Socialdemokraternas PS Kansli

Så ska segregationen brytas

Dela

Avveckling av den kriterade EBO-lagen, att möjligheten att avhysa otillåtna bosättningar ska stärkas, samt mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar – det är några av besluten på S-kongressen idag.

- Den socialdemokratiska kongressen har nu tagit ställning för investeringar för fler jobb, en bättre skola och starkare välfärd, säger Lena Micko, ledamot i verkställnde utskottet, partistyrelsens föredragande.

Nu har den socialdemokratiska kongressen antagit den första delen av avsnittet ”Sammanhållning för ökad trygghet”. Avsnittet som helhet behandlar segregationen, rättssamhället och demokratin, och det är delen om segregation som nu är antagen.

Var man växer upp och bor har i dag stor påverkan på ens framtida inkomst, hälsa och välmående. Den borgerliga regeringen prioriterade stora orättvisa skattesänkningar, lät arbetslösheten, bostadsbristen och skillnaderna mellan skolor öka.

Kongressen konstaterar också att tiggeri aldrig är en väg ur fattigdom och att samhället måste motverka tiggeriet och dess orsaker. Det krävs både att människor som i dag tigger erbjuds ett alternativ i hemlandet och samt att lagar och regler i Sverige skärps och tydliggörs.

Kongressen fastslog att det ska vara förbjudet att tjäna pengar på andras tiggeri och att möjligheten att avhysa otillåtna bosättningar ska stärkas. En översyn av ordningslagen ska göras så att likvärdiga regler gäller i alla kommuner.

Kongressen har bland annat beslutat att Socialdemokraterna ska prioritera:

Att korta vägen till jobb. Svenskundervisning, validering av studier, kompetens och

yrkeserfarenhet ska tidigareläggas. Fler möjligheter att börja jobba behövs för äldre med kort eller ingen utbildning. Hinder för kvinnor att börja jobba ska tas bort. Samhället ska förbättra möjligheterna för, men också öka förväntningarna på att alla arbetslösa mer aktivt ska göra sig anställningsbara.

Mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar. Extra stora insatser krävs för att alla barn och unga ska få lika möjlighet att klara kunskapsmålen i skolan. Vi vill att allmän förskola införs från två års ålder och att mer resurser går till förskolor och skolor i socialt utsatta områden. Insatser krävs för att elever med de svåraste förutsättningarna får möta de skickligaste lärarna. För nyanlända elever i äldre åldrar behöver språkintroduktionen stärkas. Vi vill utreda hur fler skolor ska ta ansvar för introduktion av nyanlända elever, till exempel genom att införa ett tak för hur stor andel nyanlända som kan gå i en och samma skola eftersom forskning visar att det har stor påverkan på kunskapsresultaten.

En social bostadspolitik och delat ansvar för nyanlända. Fler bostäder behövs. Både upplåtelse- och boendeformer ska blandas. Miljonprogrammen ska rustas upp och trångboddheten minska. Lagen om eget boende ska ersättas med ett nytt system. En avveckling av dagens EBO ska ske. I ett första steg vill vi se över möjligheten att villkora ersättningen för eget boende med att bostaden ska uppfylla vissa grundläggande krav vad gäller till exempel storlek och funktion.

Presskontakt:

Jonatan Hermansson

tel: 072 556 52 85

mejl: jonatan.hermansson@socialdemokraterna.se

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

Uppgörelsen om utskottsposterna klar26.9.2018 16:20Pressmeddelande

Presidieplatserna i riksdagsutskotten har idag fördelats efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna tilldelades åtta ordförandeposter i utskotten och Moderaterna tilldelades sju ordförandeposter. Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan fördelat posterna tillsammans med sina respektive samarbetspartier. Viceordförandeposterna tillföll enligt uppgörelsen den part som inte har ordförandeposterna. Därmed följs och vidareutvecklas den praxis som gällt under tidigare mandatperioder och regeringar. Ett antal poster som traditionellt sett tillfaller regeringssidan respektive oppositionen kommer att omfördelas efter regeringsbildningen. Det gäller finansutskottet, konstitutionsutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden. Fördelningen inom det rödgröna blocket framgår enligt nedan: Ordförande arbetsmarknadsutskottet –Socialdemokraterna Ordförande civilutskottet – Miljöpartiet Vice ordförande finansutskottet – Socialdemokraterna O

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum