Solna stad

Så ska Solnas grundskolor utvecklas under 2021

Dela

Under 2021 genomförs ett antal förändringar för att höja kvaliteten, förbättra kunskapsresultaten och anpassa resurser efter behoven av skolplatser i hela Solna under de kommande åren.

Solnas skolor utvecklas för att möta såväl nuvarande som framtida behov av skolplatser och fördela resurser rätt för hela Solna. Utgångspunkten för förändringarna är bland annat den strategi för förbättrade kunskapsresultat i grundskolan som antogs 2017, och skolförsörjningsplanen som bygger på prognoser över behovet av skolplatser i norra, centrala och södra Solna under de kommande åren.

– Det är fortsatt viktigt för oss att inkludera de elever som riskerar att hamna utanför skola och arbetsmarknad, eller är i behov av särskilt stöd. Samtidigt ska vi fortsätta utveckla grundskolan och skapa bättre förutsättningar för högre kvalitet i undervisningen med fler behöriga lärare och ökade kunskapsresultat och det ska vi göra för alla elever, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Satsningar på höjd kvalitet och behöriga lärare

Under 2021 intensifieras arbetet med att höja kvaliteten och förbättra resultaten i Solnas skolor. Bland annat görs särskilda satsningar på kompetensutveckling och digitalisering, samt på bättre förutsättningar att möta elever som har behov av särskilt stöd i grundskolan. Arbetet med att öka elevernas tillgång till behöriga lärare fortsätter, till exempel genom fördelning av antalet skolplatser och administrativ avlastning för lärare – som istället ska få större möjlighet att fokusera på undervisningen. Dessutom utökas samarbetet med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid samt socialförvaltningen, för att samarbete kring det gemensamma sociala uppdraget, för att till exempel inkludera fler unga som riskerar att hamna utanför skola eller arbetsliv.

Fördelning av skolplatser efter behov och efterfrågan

Under 2021 genomförs ett antal förändringar för att anpassa tillgången på skolplatser efter behov och efterfrågan. Bakgrunden är att det finns ett överskott av skolplatser i Solna, på en övergripande nivå – samtidigt som behovet skiljer sig åt mellan norra, centrala och södra Solna. Rätt antal skolplatser ger varje skola i Solna förutsättningar till fulla klasser, fler behöriga lärare och högre kvalitet på undervisningen.

Förändringar på Solnas grundskolor höstterminen 2021:

  • Ny stadieindelning på Skytteholmsskolan: förskoleklass till årskurs 3.
  • Ny stadieindelning på Bergshamraskolan: förskoleklass till årskurs 6.
  • Ny stadieindelning på Granbackaskolan: förskoleklass till årskurs 3.

Elever som påverkas av förändringarna kommer att erbjudas plats på andra skolor i Solna – till exempel Råsundaskolan, Råsunda centralskola och Tallbackaskolan. Elever och vårdnadshavare har informerats om förändringarna och om vad som gäller för vårterminen 2021.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum