare söker sig till attraktiva och levande stadskärnor. Det gör att en fungerande och levande stadskärna skapar tillväxt för hela kommunen. Därför är det viktigt att stadskärnans alla aktörer samarbetar mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och miljöer där människor både vill arbeta, bo, umgås och konsumera, säger Tommy Svensson.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar även försäljningsprognoserna för Karlskronas stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service beräknas ha tappat 45 procent och hotellnäringen beräknas ha tappat 47 procent av sin omsättning. Restaurangnäringen bedöms ha minskat sin omsättning med 28 procent. Modehandeln tappade 34 procent av sin försäljning. Försäljningen av dagligvaror bedöms att ha minskat med 6 procent.  Sammantaget visar prognosen ett beräknat tapp på 23 procent som är något större än genomsnittet för jämförbara städer där genomsnittstappet ligger på 15 procent.

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har även visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras för att underlätta för verksamheter att verka under de förutsättningar som gäller med bland annat restriktioner i spåren av pandemin. Det är även väsentligt att kommunen samverkar med privata fastighetsägare vid behov av lokaler för offentlig verksamhet, säger Tommy Svensson.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Även om stadskärnan har påbörjat sin återhämtning, krävs uthållighet och samverkan mellan stadskärnans aktörer för att upprätthålla och förstärka den återhämtningen, säger Tommy Svensson.

Vill du veta mer om Cityindex Karlskrona?

Imorgon den 20 oktober kl. 15-16 håller Tommy Svensson en genomgång av den lokala rapporten för Karlskronas stadskärna via Teams. Vill du delta? Hör av dig till Tommy Svensson via hans kontaktuppgifter nedan.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum