Stiftelsen Skansen

Så ska vitryggig hackspett räddas

Dela

Nu startar det nya åtgärdsprogrammet för att rädda vitryggig hackspett kvar i dess lövrika miljöer. Det finns färre än tio häckande par i landet. På tisdag den 30 januari hålls en workshop om åtgärdsprogrammet. Då kan man också se de vitryggiga hackspettar som finns på Skansen.

Vitryggig hackspett. White-backed woodpecker. Foto: Tom Svensson, Nordens ark.
Vitryggig hackspett. White-backed woodpecker. Foto: Tom Svensson, Nordens ark.

En nationell workshop på Skansen blir nystart på arbetet med att rädda vitryggig hackspett kvar i Sverige. Bakom mötet står Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturskyddsföreningen och Skogsstyrelsen i samarbete med Skansen och Sveaskog.

Den vitryggiga hackspetten är en av Sveriges mest hotade fågelarter med färre än tio häckande par i landet. Målet är nu att genomföra åtgärder för att rädda vitryggen och dess livsmiljöer.

-Genom att gynna vitryggig hackspett så gynnas drygt 200 andra sällsynta arter också. Det är ett helt ekosystem i lövskogen som är vitryggig hackspetts hemmamiljö, säger länsstyrelsens handläggare Maria Forslund som fått i uppdrag av Naturvårdsverket att göra frågan om vitryggen prioriterad på nationell nivå.

Syftet med tisdagens workshop på Skansen är att inspirera till genomförandet av åtgärdsprogrammet. Det blir diskussioner om mål, behov och åtgärder och hur de olika aktörerna ska samarbeta. Programmet pekar bland annat ut åtgärder som behöver göras för att öka mängden lövskogar i Sverige och få rätt kvalitet på dessa lövskogsmiljöer.

12:00-13:15 gör deltagarna ett besök vid Skansens voljär för vitryggig hackspett.

Bevarandeprojektet

Sedan 1990 driver Naturskyddsföreningen ett projekt för att rädda kvar hackspetten i Sverige. Över 100 unga vitryggar har sedan dess fötts upp på Nordens Ark och placerats ut i passande miljöer. Innan de släpps iväg ringmärks ungarna för att man ska kunna följa och hjälpa dem genom livet. Av dessa överlever en tredjedel till åtminstone ett års ålder. Troligtvis hade vitryggen inte funnits kvar i landet utan dessa utsättningar. Numera finns vitryggig hackspett på tre djurparker: Nordens Ark, Skansen och Järvzoo.

Läs mer Naturvårdsverket om åtgärdsprogrammet

Kontakt

Maria Forslund, koordinator hotade arter, Länsstyrelsen i Uppsala län, Telefonnummer 010-223 32 52

Tomas Frisk, chef zoologiska avdelningen, Skansen, Telefonnummer 070-309 52 25

Kristoffer Stighäll, projektledare, projekt vitryggig hackspett, Naturskyddsföreningen, Telefonnummer 070-669 68 96

Presskontakt

Christina Hamnqvist, pressekreterare Skansen, Telefonnummer 072-983 79 55

Bilder

Vitryggig hackspett. White-backed woodpecker. Foto: Tom Svensson, Nordens ark.
Vitryggig hackspett. White-backed woodpecker. Foto: Tom Svensson, Nordens ark.
Ladda ned bild

Om

Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Skansen
Box 27807
115 93 Stockholm

08-442 80 00 vxlhttp://www.skansen.se/sv

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum. Det grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa hur människor bott och verkat i Sverige under äldre tid. Cirka 150 byggnader har flyttats hit från hela Sverige. I djurparksdelen visas skandinaviska vilda djur och på en del av gårdarna tamboskap. Skansen-Akvariet har exotiska djur. Dessutom finns här scener, restauranger, lekparker och butiker. Varje år kommer cirka 1,4 miljoner gäster till Skansen.

Följ Stiftelsen Skansen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stiftelsen Skansen

Trendiga gråärter skapar rusning på Skansen9.1.2019 10:21Pressmeddelande

När Agneta Magnusson skulle presentera sin bok och ha en föreläsning om den trendiga gråärten, och de lika intressanta rovorna och kålrötterna, på Skansen den 16 januari blev det fullbokat direkt. -Det hade vi inte räknat med, säger Sarah Gühne som ansvarar för föreläsningsverksamheten. Som tur är har Agneta en lucka i kalendern så hon kan komma tillbaka för en ny föreläsning redan nu den 24 januari.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum