Studentlitteratur AB

Så lyckas svenska företag internationellt – ny bok ger rekommendationer vid internationalisering

Dela

Svenska företag som lyckas nå internationell framgång har flera gemensamma nämnare. Det menar författarna till boken ”Internationalisering i en global värld”, som genom fallstudier, teori och praktiska rekommendationer beskriver hur man som företag utvecklas från talang till världsstjärna.

Hur bygger man upp en internationell verksamhet och tar små och medelstora företag till ”mindre storföretag”? Med erfarenhet från både akademi och näringsliv har Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet och Christer Öjdemark, styrelseordförande och tidigare koncernchef för Envac, angripit frågan utifrån såväl teoretiska som praktiska resonemang.

Tre internationella tillväxtresor
– Vi har studerat tre svenska industriföretag, Envac, Systemair och Elekta, och hur de utvecklats från SME-företag till internationella koncerner. Genom att förankra fallstudierna i teori har vi kommit fram till ett antal generella rekommendationer kring viktiga frågeställningar kopplade till internationalisering, säger Staffan Brege.

Etablera egna säljbolag och anställ lokalt
Trots olika branscher och olika förutsättningar har författarna funnit förvånansvärt många likheter i internationaliseringsprocessen hos fallföretagen. Christer Öjdemark säger:

– Samtliga företag har exempelvis valt att etablera egna säljbolag utomlands, istället för att förlita sig på agenter och distributörer. På så sätt får de full kontroll över säljorganisationen. För att överbrygga krockar i affärskulturen har företagen också anställt lokala medarbetare, istället för att skicka svenska medarbetare på utlandsuppdrag.

Internationalisering i fem steg
Rekommendationerna är uppdelade i fem steg som belyser det teoretiska ramverket för internationalisering:

  1. Utveckla affärsportföljen och affärsmodellen för internationalisering
  2. Expandera till olika geografiska marknader
  3. Bygga en position på en ny marknad
  4. Göra affärer på utländska marknader
  5. Organisera och styra internationell verksamhet

– Vi har båda upplevt att det saknats en modern bok som sammanfattar teorin kring internationalisering. Samtidigt är det ovanligt att den här typen av litteratur ger allmänna rekommendationer. Vår ambition har varit att skapa en bok som i första hand företagsledare och studenter har nytta av, men som även politiker och den intresserade allmänheten kan uppskatta, säger Christer Öjdemark.

Förord av Maud Olofsson
I bokens förord menar Maud Olofsson, f.d. näringsminister, numera entreprenör, att kunskapen om hur man gör för att växa är begränsad och att frågorna för dem som vill ta klivet är många:

– De som bäst kan svara på dessa frågor är de som redan har tagit steget. De kan med trovärdighet berätta vad som krävs för att lyckas och de kan beskriva hur man ska tänka för att nå framgång. Därför är denna bok så viktig.

Boken ”Internationalisering i en global värld – från innovation till marknadsledare” är utgiven av Studentlitteratur. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum