Så mycket tjänar Akavias medlemmar

Dela

Medianlönen för Akavias medlemmar är 47 200 kronor. Det visar det nya förbundets lönestatistik som offentliggörs i dag. Medianlönen har ökat för samtliga medlemsgruppen jämfört med förra året.

– Att medianlönerna ökar bland våra medlemmar är ett kvitto på att de presterar väl och bidrar till att utveckla de verksamheter de arbetar inom. Förutom en omfattande lönestatistik erbjuder Akavia stöd och rådgivning inför och under löneprocessen på våra medlemmars arbetsplatser, säger Marie Thuresson, biträdande förhandlingschef på Akavia.

Akavia är det nya fackförbund som Civilekonomerna och Jusek bildade vid årsskiftet. Förbundet organiserar jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Lönestatistiken bygger på en löneenkät som skickats till alla yrkesverksamma medlemmar. 2019 bidrog 41 680 medlemmar från båda förbunden med uppgift om lön. Medianlönen, där även chefer ingår, är 47 200 kronor för Akavias medlemmar.

När chefer räknas bort är det jurister i privat sektor som tjänar mest, där medianlönen ligger på 50 000 kronor. De är tätt följda av ekonomer i samma sektor, där är medianlönen 48 000. Lägst är medianlönen för kommunikatörer i kommunal sektor där den är 37 600. Inom alla medlemsgrupper har medianlönen ökat jämfört med 2018.

– Med hjälp av lönestatistiken är våra medlemmar alltid förberedda inför sina lönesamtal. För oss är det viktigt att lönen avspeglar svårighetsgraden i arbetsuppgifterna likväl som ansvaret i arbetet och bidraget till verksamheten. Detta ska gälla genom hela arbetslivet, säger Marie Thuresson.

Här kan du ta del av de olika utbildningsgruppernas löner: www.akavia.se/ratt-lon/ 

T
abell över utbildningsgruppernas och chefers löner finner du längre ner.

Akavias medlemmars löner 2019

Utbildningsgrupp

Ej chefer

Sektor

Medelvärde

10-percentil

Median

90-percentil

Ekonomer

Kommunal

43 867

35 300

42 625

54 400

Privat

51 215

31 900

48 000

73 500

 

Statlig

44 485

32 000

43 000

57 300

           

Jurister

Kommunal

45 614

34 500

45 250

57 500

 

Privat

54 762

32 500

50 000

82 000

 

Statlig

44 719

30 400

43 000

60 600

           

Kommunikatörer

Kommunal

38 646

30 050

37 600

47 000

 

Privat

43 914

29 200

42 000

60 000

 

Statlig

42 423

32 550

41 550

52 000

           

Personalvetare

Kommunal

40 746

32 100

40 000

50 000

 

Privat

47 113

31 200

45 100

65 000

 

Statlig

41 764

33 000

41 400

50 200

           

Samhällsvetare

Kommunal

41 536

32 600

40 800

51 000

 

Privat

44 071

31 000

41 650

61 000

 

Statlig

42 892

31 100

42 500

54 500

           

Systemvetare/IT-akademiker

Kommunal

43 919

35 300

43 648

53 000

 

Privat

50 349

35 100

49 243

64 862

 

Statlig

45 938

36 000

45 712

55 900

Löner chefer per sektor

Chefer

Medelvärde

Median

Kommunal

61 417

58 950

Privat

78 129

70 000

Statlig

64 438

63 000

Kontakter

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Var fjärde arbetsgivare glesar inte ut sittplatser22.5.2020 09:54:57 CESTPressmeddelande

Att arbetsgivare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är avgörande för att begränsa smittspridningen. En ny undersökning från Akavia visar att många arbetsgivare brister när det gäller att anpassa arbetstiden efter rusningstrafiken och att glesa ut sittplatser. Akademikerförbundet uppmanar till ett större ansvarstagande. – Resultaten visar att många arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att minska smittspridningen. Utmaningarna på många arbetsplatser är betydande i spåren av coronapandemin. Vi vill vara en konstruktiv part i arbetet med att identifiera långsiktigt hållbara åtgärder som kan bidra till en minskad smittspridning, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia. I den föreskrift som gäller från den 1 april i år slår Folkhälsomyndigheten fast att arbetsgivarna bör säkerställa att de vidtar åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Föreskriften innehåller också konkreta åtgärder. En undersökning bland Akavias medlemmar, som finns inom alla sekt

Akademiker i korttidsarbete vill få kompetensutveckling19.5.2020 09:31:04 CESTPressmeddelande

Regeringen har nyligen beslutat att ge stöd till kurser på högskolenivå för personer som är permitterade. En undersökning från akademikerförbundet Akavia visar att nära åtta av tio som omfattas av korttidsarbete eller kommer att göra det är positiva till att kompetensutveckla sig under den tid de inte arbetar. Samtidigt erbjuder bara sju procent av arbetsgivarna utbildning. – Krisen snabbar på strukturomvandlingen och nya arbetsuppgifter och jobb kommer att växa fram när ekonomin återhämtar sig. Korttidspermitteringarna behöver därför utnyttjas till kompetensutveckling. För landets akademiker har akademin en naturlig roll och vi vill att samarbeten snabbt initieras mellan lärosäten och företag, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia. Viljan till kompetensutveckling är stor bland de som är korttidspermitterade, enligt en undersökning bland Akavias medlemmar. Nära åtta av tio som är korttidspermitterade eller förväntas bli det uppger att de vill utveckla sin kompetens under d

Akavia får ny förhandlingschef27.4.2020 15:10:11 CESTPressmeddelande

Anna Steen blir ny förhandlingschef på Akavia. Hon är i dag chef för arbetsgivarfrågor på Sobona och har dessförinnan bland annat varit förhandlingschef och t f vd på DIK. I dagarna blev hon utsedd till ordförande för Saco-S. – Akavia bildades vid årsskiftet och befinner sig i en spännande utvecklingsfas, som präglas av att vi har stora utmaningar på arbetsmarknaden. Jag ser framemot att få bidra i arbetet för att ge medlemmarna en ännu bättre utväxling på sitt fackliga medlemskap i en tid där många behöver det mest, säger Anna Steen. Den 25 maj tillträder Anna Steen som en av två förhandlingschefer för Akavia. Anna är i dag chef för arbetsgivarservice på Sobona, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Tidigare var hon t f förhandlingschef på KFS- Arbetsgivarorganisationen för samhällsnytta företag. Dessförinnan var hon förhandlingschef och t f förbundsdirektör på DIK. I dagarna utsågs Anna också till ordförande för förhandlingsorganisationen Saco-S, som förhandlar koll

Utnyttja möjligheterna till kompetensutveckling15.4.2020 17:50:05 CESTPressmeddelande

Att regeringen i vårbudgeten inför generösare regler för korttidsarbete är en viktig åtgärd för att förhindra arbetslöshet. I kombination med att lärosätena får fler platser skapar det unika möjligheter till kompetensutveckling för permitterade akademiker. - Korttidsarbete är en effektiv krockkudde som ger möjlighet till kompetensutveckling för många anställda. Avsikten i korttidsavtalen är att medarbetarna ska kunna erbjudas utveckling under den tid de är permitterade. Nu är det viktigt att göra verklighet av den ambitionen, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia. Akavia är positiva till att regeringens prioriteringar i krisens första skede i stor utsträckning har fokuserat på näringslivets och företagens behov. Korttidspermitteringarna skapar en möjlighet för människor att rusta sig för den period av omställning på arbetsmarknaden som väntar menar förbundet. Att universitet och högskolor får fler platser öppnar upp möjligheter för fler att utbilda sig och gör att den p

Kvinnor går miste om tre miljoner under ett yrkesliv7.3.2020 21:59:38 CETPressmeddelande

Efter justering av faktorer som påverkar lönen tjänar kvinnor i Akavias medlemsgrupper i snitt 2 797 kronor mindre än män, varje månad. Under ett helt yrkesliv skiljer det över tre miljoner kronor i lön mellan män och kvinnor som är akademiker. Det framgår av en analys som Akavia presenterar inför internationella kvinnodagen. – Vår statistik visar att det finns oförklarade löneskillnader mellan högutbildade män och kvinnor med en stark position på arbetsmarknaden. Många arbetsgivare behöver se över sina löneprocesser för att säkerställa att lönen inte påverkas av kön, säger Lee Wermelin ordförande för Akavia. En analys från Akavia visar på stora löneskillnader mellan män och kvinnor trots justering för faktorer som påverkar lönen. När hänsyn tagits till effekter av befattning, sektor och ålder blir resultatet en löneskillnad på 2 797 kronor varje månad. När mäns respektive kvinnors löner under ett helt arbetsliv slås samman blir skillnaden drygt tre miljoner kronor. Störst är de juster

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum