Fastighetsägarna

Så konsumerade Ronnebyborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Under 2019 gick det bäst för restaurangerna, hem- och fritidsbutikerna och dagligvaruhandeln i Ronnebys stadskärna. Ökningen inom restaurangnäringen följer trenden i landet och branschen har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Men restaurangbranschen drabbades också hårt när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Restaurangerna i Ronnebys stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 6,3 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror ökade med 4,8 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Modehandeln i Ronneby följer den trenden och minskade sin omsättning med 1,8 procent. Dagligvaruhandeln ökade sin omsättning med 3,1 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare minskade sin omsättning med 7,2 procent.

– Stadskärnorna har under 2000-talet kedjefierats, men nu ser vi igen en efterfrågan på det unika och lokala. Mysiga restauranger, små speceributiker, barberare och skomakare tar plats igen i stadsrummet. Stadskärnor som lyckas möta konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har goda möjligheter att lyckas, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Totalt ökade Ronnebys stadskärna sin omsättning med 2,4 procent. Ronneby hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade småstäder sin omsättning i stadskärnan med 0,4 procent. Däremot hade Ronneby ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappar besökare och kunder till andra områden.

– Ronneby kan glädjande se en fortsatt positiv utveckling av handeln i centrum. I jämförelse med andra stadskärnor i kategorin småstäder som i genomsnitt har tappat omsättning så sticker vi ut med vår fortsatta ökning. Vi har under två år drivit en BID-process där samarbetet nu går vidare i permanent form i organisationen ”Tillsammans för Ronneby”, säger Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun.

– En levande stadskärna är viktig för kommunens tillväxt. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det är glädjande att se Ronnebys positiva utveckling under 2019. Resultatet är tydligt i Ronneby, samarbete lönar sig, säger Joakim Lindström.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Ronnebys stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat drygt 40 procent av sin omsättning. Modehandeln bedöms ha tappat drygt 30 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på 25 procent och dagligvaruhandeln minskade med 3 procent.

– Redan innan corona såg vi en strukturomvandling av våra stadskärnor som nu har accelererats. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. Kommunen har tillsammans med fastighetsägare och handlare anpassat stadskärnan efter coronasituationen och näringslivet har tagit fram en app, ”Destination Ronneby” med en förteckning över vad Ronneby kan erbjuda, säger Joakim Lindström.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Människorna har kommit tillbaka till staden och återhämtningen går snabbare än vi räknat med, men nu krävs uthållighet och fortsatt samverkan i Ronneby eftersom vi kommer att få leva med coronapandemins effekter ett tag till, säger Joakim Lindström.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum