Fastighetsägarna

Så konsumerade Stenungsundsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

2019 blev ett bra år för Stenungsunds stadskärna som ökade sin totala omsättning med 1,6 procent, jämfört med andra småstäder som i genomsnitt minskade sin totala omsättning med 0,4 procent. Bäst gick det för branschen hem och fritid, följt av dagligvaror. Dock minskade omsättningen för beklädnadsbranschen, vilket också följer trenden och den strukturomvandling som sker i andra stadskärnor och riket. Att restaurang- och kaféverksamheter inom Stenungsunds stadskärna minskar sin omsättning under 2019, stämmer inte överens med trenden i andra småstäder där det var delbranschen som då ökade sin omsättning mest jämfört med föregående år. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019
Trenden i stadskärnorna generellt har under senare år varit att svenskar lägger mer pengar på upplevelser inom hotell- och restaurangbranschen samt kommersiell service. I Stenungsunds stadskärnan överensstämmer dock inte den generella trenden i omsättningsutveckling för dessa delbranscher under 2019, då restauranger och kaféer såg en minskad omsättning med 5,5 procent. Detsamma gäller för kommersiell service, vilket är verksamheter inom exempelvis gym, frisörer och skönhetssalonger. Beklädnadsbranschen med både skor och kläder har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Detta har även varit fallet för Stenungsund där delbranschen minskade sin omsättning med 5,1 procent. Hem- och fritid ökade omsättningen i Stenungsunds stadskärna med 7,3 procent, vilket är betydligt högre än för andra stadskärnor. Dessutom ökade delbranschen inom dagligvaror mer än i andra stadskärnor, och hamnade 2019 på 3,1 procent.

–  Våra stadskärnor har länge dominerats av större kedjor, men nu ser vi ett ökat fokus på det lokala och genuina. Charmiga små caféer och restauranger, ostaffärer, brödbutiker, delikatessaffärer och mindre serviceinrättningar som skräddare, skomakare och barberare tar plats i stadskärnan igen.  De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina har goda förutsättningar att lyckas, säger Petra Ohldin Lampinen, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna.

Stenungsund hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska småstäder och ökade totalt med 1,6 procent, medan andra småstäder minskade sin omsättning med 0,4 procent. Stenungsunds kommun hade också ett mer positivt försäljningsindex än andra jämförbara småstäder, vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

- Det är mycket glädjande att Stenungsund står sig så pass starkt som centrumkärna. Detta kommer vi att utnyttja i de kommande årens förvandling av centrum där vi samtidigt tar hänsyn till de förändringsvindar i köpbeteende och nyttjande av centrumytor som accelererats av pandemin, säger Stefan Svedhem, strategisk projektledare centrumutveckling på Stenungsunds kommun.

I årets upplaga av Cityindex har vi haft ett stort utbyte av olika experter och forskare på områden som rör utveckling av stadskärnor, vilket resulterat i ett omfattande trendkapitel i rapporten. Förutom att stärka platsens identitet och att låta det lokala samt genuina ta plats, så är samverkan mellan stadskärnans aktörer viktigare än någonsin.

– I en levande stadskärna bor och arbetar vi, vi umgås på dagarna och framåt småtimmarna, tar del av kultur och nöjen och konsumerar de varor och tjänster vi har behov av. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt. Stadskärnans aktörer måste kroka arm och arbeta mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och attraktiva miljöer, säger Petra Ohldin Lampinen.

Stadskärnan under coronavåren
Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar också försäljningsprognoserna för Stenungsunds stadskärna första halvåret 2020 där de största omsättningstappen väntas bli inom restaurang, kommersiell service och beklädnad.

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras, säger Petra Ohldin Lampinen. 

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att se att återhämtningen i stadskärnorna både går snabbare och är kraftigare än vad vi hade räknat med, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Nu krävs uthållighet och samverkan mellan stadskärnans aktörer, säger Petra Ohldin Lampinen.

Om Cityindex
Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Ett dråpslag mot nyproduktion av hyresrätter22.1.2021 16:23:12 CETPressmeddelande

Det beslut som Hyresnämnden i Umeå meddelade under fredagen innebär ett dråpslag mot nyproduktion av hyresrätter. "Beslutet riskerar skapa en situation som innebär att månadshyror i nya tvårumslägenheter blir upp till 1 500 kr högre än vad de behöver vara. Ingen hyresvärd kommer vara intresserad av att bygga bostäder om hyresutvecklingen blir noll över 15 år. Det skulle drabba Umeå hårt och borde oroa politikerna", säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Statens uppgift att stötta företag i kris16.1.2021 14:09:53 CETPressmeddelande

Regeringen har meddelat att ett nytt hyresstöd till småföretagare ska införas för första kvartalet 2021. Stödet har samma konstruktion som hyresstödet som fanns under 2020, där fastighetsägaren och staten förutsätts dela på kostnaden för sänkta hyror till lokalhyresgäster. Stödets konstruktion innebär att staten övervältrar ansvar på enskilda fastighetsägare att både avgöra vilka företag som skall få stöd och bekosta stödet.

Fastighetsbranschen kommer fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen8.1.2021 16:47:20 CETPressmeddelande

Fastighetsföretag, köpcentrum och gallerior har under hela pandemin vidtagit åtgärder för att minska risken för trängsel och smittspridning. Antalet besökare har minskat kraftigt sedan de skärpta restriktionerna infördes. Fastighetsägarna tar nu utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter fram nya rekommendationer för hur fastighetsägare kan fortsätta att bidra till minskad trängsel och motverka smittspridning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum