Fastighetsägarna

Så konsumerade Trollhätteborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

2019 blev ett bra år för Trollhättans stadskärna som ökade sin totala omsättning med 0,3 procent, att jämfört med andra större städer som i genomsnitt ökade sin totala omsättning med 0,5 procent. Bäst gick det för stadskärnans delbransch inom hotell, följt av dagligvaror. Att omsättningen för beklädnadsbranschen ökade något, avviker positivt mot trenden och den strukturomvandling som sker i andra stadskärnor och riket där denna delbransch haft det svårt generellt. Att restaurang- och kaféverksamheter inom Trollhättans stadskärna minskar sin omsättning under 2019, stämmer inte överens med trenden i andra större städer där det var en av de delbranscher som då ökade sin omsättning mest jämfört med föregående år. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019
Trenden i stadskärnorna generellt har under senare år varit att svenskar lägger mer pengar på upplevelser inom hotell- och restaurangbranschen samt kommersiell service. I Trollhättans stadskärnan överensstämmer det delvis med den generella trenden i omsättningsutveckling för dessa delbranscher under 2019, då hotellens omsättning ökade med 2,3 procent. Restauranger och kaféer minskade dock omsättningen med 0,5 procent. Detsamma gäller för kommersiell service som minskade med 3,9 procent, vilket är verksamheter inom exempelvis gym, frisörer och skönhetssalonger. Beklädnadsbranschen med både skor och kläder har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Detta har dock inte varit fallet för Trollhättan där delbranschen ökade sin omsättning med 0,3 procent. Hem- och fritid minskade omsättningen i Trollhättans stadskärna med 0,2 procent, vilket påminner om utvecklingen för denna delbransch i andra större städer. Dessutom ökade delbranschen inom dagligvaror omsättningen, och hamnade 2019 på 2,2 procent.

– Våra stadskärnor har länge dominerats av större kedjor, men nu ser vi ett ökat fokus på det lokala och genuina. Charmiga små caféer och restauranger, ostaffärer, brödbutiker, delikatessaffärer och mindre serviceinrättningar som skräddare, skomakare och barberare tar plats i stadskärnan igen.  De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina har goda förutsättningar att lyckas, säger Petra Ohldin Lampinen, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna.

Trollhättan hade en liknande utveckling i stadskärnan under 2019 som andra svenska större städer och ökade totalt med 0,3 procent, att jämföra med omsättningsutveckling på 0,5 procent i andra större städer. Trollhättans kommun hade också ett mer positivt försäljningsindex än snittet i Västra Götaland, vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

I årets upplaga av Cityindex har vi haft ett stort utbyte av olika experter och forskare på områden som rör utveckling av stadskärnor, vilket resulterat i ett omfattande trendkapitel i rapporten. Förutom att stärka platsens identitet och att låta det lokala samt genuina ta plats, så är samverkan mellan stadskärnans aktörer viktigare än någonsin.

- Det gäller att hänga med i trender och den utveckling som sker i samhället i stort och här är vi väldigt på i Trollhättan. Det är en stor fördel för den medelstora kommunen, att vi i många fall kan agera och lösa saker snabbt, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef Trollhättans Stad. 

Stadskärnor skapades en gång i tiden för att uppfylla behoven som mötesplats, för handel och för att skapa trygghet.


– I en levande stadskärna bor och arbetar vi, vi umgås på dagarna och framåt småtimmarna, tar del av kultur och nöjen och konsumerar de varor och tjänster vi har behov av. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt. Stadskärnans aktörer måste kroka arm och arbeta mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och attraktiva miljöer, säger Petra Ohldin Lampinen.

Stadskärnan under coronavåren
Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar också försäljningsprognoserna för Trollhättans stadskärna första halvåret 2020 där de största omsättningstappen väntas bli inom hotell, kommersiell service och beklädnad.

- Det finns en otrolig handlingskraft och ett driv i Trollhättan som blivit än tydligare under det här året, det ska vi ta tillvara på och bygga vidare på även framåt. Vi är så många aolika aktörer som kan påverka och göra skillnad för centrum och bäst blir det när vi samarbetar, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans Stad. 

Vikten av samverkan mellan stadens olika aktörer, där det finns en gemensam långsiktig utvecklingsplan men att samtidigt vara snabbfotad och våga vara flexibel kring såväl stadens ytor som affärsmodeller, ses som möjliga framgångsfaktorer enligt rapporten.

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras, säger Petra Ohldin Lampinen. 

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att se att återhämtningen i stadskärnorna både går snabbare och är kraftigare än vad vi hade räknat med, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Nu krävs uthållighet och samverkan mellan stadskärnans aktörer, säger Petra Ohldin Lampinen.

Om Cityindex
Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Statens uppgift att stötta företag i kris16.1.2021 14:09:53 CETPressmeddelande

Regeringen har meddelat att ett nytt hyresstöd till småföretagare ska införas för första kvartalet 2021. Stödet har samma konstruktion som hyresstödet som fanns under 2020, där fastighetsägaren och staten förutsätts dela på kostnaden för sänkta hyror till lokalhyresgäster. Stödets konstruktion innebär att staten övervältrar ansvar på enskilda fastighetsägare att både avgöra vilka företag som skall få stöd och bekosta stödet.

Fastighetsbranschen kommer fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen8.1.2021 16:47:20 CETPressmeddelande

Fastighetsföretag, köpcentrum och gallerior har under hela pandemin vidtagit åtgärder för att minska risken för trängsel och smittspridning. Antalet besökare har minskat kraftigt sedan de skärpta restriktionerna infördes. Fastighetsägarna tar nu utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter fram nya rekommendationer för hur fastighetsägare kan fortsätta att bidra till minskad trängsel och motverka smittspridning.

Tillfällig pandemilag får inte begränsa verksamheter som behöver vara öppna22.12.2020 09:53:15 CETPressmeddelande

Det är viktigt att inte begränsa de verksamheter som behöver vara öppna och som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Många fastighetsägare tar ett stort ansvar för att minska trängsel och smittspridning genom en rad åtgärder för att förebygga trängsel. Skulle regeringen använda de långtgående möjligheterna att stänga ned verksamheter som föreslås i den tillfälliga pandemilagen är det ett ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum