Studentlitteratur AB

Så lyckas svenska företag internationellt – ny bok ger rekommendationer vid internationalisering

Dela

Svenska företag som lyckas nå internationell framgång har flera gemensamma nämnare. Det menar författarna till boken ”Internationalisering i en global värld”, som genom fallstudier, teori och praktiska rekommendationer beskriver hur man som företag utvecklas från talang till världsstjärna.

Hur bygger man upp en internationell verksamhet och tar små och medelstora företag till ”mindre storföretag”? Med erfarenhet från både akademi och näringsliv har Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet och Christer Öjdemark, styrelseordförande och tidigare koncernchef för Envac, angripit frågan utifrån såväl teoretiska som praktiska resonemang.

Tre internationella tillväxtresor
– Vi har studerat tre svenska industriföretag, Envac, Systemair och Elekta, och hur de utvecklats från SME-företag till internationella koncerner. Genom att förankra fallstudierna i teori har vi kommit fram till ett antal generella rekommendationer kring viktiga frågeställningar kopplade till internationalisering, säger Staffan Brege.

Etablera egna säljbolag och anställ lokalt
Trots olika branscher och olika förutsättningar har författarna funnit förvånansvärt många likheter i internationaliseringsprocessen hos fallföretagen. Christer Öjdemark säger:

– Samtliga företag har exempelvis valt att etablera egna säljbolag utomlands, istället för att förlita sig på agenter och distributörer. På så sätt får de full kontroll över säljorganisationen. För att överbrygga krockar i affärskulturen har företagen också anställt lokala medarbetare, istället för att skicka svenska medarbetare på utlandsuppdrag.

Internationalisering i fem steg
Rekommendationerna är uppdelade i fem steg som belyser det teoretiska ramverket för internationalisering:

  1. Utveckla affärsportföljen och affärsmodellen för internationalisering
  2. Expandera till olika geografiska marknader
  3. Bygga en position på en ny marknad
  4. Göra affärer på utländska marknader
  5. Organisera och styra internationell verksamhet

– Vi har båda upplevt att det saknats en modern bok som sammanfattar teorin kring internationalisering. Samtidigt är det ovanligt att den här typen av litteratur ger allmänna rekommendationer. Vår ambition har varit att skapa en bok som i första hand företagsledare och studenter har nytta av, men som även politiker och den intresserade allmänheten kan uppskatta, säger Christer Öjdemark.

Förord av Maud Olofsson
I bokens förord menar Maud Olofsson, f.d. näringsminister, numera entreprenör, att kunskapen om hur man gör för att växa är begränsad och att frågorna för dem som vill ta klivet är många:

– De som bäst kan svara på dessa frågor är de som redan har tagit steget. De kan med trovärdighet berätta vad som krävs för att lyckas och de kan beskriva hur man ska tänka för att nå framgång. Därför är denna bok så viktig.

Boken ”Internationalisering i en global värld – från innovation till marknadsledare” är utgiven av Studentlitteratur. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum