Lantbrukarnas Riksförbund

Så minskas matsvinnet – bättre sortering, lagring och paketering

Dela

Varje år slängs i onödan 133 kilo mat per person i Sverige. Det mesta av svinnet sker i butik och hos konsument. FNs hållbarhetsmål ska halvera globalt matsvinn till 2030. LRF deltar i livsmedelskedjans nationella överenskommelse som presenteras idag.

Produktion och konsumtion av livsmedel har stor miljö- och klimatpåverkan. Cirka 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan beror på livsmedelshanteringen. Det är ett stort slöseri att mat, som borde ätas, kastas. Nu går företag inom hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ihop med berörda myndigheter och departement i kampen mot matsvinnet.

I det första produktionsledet, där bönder producerar livsmedel, handlar svinnet endast om tusendelar. Men för LRF är det viktigt att arbeta vidare med frågan i den nationella överenskommelsen för att ytterligare minska matsvinnet. Initiativet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål för att halvera det globala matsvinnet till 2030.

Sveriges lantbrukares ambition är att producera hög kvalitet. Då är det avgörande att alla insatser från sådd till skörd görs vid rätt tillfälle. Trots det kan producenten inte påverka exempelvis väder och vind. Det resulterar i olika kvaliteter vid skörd. För att minska sårbarheten sker ett ständigt utvecklingsarbete för att öka konkurrenskraften i svensk produktion.

Efter skörd sker sortering där den bästa kvalitén används till livsmedel. Av spannmål går idag endast den bästa femtedelen till kvarn och livsmedel. Resten blir foder och bränsle. De rester, som inte går att använda på andra sätt, plöjs ned som gödsling till nästa års gröda.

Lagringen har blivit allt bättre. Spannmål torkas till bästa lagringsvillkor. För frukt och grönsaker har lagringsmetoderna utvecklats och vi kan numera njuta av krispiga svenska äpplen året runt. För mjölk och kött har kylkedjorna förbättrats.

Förpackningarna har stor betydelse för alla varor som inte är torkade. Mjölk håller sig långt efter bäst-före-datum om den inte står framme och blir varm. Kött förpackas mycket effektivare än tidigare för förlängd hållbarhet. Färska grönsaker, som normalt torkar snabbt ute i butik, håller sig fräscha i förpackningar med förlängd hållbarhet.

Flera europeiska länder har redan liknande överenskommelser med gott resultat. Nu inleds vårt nya samarbete mellan bransch, berörda myndigheter och departement. Arbetsgrupper ska utveckla riktade branschövergripande projekt för att ytterligare minska matsvinnet. Vi går nu vidare med Naturvårdsverkets förslag med ett svenskt etappmål, som kopplas till förluster, svinn och avfall i livsmedelskedjan.

Ekonomiskt är det mycket effektivt genom att värdet av varje investerad krona för minskat svinn ger 14 gånger tillbaka.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Svensk odling behöver sin ordinarie arbetsstyrka1.6.2020 11:42:35 CESTPressmeddelande

Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. - Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund.

Stall Caroline Holm AB utsedd till "Årets Hästföretagare 2020"29.5.2020 13:33:34 CESTPressmeddelande

För tredje året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Årets pris går till Stall Caroline Holm AB. – Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med min personal o team, få möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Caroline Holm när hon får beskedet.

LRF går vidare med egen handlingsplan för viltförvaltning27.5.2020 10:21:44 CESTPressmeddelande

Vildsvinsskador är ett reellt hot mot Sveriges lantbruk. Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige. Efter förra årets stämma bjöd LRF in Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att arbeta med en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk. – Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum