BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Så påverkas barns vardag, relationer och hälsa när vuxna dricker för mycket – ny rapport från Bris

Dela

Drygt vart femte barn i Sverige har haft minst en förälder med alkoholproblem under sin uppväxt. Att växa upp med vuxna som dricker för mycket får konsekvenser både på kort och lång sikt, och långt ifrån alla barn får tillgång till stöd och hjälp. Det visar en ny rapport från Bris, som bygger på över 4000 kontakter med barn om föräldrars alkoholproblem, samt aktuell forskning.

Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.

”När pappa dricker säger han så elaka saker, som han aldrig säger annars. Jag har hört att man blir ärlig av alkohol så kanske är det vad han säger när han är full som han egentligen tycker.” Citat ur rapporten.* 

I familjer där en eller flera vuxna dricker för mycket finns ofta flera riskfaktorer som förstärker varandra, och risken för nedsatt föräldraförmåga är större, visar den samlade forskningen. Det bekräftas av samtalen till Bris, där barn berättar om hur livssituationen påverkas av att leva med vuxna med alkoholproblem.

– Barn berättar för Bris om att de drar ett stort lass i hemmet, och att de tar på sig både ett praktiskt och ett känslomässigt ansvar i förälderns ställe. Många beskriver sorg och ilska över vad de upplever som svek från föräldrar. Barn undrar varför de inte är värda att känna sig älskade och omhändertagna. Det blir tydligt i barns samtal till Bris att relationerna till föräldrarna påverkas för resten av livet, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

I rapporten "Var det mitt ansvar?" är det tydligt att föräldrars alkoholproblem och följderna det får för barnen är långtgående och finns kvar även om föräldern slutar dricka eller barnet förlorar kontakten med föräldern. Långt ifrån alla barn som drabbas av vuxnas alkoholproblem får tillgång till stöd och hjälp, och bara en mindre andel av vuxna med beroendeproblematik får hjälp.

– Många barn känner sig väldigt ensamma och utlämnade att klara vardagen själva, och undrar hur andra vuxna runtomkring kan undgå att se och agera. Det är svårt både för barn och vuxna att veta var gränsen går och när någon dricker för mycket, men det är vårt ansvar som vuxna att skaffa oss kunskap och skapa förutsättningar för att fler barn ska kunna berätta och söka stöd, säger Magnus Jägerskog.

I rapporten presenterar Bris 5 förslag för att fler barn ska få det stöd och den hjälp de har rätt till:

1. En ökad kunskap om barn som anhöriga. Att som barn behöva ta ett stort känslomässigt ansvar i familjen är i sig en form av omsorgsbrist och försummelse.

2. Att se till barnets hela livssituation – här och på lång sikt. Konsekvenserna för barnets livssituation upphör inte automatiskt när den vuxna slutar dricka.

3. Att skapa förutsättningar för barn att berätta och söka stöd. Barn behöver kännedom om sina rättigheter, och en tillåtande miljö för att kunna berätta.

4. En ökad och mer jämlik tillgång till stöd för barn. Fler former av stöd behöver utvecklas – i samarbete med barn med egna erfarenheter av att leva med vuxna med alkoholproblem.

5. En ny syn på förebyggande insatser. Tidigt inkluderande stöd som fångar upp vuxna i riskzonen för att utveckla ett alkoholberoende.

*Citat i rapporten är exempel på vad barn berättar för Bris. Vid behov har ändringar gjorts i citat för att inget barn ska kännas igen av andra. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.
Ladda ned bild
Illustration: Elin Svensson.
Illustration: Elin Svensson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet29.11.2022 06:15:00 CET | Pressmeddelande

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Ny rapport: Kommunerna brister i att säkerställa barns rättigheter18.11.2022 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla verksamheter. Det finns även tydliga utmaningar kopplade till arbetssätt, metoder och det systematiska barnrättsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum