TrafikverketTrafikverket

Så ska tågen gå i tid

Dela

Sverige behöver en punktlig järnväg. 9 av 10 tåg är i tid. 80 procent av alla förseningar kan härledas till åtta områden. Nu har Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen ringat in åtgärder som kan eliminera många tusen förseningstimmar.

 Idag är 9 av 10 tåg i tid. Det är inte tillräckligt för den enskilde resenären och godstransportören.Inom fem år ska punktligheten öka till 95 procent. I praktiken innebär det en halvering av antalet försenade tåg. Sverige behöver en punktlig järnväg.Varje dag reser 370 000 personer och 180 000 ton gods transporteras med järnvägen.

År 2014 var punktligheten 90,3 procent för persontåg och 78,1 procent för godståg. Hittills i år har punktligheten för persontrafiken utvecklats positivt. I april i år var punktligheten för resandetåg 92,5 procent. För gods har utvecklingen varit negativ. Fram till och med maj 2015 var punktligheten 76,5 procent.

– Arbete med att förbättra järnvägens punktlighet är inget nytt. Det har pågått så länge järnvägen har funnits. Under senare år har flera större satsningar gjorts som har gett positiva resultat. Men de bestående effekterna har varit svåra att nå. Det är det vi inom järnvägsbranschen tillsammans förändrar, säger Tommy Jonsson, biträdande chef Planering på Trafikverket.

Tillsammans för tåg i tid* handlar om hur man på ett systematiskt, långsiktigt och gemensamt sätt ska arbeta med järnvägens punktlighet. 80 procent av alla förseningar kan härledas till åtta områden. Dessa områden utvecklas nu och åtgärder sätts in efterhand.

1. Infrastruktur - Med fokus på kontaktledning, signal samt spår och spårväxel, hit hör merparten av problemen.

2. Avgångstid- Om tåget ska komma fram i tid är det viktigt att det avgår i tid. Fokus på de 15 depåer/bangårdar där det går väldigt många tåg.

3. Fordon - Fel på ett fordon kan få konsekvenser för många andra. De vanligaste felen är kartlagda och koncentrationen är riktad på dessa för att kunna undvika följdproblem.

4. Från utland - Ökad samverkan mellan länder med fokus på Öresundsförbindelsen, hit hör merparten av förseningarna.

5. Banarbete - Fokus på de 50 största banarbetena. De svarar tillsammans för 75 procent av de totala störningstimmarna för området.

6. Obehöriga i spår - Genom att sätta upp stängsel på platser som är extra utsatta och även addera kameraövervakning ökar säkerheten och minskar förseningarna.

7. Trafik- och resursplanering - Minska antalet förseningar orsakade av bristande trafik- och resursplanering.

8. Operativ trafikering - Minska antalet förseningar orsakade av trafikledning.

Det finns även ett nionde område, som inte påverkar själva punktligheten men ändå hör ihop med den. Trafikinformation och hantering i stört läge. Målet är att 80 procent av resenärerna år 2020 ska vara nöjda eller neutralt inställda till trafikinformation och övrig hantering i stört läge.

I centrum för arbetet står människors resebehov och näringslivets transportbehov.

*Tillsammans för tåg i tid är ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer. Det handlar om att sätta hela järnvägssystemets funktion i fokus och att genom samarbete bidra till att öka punktligheten. Varje år utvärderas arbetet och resultatet redovisas på en resultatkonferens. Den första konferensen hölls 2013. De parter som deltar i samarbetet, förutom Trafikverket, är Jernhusen, Västtrafik, Svensk Kollektivtrafik, Skånetrafiken, Branschföreningen Tågoperatörerna, Stockholms läns landsting, Swedtrain.

Kontakter

Tommy Jonsson, biträdande chef Planering, Trafikverket, 070-724 56 12
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum