Fastighetsägarna

Så konsumerade Växjöborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Under 2019 gick det bäst för restaurangerna, hotellen och övrig kommersiell service i Växjös stadskärna. Det följer trenden i landet och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher, tillsammans med modehandeln, som drabbades hårdast i Växjös stadskärna när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Restaurangerna i Växjös stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 3,4 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 1 procent. Även hotellnäringen ökade något, med 0,4 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. I Växjö minskade modehandeln sin omsättning med 1,5 procent. Även försäljningen av hem- och fritidsvaror minskade med 4,2 procent. Däremot ökade försäljningen av dagligvaror marginellt med 0,2 procent. Totalt minskade försäljningen i Växjös stadskärna med 0,8 procent under 2019.

– Våra stadskärnor har länge dominerats av större kedjor, men nu ser vi ett ökat fokus på det lokala och genuina. Charmiga små caféer och restauranger, ostaffärer, brödbutiker, delikatessaffärer och mindre serviceinrättningar som skräddare, skomakare och barberare tar plats i stadskärnan igen. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina har goda förutsättningar att lyckas, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Växjö hade en något sämre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt ökade större städer sin omsättning i stadskärnan med 0,5 procent. Däremot hade Växjö ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

– En förutsättning för långsiktig tillväxt är att många människor besöker och spenderar tid i stadskärnan. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det är därför väldigt glädjande att se att Växjös försäljningsindex ökar. I Växjö har stadens aktörer tillsammans tagit fram en vision och strategi för hur stadskärnan ska utvecklas. Det tillsammans med ett ökat antal besökare bådar för en fin utveckling framöver, säger Anna Wiking.

 
Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Växjös stadskärna första halvåret 2020. Hotellnäringen bedöms ha tappat nästan hälften av sin omsättning. Liknande tapp ses inom kommersiell service. Restaurangnäringen minskade sin omsättning med 28 procent. Även modehandeln tappade drygt 30 procent av sin försäljning. 

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. I Växjö har kommunen, fastighetsägarna och handlarna varit kreativa och snabba med att hitta lösningar på den dramatiska situation som våren innebar, säger Anna Wiking.


Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att se att återhämtningen i stadskärnorna både går snabbare och är kraftigare än vad vi hade räknat med och att människorna har kommit tillbaka till staden, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Nu krävs uthållighet och samverkan mellan stadskärnans aktörer i Växjö, säger Anna Wiking.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsbranschen kommer fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen8.1.2021 16:47:20 CETPressmeddelande

Fastighetsföretag, köpcentrum och gallerior har under hela pandemin vidtagit åtgärder för att minska risken för trängsel och smittspridning. Antalet besökare har minskat kraftigt sedan de skärpta restriktionerna infördes. Fastighetsägarna tar nu utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter fram nya rekommendationer för hur fastighetsägare kan fortsätta att bidra till minskad trängsel och motverka smittspridning.

Tillfällig pandemilag får inte begränsa verksamheter som behöver vara öppna22.12.2020 09:53:15 CETPressmeddelande

Det är viktigt att inte begränsa de verksamheter som behöver vara öppna och som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Många fastighetsägare tar ett stort ansvar för att minska trängsel och smittspridning genom en rad åtgärder för att förebygga trängsel. Skulle regeringen använda de långtgående möjligheterna att stänga ned verksamheter som föreslås i den tillfälliga pandemilagen är det ett ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum