Umeå kommun

Så ska Bölesholmarna tas omhand och utvecklas

Dela

Fler sittplatser, utegym, större badplats och träd- och naturvård. Nu finns en plan för hur Bölesholmarna ska utvecklas och skötas fram till 2030.

Bölesholmarna. Foto: Umeå kommun.
Bölesholmarna. Foto: Umeå kommun.

I takt med att Umeå utvecklas och förtätas blir tillgång till miljöer för rekreation än viktigare. Bölesholmarna är en tyst oas mitt i staden och i och med Lundabron har fler fått tillgång till Bölesholmarnas fina miljöer och vackra, trafikfria promenader. Områdets användning har mångdubblats sedan bron kom på plats vilket ställer högre krav på skötsel och utveckling av området.

Tekniska nämnden har beslutat om en utvecklingsplan med skötselåtgärder för Bölesholmarna, Böle strandpark och Bölesstrandens naturområde.

– Utvecklingsplanen tar hänsyn både till ett ökat besökstryck och de nya rörelsemönster som bildas till följd av bron. Hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är vägledande för alla åtgärder som planeras, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Tanken är att ta tillvara på befintliga kvaliteter och funktioner och utveckla dessa. Skogen, som främst utgörs av värdefulla och artrika lövskogar, har en nyckelroll i bevarandet av hotade växter och djur. Området har ett rikt fågelliv och här trivs även fladdermöss och bäver.

Utveckla badplatsen, allmänna bryggor och utegym
Åtgärder som planeras är exempelvis att:

 • Skapa nya sittplatser och grillmöjligheter samt förbättra tillgängligheten till grillplatserna
 • Anlägga ett utegym på Gröna Oxen
 • Se över skyltning och informationstavlor för att öka tillgängligheten och underlätta vistelsen för besökarna
 • Anlägga allmänna bryggor på väl valda platser längs med älven (som även ska möjliggöra för besökande båtar att angöra till Bölesholmarna)
 • Flytta och utveckla lekplatsen vid stranden
 • Tillföra mer sand så att strandens totala yta blir större
 • Installera utomhusduschar i anslutning till badet
 • Skapa cykelparkeringar i olika utformning
 • Vidareutveckla mossträdgården och naturstigen
 • Se över och komplettera belysning
 • Sätta upp fågel- och fladdermusholkar bland annat
 • Genomföra olika aktiviteter för träd- och naturvård, ta bort sly på utvalda platser för att skapa utblickar mot vattnet

Planen är att genomföra åtgärderna under perioden 2020–2030, i den takt som ekonomin tillåter.

Mer information
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
förvaltningschef
Teknik- och fastighetsförvaltningen
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Kontakter

Bilder

Bölesholmarna. Foto: Umeå kommun.
Bölesholmarna. Foto: Umeå kommun.
Ladda ned bild
Karta Bölesholmarna
Karta Bölesholmarna
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum