Solna stad

Så ska Överjärva gård utvecklas under 2022

Dela

Fler klasser med Solna Naturskola, uppstart av ridklubbarnas verksamhet och renovering av byggnader – det är några av delarna i utvecklingen av Överjärva gård under 2022. En reviderad inriktning beslutades i kommunstyrelsen den 20 december 2021.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni om en inriktning för den fortsatta utvecklingen av Överjärva gård – som utgick från stadens vision om att utveckla gården till ett attraktivt besöksmål och en sammanhängande natur- och kulturmiljö i samverkan med Solna Naturskola. Sedan inriktningsbeslutet har ett aktivt utvecklingsarbete bedrivits på Överjärva gård – ett program har arbetats fram tillsammans med föreningslivet och lokala aktörer, som ligger till grund för att genomföra en rad spännande aktiviteter inom till exempel friluftsliv, service, pedagogik, natur, kultur och djurverksamhet. En reviderad inriktning beslutades i kommunstyrelsen den 20 december 2021.

– Tillsammans med föreningslivet och lokala aktörer fortsätter vi utveckla Överjärva gård till en plats för inspiration, rekreation och lärande för fler Solnabor i alla åldrar. Jag är särskilt glad att vi till sommaren 2022 startar upp ridklubbarnas verksamhet på gården, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

– Naturskolan på Överjärva gård har utbildat elever om natur och miljö i över 25 år. Nu utökar vi verksamheten från sex till tio klasser per vecka för att ge fler barn möjlighet att uppleva Naturskolans fantastiska verksamhet, säger Bernhard Huber, ordförande Överjärva Gård AB.

Ridklubbarnas verksamhet startar sommaren 2022

Arbetet med att förstärka utbudet av upplevelser på Överjärva gård fortsätter under 2022. Till exempel har staden kommit överens med Hufvudsta Ridklubb och Solna fältrittklubb om ett samarbete för turridning och andra hästaktiviteter för barn och unga på Överjärva gård. Ambitionen är att starta upp ridklubbarnas verksamhet på gården den 1 juni 2022.

Utökning av verksamheten på Solna Naturskola

Ett viktigt uppdrag i programmet för Överjärva gård är en vidareutveckling av Solna Naturskola, genom ett närmare samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Naturskolan förstärks under 2022 med fyra utvecklingsledare, vilket möjliggör att naturskolans undervisning kan utökas från sex till tio klasser per vecka. Samtidigt omfattar satsningen även kompetensutveckling av pedagoger i Solnas grundskolor och förskolor.

Renovering och upprustning av byggnader

Arbetet med utvecklingen av byggnaderna på Överjärva gård fortsätter under nästa år. Gården ska vara en sammanhållen kultur- och naturmiljö med byggnader som berättar om gårdens historia i Solna och samtidigt spegla samtiden genom att fyllas med nutida verksamheter. Sedan inriktningsbeslutet har Hästskostallet genomgått en teknisk upprustning och de så kallade Rödingarna har fått en permanent placering i anslutning till gården samt en utvändig upprustning. Under 2022 inleds renoveringen av Gula villan samt ett iordningställande av interiören i Vinterträdgården. Den ladugård som staden tidigare beslutat skulle rivas kommer istället att spärras av, efter länsstyrelsens beslut att upphäva rivningslovet – ett beslut som staden inte kommer att överklaga. Råsunda Förstads AB får i uppdrag att försöka återställa fasader, tak, bjälkar och fönster – därefter kan den framtida användningen utredas vidare.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum