Fastighetsägarna

Så konsumerade Ljungbyborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Den totala omsättningen i Ljungby stadskärna låg på samma nivå 2019 som året innan. Branscherna som ökade sin omsättning var kommersiell service och dagligvaror. Hotell- och restaurangnäringen minskade marginellt, medan försäljningen av hem- och fritidsvaror hade det tuffast. Trots det var utvecklingen i Ljungby stadskärna inte sämre än snittet för andra medelstora städer. Även under den värsta coronakrisen under våren visar prognosen för det första halvåret 2020 att Ljungby stadskärna klarade sig bättre än genomsnittet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 4,3 procent under 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 1,7 procent. Omsättningen inom hotell- och restaurangnäringen minskade marginellt med 0,4 procent. Modehandeln som generellt har haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln minskade med 1,2 procent. Den bransch som hade det tuffast var hem och fritid som minskade med 3,9 procent.

– Strukturomvandlingen i våra stadskärnor har varit tydlig de senaste åren. De branscher som har stått för omsättningsökningen har varit dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Trenden är att caféer och restauranger, ost-, bröd- och delikatessaffärer samt mindre serviceinrättningar som skräddare och skomakare tar plats i stadskärnan igen. Nu söker konsumenterna en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina, säger Sanna König, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Ljungby hade trots oförändrad omsättningsutveckling en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. För kommersiell service, dagligvaruhandel och beklädnad har utvecklingen varit starkare än i jämförbara städer.

Stadskärnans andel av kommunens detaljhandelsomsättning är också högre i Ljungby, jämfört med snittet för riket. Däremot hade Ljungby ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappade besökare och kunder till andra områden.

– En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Den skapar tillväxt för hela kommunen. Därför är det viktigt att stadskärnans alla aktörer krokar arm och arbetar mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och attraktiva miljöer där människor både vill arbeta, bo, umgås och konsumera de varor och tjänster som vi har behov av, säger Sanna König.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som det gick bra för under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar även försäljningsprognoserna för Ljungbys stadskärna första halvåret 2020. Enligt prognosen tappade kommersiell service 46 procent, hotellnäringen tappade 48 procent av sin omsättning, restaurang- och cafénäringen tappade 28 procent. Modehandeln tappade 34 procent av sin försäljning. Försäljningen av dagligvaror ökade däremot med 8 procent. Trots det har Ljungby klarat sig bättre än genomsnittet för jämförbara stadskärnor med ett beräknat tapp på den totala omsättningen med 8 procent. Snittet för jämförbara städer ligger på ett tapp på 15 procent.

– Coronapandemin har påskyndat den tidigare påbörjade strukturomvandlingen i våra stadskärnor. Vårens kris har också visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur lokaler och stadens gemensamma ytor kan användas och förändras på ett flexiblare sätt, säger Sanna König.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är positivt att återhämtningen i stadskärnorna både verkar att gå snabbare och är starkare än vad vi hade räknat med, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Nu är uthållighet och samverkan mellan alla aktörer och intressenter i stadskärnan viktigare än någonsin, säger Sanna König.


Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsbranschen kommer fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen8.1.2021 16:47:20 CETPressmeddelande

Fastighetsföretag, köpcentrum och gallerior har under hela pandemin vidtagit åtgärder för att minska risken för trängsel och smittspridning. Antalet besökare har minskat kraftigt sedan de skärpta restriktionerna infördes. Fastighetsägarna tar nu utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter fram nya rekommendationer för hur fastighetsägare kan fortsätta att bidra till minskad trängsel och motverka smittspridning.

Tillfällig pandemilag får inte begränsa verksamheter som behöver vara öppna22.12.2020 09:53:15 CETPressmeddelande

Det är viktigt att inte begränsa de verksamheter som behöver vara öppna och som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Många fastighetsägare tar ett stort ansvar för att minska trängsel och smittspridning genom en rad åtgärder för att förebygga trängsel. Skulle regeringen använda de långtgående möjligheterna att stänga ned verksamheter som föreslås i den tillfälliga pandemilagen är det ett ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum