DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Så vi får vara resenärer men inte turister?

Dela
Det är bra att tågbolagens skyldigheter utökas gentemot oss med funktionsnedsättning. Vi är positiva till exempelvis bättra reglering av hjälpmedel inom tågtrafiken. Men vi är frågande till varför järnvägstrafik för turiständamål ska undantas.

Våra rättigheter är inte begränsade till det ytterst nödvändiga. Vi har också rätt att turista och nöjesåka, till exempel på järnvägstrafik för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål.

Att undanta ren turisttågtrafik utan att göra en analys av hur vi påverkas är nonchalant. Även personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna använda den på lika villkor som alla andra.

Enligt DHR finns överlag ett behov av att se över de delar som rör ledsagning och ersättningstrafik. Ledsagning är idag inte ett helt fungerande system. Ersättningstrafiken är i många fall inte tillgänglig och användbar. Detta gör att alla typer av avbrott och störningar i trafiken får ännu större konsekvenser för oss med nedsatt rörelseförmåga.

Det är DHR:s svar på remissen om EU:s nya tågpassagerarförordning (Ds 2022:23).

Regeringen menar att den nya förordningen stärker tågresenärernas rättigheter i ett antal avseenden. Bland annat förbättras rätten till ombokning vid förseningar. Det ställs också större krav på järnvägsföretagens assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Samtidigt införs det ett undantag från järnvägsföretagens skyldighet att betala ersättning vid förseningar om dessa beror på till exempel extrema väderleksförhållanden eller större folkhälsokriser.

Den nya förordningen ska börja tillämpas den 7 juni 2023.

Läs hela vårt remissvar här: https://www.regeringen.se/4ab4af/contentassets/a851023c1de74c96a72f008f7fe588a5/dhr.pdf

Vid frågor kontakta:

Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare, 08-685 80 34, 076-837 80 34

Nyckelord

Kontakter

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum