Fastighetsägarna

Så vanligt är det att grannar stör sig på varandra i flerfamiljshus

Dela

Har du också störts av grannen som spelar hög musik långt in på småtimmarna, eller soporna som står utanför dörren i trapphuset och luktar? Du är långt ifrån ensam. Mer än hälften av Stockholms bostadsrättsföreningar brukar få in klagomål till styrelsen på olika typer av störningar under ett år. Det visar en enkät som Fastighetsägarna Stockholm har gjort bland bostadsrättsföreningar i Stockholm. Den vanligaste störningen som rapporteras in till bostadsrättsföreningens styrelse är hög musik strax följt av andra typer av oljud. Sopor som inte hamnar där de ska är också ett vanligt störningsmoment.

Johan Flodin, Fastighetsägarna Stockholm
Johan Flodin, Fastighetsägarna Stockholm

Att drabbas av störande grannar har de flesta som bor i flerfamiljshus någon gång råkat ut för. Oftast brukar det räcka att ringa på dörren hos grannen och be hen sänka musiken, slänga sina sopor eller sluta dammsuga klockan fem på morgonen. Men ibland räcker inte det och den boende kan då rapportera störningen till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Styrelsen är alltid skyldig att utreda om klagomålet är befogat, och om det rör sig om en störning eller inte. Av de svarande har 84 procent vidtagit åtgärder för minst en inrapporterad störning under de senaste fem åren.

- Man ska komma ihåg att människor måste få leva ett normalt liv i ett flerfamiljshus, vilket innebär att ljud ibland kan höras in till grannen. Men det är när ljud eller annat går ut över vad som kan anses normalt som det blir en störning. Vi ser i undersökningen att 67 procent av alla störningar som rapporteras in upplevs som relevanta och rimliga av styrelserna. Det tyder på att de flesta klagomål som förs fram är riktiga störningar, säger Johan Flodin, ansvarig för bostadsrättsföreningsfrågor på Fastighetsägarna Stockholm.

I undersökningen framkommer det att de flesta föreningar, 78 procent, har ordningsregler men att kännedomen om dessa hos de boende upplevs vara låg. Av de svarande styrelsemedlemmarna anser 75 procent att de boende har låg kännedom om vad det innebär att bo i ett flerfamiljshus.

De flesta störningar går att lösa genom att prata med personen i fråga. Men ibland räcker inte det och då finns det en särskild process som styrelsen ska följa. Det första steget är att skicka en rättelseanmodan till den boende, och i sista hand förverkande, det vill säga tvångsförsäljning av bostadsrätten som den som stör bor i. Undersökningen visar att det är väldigt ovanligt att det går så långt som till tvångsförsäljning. Endast 10 procent av de svarande har inlett eller genomfört en sådan process någon gång under de senaste tre åren. Däremot har 56 procent av styrelserna skickat en rättelseanmodan till någon bostadsrättsinnehavare minst en gång under de senaste tre åren. Många styrelser, 66 procent, anser att de har liten kunskap kring de lagar och regler som gäller vid störningsärenden.

- Om styrelsen upplever att de behöver gå vidare med störningen och inleda en process om rättelseanmodan är det mycket viktigt att det går rätt till. Vår rekommendation är att man anlitar professionell juridisk rådgivning för att säkerställa att allt går rätt till. Det finns också störningsjourer som bostadsrättsföreningar kan anlita, som kommer till platsen när de blir ditringda, och skriver en händelserapport. Den fungerar sen som opartisk bevisning om störningen skulle gå vidare till rättelseanmodan, säger Johan Flodin.

Utöver hög musik, störande ljud och sopor är de vanligast att grannar stör sig på rökning och renoveringar. Mest ovanligt är att störningsärenden handlar om hot och våld. 

Bilder

Johan Flodin, Fastighetsägarna Stockholm
Johan Flodin, Fastighetsägarna Stockholm
Ladda ned bild

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna överlämnar färdplan för klimatpositiv uppvärmning av byggnader till regeringen20.3.2019 11:45:00 CETPressmeddelande

Uppvärmningen av byggnader ska gå från att vara fossilfri till att bli klimatpositiv, där utsläppen inte bara är fossilfria utan där koldioxid också samlas in. Det är innebörden av uppvärmningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram av leverantörer av värme och företrädare för fastighetsbranschen och som idag överlämnas till regeringen av Fastighetsägarna. Färdplanen för uppvärmningssektorn är en del av Fossilfritt Sveriges arbete för att Sverige ska bli fritt från fossila utsläpp. Målsättningen med färdplanen är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri 2030. Till 2045 ska uppvärmningssektorn dessutom gå från att vara fri från fossila utsläpp till att vara en koldioxidsänkare som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att nå denna vision. – Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå

Ytterligare ett år med realt sänkta hyror i Uppsala14.3.2019 14:09:00 CETPressmeddelande

Fastighetsägarna MittNord har kommit överens med Hyresgästföreningen om att justera hyran för omkring 1 700 hushåll i Uppsala kommun med 1,85 procent från och med den 1 februari i år. – Överenskommelsen innebär en real sänkning av hyran i förhållande till Riksbankens inflationsprognos för nästa år. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef.

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Toppen har passerats25.2.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Under 2018 skiftade fastigheter till ett värde av 160 miljarder kronor händer. Det gjorde året till ett av de starkaste transaktionsåren någonsin. Trots sämre utsikter för svensk ekonomi ser landets fastighetsägare relativt ljust på utvecklingen under 2019 även om optimismen inte är lika utbredd som för ett år sedan. Det gäller i synnerhet ägare till butiksfastigheter, där pessimisterna dominerar. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.

Forma ny bostadspolitik med pilotprojekt18.2.2019 09:57:00 CETNyheter

Bostadsmarknadens största utmaning är fortsatt den stora bristen på tillgängliga bostäder. Utmaningen är på inget sätt ny men situationen har förvärrats under de senaste åren. Genom sitt engagemang för att erbjuda utsatta individer och familjer ett boende har kommunernas socialförvaltningar i dag vuxit till en av Sveriges största hyresvärdar. I ökande utsträckning vänder sig insatserna till resurssvaga hushåll utan sociala problem i övrigt. För personer med psykiska eller sociala problem blir tröskeln in på bostadsmarknaden då ännu högre. De hamnar sist i kön när socialtjänsten tvingas agera bostadsförmedling. De sociala konsekvenserna av systemfelen på bostadsmarknaden är omfattande och hamnar olyckligt under radarn i den bostadspolitiska debatten. Jämfört med höga hyror i nybyggda bostäder är det ett avsevärt större problem att allt fler saknar möjlighet att betala boendekostnaderna för – eller får tillträde till – de billigaste bostäderna som redan finns och som alltid kommer vara b

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum