Akavia

Så påverkar pandemin lönerna framåt

Dela

Pandemin satte sina tydliga spår på fjolårets avtalsrörelse. Uteblivna lönerevisioner och inbromsade akademikerlöner blev några av effekterna. Men hur påverkas lönerna framåt, vad händer med ingångslönerna och löneskillnaderna mellan könen? Akavia samlade experter i Studio Akavia för att få ett svar.

Fr. v.: moderator Caroline Cederquist, Anna Steen förhandlingschef Akavia, Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef på Almega och Irene Wennemo generaldirektör, Medlingsinstitutet
Fr. v.: moderator Caroline Cederquist, Anna Steen förhandlingschef Akavia, Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef på Almega och Irene Wennemo generaldirektör, Medlingsinstitutet

Bland inbjudna experter fanns Irene Wennemo generaldirektör, Medlingsinstitutet, Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef på Almega och från Akavia förhandlingschef Anna Steen och Björn Floderus, statistiker. Utgångspunkt för mötet var Akavias färska lönestatistik som i dagarna blev tillgänglig för förbundets över 130 000 medlemmar.

Enligt statistiken ökade lönenivåerna för akademiker med endast 1,6 procent under 2020 vilket är långt under tidigare års nivåer. Orsak är pandemin som gjorde att många lönerevisioner inte kunde genomföras. Av Akavias medlemmar hade endast 45 procent av de som omfattas av lönerevision fått sin lön reviderad under 2020, enligt Björn Floderus.

Stefan Koskinen vittnar om en splittrad avtalsrörelse. Å ena sidan exportföretag som går bra och å andra sidan tjänsteföretag som kämpar för sin överlevnad. Han är kritisk mot det vägledande industriavtalet som ger lönehöjningar på 5,4 procent men berömmer samtidigt avtalen med Akademikerförbunden (där Akavia ingår) för att vara lokalt förhandlingsbara vid krislägen.

 Blir det bättre tider blir det omvänt också mer lön i den lokala förhandlingen, säger han.

Anna Steen påpekar samtidigt att så inte alltid varit fallet och att frånvaron av bra löneökningstakt vid bättre tider på sikt äventyrar avtalens legitimitet. Hon lyfter även frågan om jämställda löner där det på vissa arbetsplatser fortfarande kan skilja på 11 000 kronor i månaden – till männens fördel. Apropå löneskillnader menar hon att arbetsgivare just i svåra tider borde vara extra noggranna med lönerevisionen.

 Istället för att bara fördela ut en viss procentsats till alla bör arbetsgivarna vara mer omsorgsfulla med vad de vill åstadkomma med lönerevisionen, säger Anna Steen.

Medlingsinstitutets Irene Wennemo ser ingen risk för stora generella lönesänkningar framåt till följd av pandemin. Däremot delar hon Anna Steens oro för de nyexaminerade akademikerna. Ingångslönerna sjunker för denna grupp, enligt Akavias lönestatistik.

Irene Wennemo befarar att det kan ta flera år att komma tillbaka till normala förhållanden för de som ska ta första steget in på arbetsmarknaden. Under tiden är det viktigt med stöd.

Hon slår samtidigt ett slag för den svenska modellen:

Det är verkligen en fördel med att ha en lönebildning som ligger hos parterna och som inte dikteras av politiken och att man har flexibiliteten att hitta lösningar som fungerar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fr. v.: moderator Caroline Cederquist, Anna Steen förhandlingschef Akavia, Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef på Almega och Irene Wennemo generaldirektör, Medlingsinstitutet
Fr. v.: moderator Caroline Cederquist, Anna Steen förhandlingschef Akavia, Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef på Almega och Irene Wennemo generaldirektör, Medlingsinstitutet
Ladda ned bild
Anna Steen, förhandlingschef på Akavia
Anna Steen, förhandlingschef på Akavia
Ladda ned bild

Länkar

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum