Fastighetsägarna

Så konsumerade Kristianstadsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Den totala omsättningen i Kristianstads stadskärna minskade under 2019. Flertalet branscher tappade mer i omsättning än i andra jämförbara städer. Tuffast var det för modehandeln, medan den största tillväxten gick att hitta inom hotellnäringen och kommersiell service. Men dessa branscher drabbades också hårt av coronakrisen under våren. Ändå visar prognosen för det första halvåret 2020 att Kristianstads stadskärna klarade sig bättre än genomsnittet för jämförbara städer under denna tid. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Den största omsättningsökningen stod hotellnäringen för med 7,2 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 3,3 procent under 2019. För kommersiell service och hotell har utvecklingen varit starkare än i jämförbara städer.

– Strukturomvandlingen i våra stadskärnor har varit tydlig de senaste åren. De branscher som har stått för omsättningsökningen har främst varit restaurang- och hotellnäringen tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. För Kristianstads del har också etableringen av C4 påverkat omsättningsutvecklingen i stadskärnan, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

För övriga branscher har utvecklingen varit svagare än i andra större städer. Restaurangnäringen minskade med 5 procent och dagligvaruhandeln minskade med 5,9 procent. Modehandeln som generellt har haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln minskade med 10,3 procent.

– Trenden som vi ser nu är att små caféer och restauranger, skräddare och skomakare tar plats i stadskärnan igen. Samtidigt söker konsumenterna en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina. Kristianstad med sin vackra stadskärna har stora möjligheter att bli ett attraktivt komplement med rätt utbudsmix till storskaligheten som man finner på C4. Det viktigaste är att komplettera snarare än att konkurrera, säger Magnus Hulthe Andersson.

Sammantaget minskade omsättningsutvecklingen i Kristianstads stadskärna med 5,6 procent under 2019. Det är mer än andra jämförbara stadskärnor av samma storlek som ökade sin omsättning i stadskärnan med 0,5 procent. Kristianstads stadskärnas andel av kommunens detaljhandelsomsättning är dock högre i Kristianstad jämfört med snittet för riket.

– I en levande stadskärna bor och arbetar vi, vi umgås under dygnets alla timmar, tar del av kultur och nöjen och konsumerar varor och tjänster vi har behov av. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt. Det behövs tydliga strategier och uthållighet och jag tycker att det är positivt att Kristianstad har börjat ta grepp om en långsiktig strategi för att utveckla stadskärnan. Det är dock viktigt att involvera näringslivets aktörer i detta arbete, säger Magnus Hulthe Andersson.


Stadskärnan under coronavåren

Nästan alla branscher drabbades av coronakrisen i våras, även de som det gick bäst för under 2019. Det visar försäljningsprognoserna för Kristianstads stadskärna första halvåret 2020. Både hotellnäringen och kommersiell service bedöms ha tappat nästan 40 procent av sin omsättning, Restaurangnäringen tappade i sin tur cirka 20 procent och modehandeln tappade cirka 30 procent av sin försäljning. Försäljningen av dagligvaror beräknas däremot ha ökat med 1 procent. Trots detta har Kristianstad klarat sig bättre än genomsnittet för jämförbara stadskärnor med ett beräknat tapp på den totala omsättningen med 16 procent. Snittet för jämförbara städer ligger enligt prognosen på 21 procent.

– Coronapandemin har påskyndat den tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Vårens kris har också visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur lokaler och stadens gemensamma ytor kan användas och förändras på ett flexiblare sätt för att underlätta all form av verksamhet nu när våra konsumtions- och livsstilsmönster måste förändras med hänsyn till corona, säger Magnus Hulthe Andersson.


Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Vi ser att besökarna har återvänt till stadskärnorna och att återhämtningen går snabbare än vi räknat med. Den senaste tiden ser vi även att flera nya butiker har etablerat sig i stadskärnan, vilket är riktigt kul. Likaså under sommaren var det högt tryck på hotellövernattningarna, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till och det kommer att kräva uthållighet och fortsatt samverkan i Kristianstad, säger Magnus Hulthe Andersson.


Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Omställningsstödet bör förlängas ytterligare20.11.2020 09:31:32 CETPressmeddelande

Regeringens besked om att omställningsstödet till företag förlängs med ytterligare två månader fram till årsskiftet är välkommet men stödet bör redan nu förlängas ytterligare. – De skärpta restriktionerna bedöms ligga kvar betydligt längre än till årsskiftet. Regeringen bör därför redan nu förlänga stödet ytterligare och sänka gränsen för när företag kan få stöd, det säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Så konsumerade Uddevallaborna i stadskärnan – före och under coronakrisen11.11.2020 15:48:09 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Uddevalla stadskärna som ökade sin totala omsättning med 0,5 procent, jämfört med andra medelstora städer som i genomsnitt minskade sin totala omsättning med 0,7 procent. Bäst gick det för stadskärnans delbransch inom dagligvaror men de övriga delbranscherna fick dock en minskad omsättning. Det handlar om verksamheter inom beklädnad, hotell, restauranger, hem- och fritid samt övrig kommersiell service. Trenden i stadskärnorna generellt har under senare år varit att svenskar lägger mer pengar på upplevelser inom hotell- och restaurangbranschen samt kommersiell service. I Uddevallas stadskärnan överensstämmer dock inte den generella trenden i omsättningsutveckling med dessa delbranscher under 2019. Däremot ökar omsättningen 2019 i dagligvaror mer i Uddevallas stadskärna än jämförbara medelstora städer och generellt för alla stadskärnor. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Bra att regeringen vill underlätta flexibel användning av byggnader5.11.2020 16:08:05 CETPressmeddelande

Regeringen har idag gett Boverket i uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras för att byggnader ska kunna användas mer flexibelt och till exempel omvandla kontor till bostäder. – Vi är positiva till att befintliga byggnader kan användas på olika sätt under en livscykel, men det kommer inte lösa bostadsbristen som bostadsministern hoppas, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Så konsumerade Eksjö i stadskärnan – före och under coronakrisen2.11.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Under 2019 minskade omsättning i Eksjö stadskärna med totalt 2 procent. Det är en något större minskning än i andra stadskärnor av liknande storlek. Branscherna hotell och restaurang samt dagligvaruhandeln ökade sin omsättning under året, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast var det för modehandeln och kommersiell service. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020, drabbades modehandeln tillsammans med hotell- och restaurangnäringen hårt. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Ystadborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Ystads stadskärna som ökade sin totala omsättning med 1,3 procent. Bäst gick det för stadskärnans hotell, restauranger, caféer och övrig kommersiell service. Det följer trenden i landet och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast i Ystads stadskärna när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Landskronaborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Totalt minskade Landskronas stadskärna sin omsättning med 1 procent under 2019. Det ligger i linje med andra stadskärnor av samma storlek. Branscherna kommersiell service och dagligvaruhandeln ökade sin omsättning, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast var det för hotell- och restaurangnäringen och för sällanköpsvaruhandeln, där modehandeln och hem- och fritidsvaror ingår. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020, drabbades modehandeln tillsammans med hotell- och restaurangnäringen hårt. Men det finns även branscher som klarade sig bättre om man jämför med andra stadskärnor av samma storlek. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum