Sigtuna kommun

Så ska Sigtuna kommun motarbeta hedersrelaterat våld

Dela

Den 27 november antog barn- och ungdomsnämnden en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Planen är en praktisk handledning för personal och rektorer inom förskola och grundskola i Sigtuna kommun.

- Inget barn eller elev ska behöva utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är varken mänskligt eller förenligt med de lagar och riktlinjer som finns i Sverige. Från kommunens sida gör vi allt vi kan för att motarbeta detta. Jag är därför stolt över att vi nu har antagit en handlingsplan som ger en tydlig vägledning i hur skolan ska bemöta hedersrelaterat våld och förtryck. Alla barn och unga har rätt att känna sig trygga och göra sina egna fria livsval, drömma om framtiden och uppnå sin fulla potential, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Syftet med handlingsplanen är att öka kunskapen om HRV bland personalen så att de kan hjälpa utsatta barn och elever. Det handlar om att utbilda personalen och ge dem vägledning i allt från insatser på gruppnivå, i form av exempelvis undervisning och föräldramöten, till frågor som kan ställas till en enskild elev om skolan misstänker att hen är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

- Skolan är en viktig fast punkt i den utsatta elevens tillvaro. Det är skolans uppgift att uppmärksamma socialtjänsten på de elever som befinner sig i en hederssituation och med deras hjälp se till att barnet får det stöd hen behöver, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef på barn- och elevhälsoenheten och ansvarig för att förmedla handlingsplanen till rektorer och förskolechefer i Sigtuna kommun.

HRV utövas i en nära relation och den utsatta har ett starkt band till våldsutövaren.  Enligt Socialstyrelsens definition innebär HRV att våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara gruppens heder och värna om gruppens sociala överlevnad. Hedersrelaterat våld och förtryck karaktäriseras av kontroll av flickors och kvinnors sexualitet som anses vara knuten till mannens och kollektivets heder. Det kan ta sig uttryck i bland annat psykiskt våld, sexuellt våld, socialt våld (t ex. isolering från andra och tvångsäktenskap) och/eller fysiskt våld.

- Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skola ha planer kring likabehandling och kränkande behandling. Handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck bör därför kopplas ihop med respektive skolas likabehandlingsplan, säger Birgitta Asplund. 

Planen kommer att utvärderas och revideras årligen inför terminsstart. I samband med det ska befintliga rutiner och riktlinjer ses över.

Ladda ner Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck

För mer information, kontakta:

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande, barn- och ungdomsnämnden 
073-707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Birgitta Asplund 
Verksamhetschef, barn- och elevhälsoenheten 
08-591 26 91
birgitta.asplund@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller 
Pressekreterare, Sigtuna kommun
08-591 263 62  
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Om

Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Södergatan 20
195 85 Märsta

08-591 260 00https://www.sigtuna.se

Sigtuna kommun har drygt 47 000 invånare. De bor i någon av tätorterna Märsta, Sigtuna, Rosersberg eller på den levande landsbygden. Sigtuna är Arlandakommunen med Sveriges största flygplats. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda.

Följ Sigtuna kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sigtuna kommun

Inför ett modernt krig - så förbereder sig Sigtuna kommun7.8.2019 09:56:01 CESTPressmeddelande

Tänk dig att du plötsligt inte har tillgång till vare sig elektricitet eller vatten. Att du inte har möjlighet att ta dig någonstans på grund av kaos i trafiken. Att du inte kommer åt någon typ av information kring vad som händer. Vad gör du? Tove Lundlycke, säkerhetsstrateg i Sigtuna kommun, har bland annat som fokus att informera och förbereda organisationen och invånarna på olika krisscenarion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum