Fastighetsägarna

Så konsumerade Ljungbyborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Den totala omsättningen i Ljungby stadskärna låg på samma nivå 2019 som året innan. Branscherna som ökade sin omsättning var kommersiell service och dagligvaror. Hotell- och restaurangnäringen minskade marginellt, medan försäljningen av hem- och fritidsvaror hade det tuffast. Trots det var utvecklingen i Ljungby stadskärna inte sämre än snittet för andra medelstora städer. Även under den värsta coronakrisen under våren visar prognosen för det första halvåret 2020 att Ljungby stadskärna klarade sig bättre än genomsnittet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 4,3 procent under 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 1,7 procent. Omsättningen inom hotell- och restaurangnäringen minskade marginellt med 0,4 procent. Modehandeln som generellt har haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln minskade med 1,2 procent. Den bransch som hade det tuffast var hem och fritid som minskade med 3,9 procent.

– Strukturomvandlingen i våra stadskärnor har varit tydlig de senaste åren. De branscher som har stått för omsättningsökningen har varit dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Trenden är att caféer och restauranger, ost-, bröd- och delikatessaffärer samt mindre serviceinrättningar som skräddare och skomakare tar plats i stadskärnan igen. Nu söker konsumenterna en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina, säger Sanna König, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Ljungby hade trots oförändrad omsättningsutveckling en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. För kommersiell service, dagligvaruhandel och beklädnad har utvecklingen varit starkare än i jämförbara städer.

Stadskärnans andel av kommunens detaljhandelsomsättning är också högre i Ljungby, jämfört med snittet för riket. Däremot hade Ljungby ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappade besökare och kunder till andra områden.

– En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Den skapar tillväxt för hela kommunen. Därför är det viktigt att stadskärnans alla aktörer krokar arm och arbetar mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och attraktiva miljöer där människor både vill arbeta, bo, umgås och konsumera de varor och tjänster som vi har behov av, säger Sanna König.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som det gick bra för under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar även försäljningsprognoserna för Ljungbys stadskärna första halvåret 2020. Enligt prognosen tappade kommersiell service 46 procent, hotellnäringen tappade 48 procent av sin omsättning, restaurang- och cafénäringen tappade 28 procent. Modehandeln tappade 34 procent av sin försäljning. Försäljningen av dagligvaror ökade däremot med 8 procent. Trots det har Ljungby klarat sig bättre än genomsnittet för jämförbara stadskärnor med ett beräknat tapp på den totala omsättningen med 8 procent. Snittet för jämförbara städer ligger på ett tapp på 15 procent.

– Coronapandemin har påskyndat den tidigare påbörjade strukturomvandlingen i våra stadskärnor. Vårens kris har också visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur lokaler och stadens gemensamma ytor kan användas och förändras på ett flexiblare sätt, säger Sanna König.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är positivt att återhämtningen i stadskärnorna både verkar att gå snabbare och är starkare än vad vi hade räknat med, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Nu är uthållighet och samverkan mellan alla aktörer och intressenter i stadskärnan viktigare än någonsin, säger Sanna König.


Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Så konsumerade Landskronaborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Totalt minskade Landskronas stadskärna sin omsättning med 1 procent under 2019. Det ligger i linje med andra stadskärnor av samma storlek. Branscherna kommersiell service och dagligvaruhandeln ökade sin omsättning, medan de andra branscherna i stadskärnan hade det svårare. Tuffast var det för hotell- och restaurangnäringen och för sällanköpsvaruhandeln, där modehandeln och hem- och fritidsvaror ingår. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020, drabbades modehandeln tillsammans med hotell- och restaurangnäringen hårt. Men det finns även branscher som klarade sig bättre om man jämför med andra stadskärnor av samma storlek. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Höörborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Under 2019 gick det bäst för kommersiell service och försäljningen av hem- och fritidsvaror i Höörs stadskärna. Andra branscher gick det sämre för. Tuffast var det för dagligvaruhandeln och restaurangerna. När coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020 visar prognosen att stadskärnan i Höör klarade sig relativt bra och förväntas ha behållit en större del av sin omsättning även om enskilda branscher drabbades. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Trelleborgarna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Under 2019 ökade den totala omsättningen i Trelleborgs stadskärna med 2,4 procent. För de allra flesta branscher var utvecklingen starkare än i jämförbara städer. Den bransch som hade störst tillväxt var modehandeln, medan det var betydligt tuffare för kommersiell service. Nästan alla branscher i stadskärnan drabbades när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Trots detta visar prognosen att stadskärnan ser ut att ha behållit en något större del av sin omsättning än andra medelstora städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Ystadborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Ystads stadskärna som ökade sin totala omsättning med 1,3 procent. Bäst gick det för stadskärnans hotell, restauranger, caféer och övrig kommersiell service. Det följer trenden i landet och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast i Ystads stadskärna när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Malmös stadskärna stod sig i konkurrensen om kunderna – både före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Under 2019 gick det bra för Malmös stadskärna som ökade den totala omsättningen med 4,2 procent. Alla branscher hade en positiv tillväxt och både dagligvaruhandeln och kommersiell service hade en starkare utveckling än i andra storstäder. Men när coronakrisen slog till under våren 2020 drabbades många av stadskärnans verksamheter av kundbortfall, vilket slog hårt mot omsättningsutvecklingen. Trots det väntas stadskärnan ha behållit en större andel av sin omsättning än andra storstäder. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så konsumerade Eslövsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

2019 blev ett bra år för Eslövs stadskärna som ökade sin totala omsättning med 2 procent. Bäst gick det för dagligvaruhandeln och modehandeln. Även hotell- och restaurangbranschen ökade sin omsättning och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Eslövs cityhandel klarade sig också bättre än liknande städer när coronakrisen slog till med full kraft i våras. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum