Skolverket

Så vill Skolverket förbättra kursplanerna

Dela

Ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. Det är några av de förbättringar av kurs- och ämnesplaner som Skolverket vill göra. Arbetet går nu in i en ny fas och idag presenterar Skolverket konkreta exempel på hur förändringarna kan se ut. De bygger på förslag till riktlinjer som alla lärare erbjuds att lämna synpunkter på.

- Lärarnas åsikter väger tungt. Kurs- och ämnesplaner är deras arbetsverktyg. Vi går därför ut till alla lärare redan nu för att få synpunkter på de grundläggande principer som ska styra vårt arbete. Det är viktigt att förändringarna förankras i lärarkåren, säger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning.

Under 2018 samrådde Skolverket med lärare, ämnesexperter, forskare, intresseorganisationer, fackförbund och andra myndigheter för att bredda och fördjupa kunskapen om hur kurs- och ämnesplaner fungerar i praktiken.

- Kurs- och ämnesplanerna har använts sedan 2011 och det är rimligt att göra en översyn nu. Samråden och tidigare utvärderingar har gett oss ett bra underlag för att ta nästa steg, säger Anna Westerholm.

Tydliga riktlinjer ska styra vårt arbete

Nu går förändringsarbetet in i en mer konkret fas. Det handlar om samtliga kursplaner på grundskolenivå och ett tiotal ämnesplaner på gymnasial nivå som ska revideras. Skolverket har nu tagit fram förslag på riktlinjer som ska ligga till grund för vårt arbete. Några centrala delar i förslagen är att

  • tydligare betona faktakunskaper i kurs- och ämnesplaner där det idag inte är tillräckligt tydligt
  • i högre grad anpassa kurs- och ämnesplanerna efter stadium, skolform och undervisningstid eller poängomfattning i gymnasiekurser
  • tydligare visa på kunskapsutvecklingen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika gymnasiekurserna i ett ämne
  • göra kunskapskraven mindre detaljerade.

Konkreta exempel

De fullständiga förslagen på riktlinjer och konkreta exempel på hur kurs- och ämnesplaner kan se ut när de förändras efter riktlinjerna finns på skolverket.se.

Läs mer om förslag till riktlinjer och exempel på förändringar här

Från 8 januari till 27 januari ges lärare och andra möjlighet att ge synpunkter via en enkät på Skolverket.se.

- Kursplaner och inte minst kunskapskraven väcker debatt och vi räknar med att få in många synpunkter. Det blir ett digert men mycket viktigt arbete att väga samman lärarnas synpunkter. Syftet med förändringarna är att lärarna ska få bättre verktyg i arbetet med att undervisa och betygssätta eleverna, säger Anna Westerholm.

Kan träda i kraft 2020

Förslag till nya kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav kommer att läggas fram under 2019. Förutsatt att regeringen fattar beslut kan de börja gälla från och med höstterminen 2020.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Westerholm, chef läroplansavdelningen kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

Nyckelord

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

TALIS 2018 delrapport 2: Internationell studie om lärares och rektorers arbete23.3.2020 11:00:00 CETPressmeddelande

Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade, framförallt på grund av administration. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018, en internationell studie från OECD, som belyser lärares och rektorers arbetssituation.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan16.3.2020 17:10:36 CETPressmeddelande

Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas. Därför har RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech Industry startat ett samarbete för att sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se.

Malmöskola visar hur lärare kan avlastas25.2.2020 07:20:19 CETPressmeddelande

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt ett nytt stöd till skolor för att identifiera lärarnas avlastningsbehov och låter Hermodsdalsskolan i Malmö berätta om sina erfarenheter av att avlasta lärare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum